• Zmeny rozvrhu

     • Zmeny rozvrhu

     • Zmena rozvrhu k trvalému rozvrhu v školskom roku 2020/2021

       

       

                                                

       

      Rozvrh hodín   pondelok 28.6.2021

      Zmeny k trvalému platnému rozvrhu od 26.5.2021

       

       

      1.

      2.

      3.

      4.

      5.

      6.

      7.

       

      8,00- 8,40

      8,50-9,30

      9,40-10,20

      10,30-11,10

      11,20-12,00

      12,30-13,10

      13,20-14,00

       

      1.A

      Prax Emresovka  Ing. Volovárová, Mgr. Vítek-  nožnice vhodný odev, pokrývka hlavy, dostatok vody- ochrana proti slnku

       

      1.B

      Prax Šenkvice  Ing. Binovcová, Mgr. Slamka -  nožnice vhodný odev, pokrývka hlavy, dostatok vody- ochrana proti slnku

       

      2.A

      Prax Emresovka  Ing. Dudová, Mgr. Montecinos -  nožnice vhodný odev, pokrývka hlavy, dostatok vody- ochrana proti slnku

       

      3.A

      Prax Emresovka  Ing. Novotná ,Mgr. Solárová - nožnice vhodný odev, pokrývka hlavy, dostatok vody- ochrana proti slnku

       

      3.B

      Prax Emresovka  Ing. Čípel,  Ing. Matuškovičová-  nožnice vhodný odev, pokrývka hlavy, dostatok vody- ochrana proti slnku

      Ch:   

                       Začiatok praxe pre všetky triedy 7,30      

      Rozvrh hodín Piatok 25.6.2021 

      Zmeny k trvalému platnému rozvrhu od 26.5.2021

       

       

      1.

      2.

      3.

      4.

      5.

      6.

      7.

       

      8,00- 8,40

      8,50-9,30

      9,40-10,20

      10,30-11,10

      11,20-12,00

      12,30-13,10

      13,20-14,00

       

      1.A

       

       

      SJL

       

      .../

      .../

      .../

       

      1.B

       

      ABI

       

       

      .../

      .../

      .../

       

      2.A

      Prax Carpate diem  Ing. Dudová, Ing. Čípel - , nožnice vhodný odev, pokrývka hlavy, dostatok vody- ochrana proti slnku

       

      3.A

       

       

       

      OVO

      .../

      .../

      .../

       

      3.B

       

       

       

      OVO

      ..../

      .../

      .../

      Ch: