• Novinky

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ III.

      • SPOZNAJ NÁS

       Končíš aj ty základku a rozhoduješ sa na akú školu sa vyberieš? V stredu 26.1.2022 pripravujeme Deň otvorených dverí na našej škole. Dozvieš sa tu všetky informácie o našej škole, o našich študijných odboroch, ale i to, prečo by si mal študovať práve u nás.  

       Nepremeškaj túto príležitosť. Tešíme sa na teba a tvojich kamošov a kamošky!

       Termín: 26.1.2022 od 8:00 – 17:00

       Registrácia návštevníkov prebieha tu: https://forms.office.com/r/eJ9cku32fE

      • Výsledky školského kola Ekonomickej olympiády

      • Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) zorganizoval v tomto školskom roku 5. ročník Ekonomickej olympiády. EO je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl.

       Školského kola súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka našej školy.

       Súťaž prebehla online formou v týždni od 6. 12. 2021 do 10. 12. 2021. Súťažný test obsahoval 25 otázok z mikro a makroekonómie, dejín ekonomického myslenia, finančnej gramotnosti a medzinárodnej ekonómie.

       Našimi najúspešnejšími riešiteľmi a zároveň postupujúcimi do krajského kola sú žiaci:

       Pavel Skovajsa, 4.B

       Lea Pírová, 3.A

       Šimon Viglaš, 4.B.

       Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

        

       Ing. Ľ. Nemčeková, koordinátorka školského kola EO

        

      • Dištančné vzdelávanie od 6.decembra 2021

      • Na základe rozhodnutia RÚVZ Bratislava sa stredné školy od pondelka 6.12.2021 učia dištančne.

       Od 6.12.2021 DO ODVOLANIA prechádzajú študenti na dištančný spôsob výučby s platným online rozvrhom, ktorý bude zverejnený v EduPage.

       Vedenie školy.

      • Zmena termínu vianočných prázdnin

      • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 25. 11. 2021 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 07. januára 2022. Vyučovanie po vianočných prázdninách začína v pondelok 10. januára 2021.

      • Projekt "Škola škole"

      • Žiaci 1. a 2. ročníka odbor prevádzka a agroturistika sa zapojili do projektu Škola škole podporovaného BSK. V rámci tohto projektu vysadili v SOŠS v Ivanke pri Dunaji Zelený ostrov – marhuľovú alej s tromi odrodami marhúľ: Maďarská, Ligeti óriás a Karola. Súčasťou boli aj popisné tabule s názvom a popisom odrôd a ich význam vo výžive. Zabezpečili i kompostér s popisom kompostovania rastlinného materiálu. Týmto sa môžu žiaci prakticky zapojiť do zlepšovania životného prostredia na svojej škole.

       Naši žiaci navštívili odborné pracovisko v Blahove, kde mali možnosť vidieť praktické vyučovanie pri výlove rýb, oboznámiť sa  s chovnými druhmi rýb, rastlinnou flórou a vplyvom rybného hospodárstva na životné prostredie. Žiaci získali nové vedomosti, ktoré potvrdili záverečným testom.

       Rada by som poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili na úspešnom ukončení tohto projektu: žiakom 1.A, 2.B odbor prevádzka a agroturistika, Ing. Zuzane Vandákovej, Ing. Jarmile Volovárovej, Ing. Petrovi Írovi a tiež SOŠS v Ivánke pri Dunaji a BSK za finančnú podporu.

       Ing. Jana Novotná

      • Výsadba starých odrôd

      • Naši maturanti sa už minulý rok zúčastnili projektu SadOVO, ktorý nedávno dotiahli úspešne dokonca. Hlavnou myšlienkou bola výsadba 10-tich starých odrôd, ktorých skladbu si sami navrhli. Vysádzali sa odrody, ako napr. Borowinka, Krvavka Helíkova, Krasokvet žltý a pod.

       Plán, predprípravu a i samotnú výsadbu absolvovali na výbornú a dnes sa hrdo pýšia, že prispeli k naplneniu krásneho cieľa. Taktiež dúfajú, že stromčekom sa bude dariť a o pár rokov z nich budú veľké rodiace stromy.

       V mene všetkých študentov by som sa chcela poďakovať pracovníkom Živice, že si vybrali práve našu školu, a tiež pani profesorke Volovárovej a pani profesorke Novotnej za pomoc a podporu. ĎAKUJEME !

       Diana Gálisová, 4.B

      • Projekt Climvino - Meteostanica - prednáška

      • Naša škola sa zapojila do projektu Climvino, vďaka čomu sme získali meteostanicu, ktorá posiela metrodáta a vyhodnocuje prognózu o signalizáciu  hubových chorôb viniča. Časť meteostanice je umiestnená v objekte pivnice a časť priamo v našom vinohrade Emresovka.

       V piatok 12.11.2021 sa v škole uskutočnila prednáška a prezentácia meteostanice, ktorej sa zúčastnili žiaci celej školy. Veľmi podrobne sa oboznámili so systémom fungovania stanice a s vyhodnocovaním meteo údajov. Študenti tieto poznatky využijú v predmetoch Náuka o prostredí rastlín a Ochrana rastlín a v samotnej praxi.

      • Prezentácia firmy Oslavan

      • Dňa 10.novembra 2021 firma Oslavan uskutočnila prezentáciu náradia švajčiarskej firmy FELCO pre študentov našej školy, ktorí toto náradie používajú (pílky, nože, nožnice). V druhej časti si študenti mali možnosť po praktickej ukážke svoje náradie nabrúsiť, ošetriť a pripraviť na plnenie tém učebnej praxe.

      • ŠKOLENIE MANAŽMENTU

      • Dňa 3. novembra si pre nás Junior Achievement Slovensko v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia pripravilo ŠKOLENIE MANAŽMENTU ŠTUDENTSKÝCH FIRIEM, ktoré sa uskutočnilo formou online webinára.

       Prebrali sme mnoho zaujímavých tém týkajúcich sa:
       1. Stanovenia cieľov, ich sledovanie a vyhodnotenie – pracovné a osobné ciele, čo je môj produkt a kto je môj zákazník, stanovenie si vízie a misie firmy
       2. Leadershipu – aká má byť osoba lídra, aké sú jeho úlohy, štýly riadenia, vedenia a motivovania ľudí a tímov
       3. Projektového manažmentu – stanovovanie úloh projektu, časový harmonogram, deľba úloh a zodpovednosti v tíme, plánovanie zdrojov, monitoring a vyhodnotenie projektu

             Webinár bol pre nás obohacujúci a chceli by sme sa poďakovať lektorom z medzinárodnej firmy AT&T, rovnako aj programovým manažérom z organizácie Junior Achievememt Slovensko.

                                                                                                             Firma Vinárka

      • Jesenné prázdniny

      • Milí študenti,

       v dňoch 28. a 29. októbra 2021 budú jesenné prázdniny. V pondelok 1. novembra 2021 je štátny sviatok.  Prajeme krásne prázdniny.

       Vedenie školy.

      • Zahraničná prax našich maturantov v Eisenstadte

      • Naša škola sa stále snaží ponúkať vedomosti a skúsenosti na svetovej úrovni, odzrkadlením toho je aj možnosť, ktorá nám trom študentom maturitného ročníka (Juraj Krchňavý, Pavel Skovajsa, Šimon Viglaš) bola dopriata. Mohli sme sa zúčastniť dvojtýždňovej zahraničnej praxe v rakúskom meste Eisenstadt na partnerskej vinárskej škole Weinbauchschule Burgenland.

       Počas dvoch týždňov (od 11.10. do 22.10. 2021) sme sa teda plne zúčastnili edukatívneho procesu vzdelávania  v segmente poľnohospodárskej výroby zameranej na ovocinárstvo, zeleninárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo, ktoré tamojšia škola vyučuje.

       V priebehu prvého týždňa sme sa okrem teoretického a praktického vyučovania zúčastnili aj nádhernej exkurzie spojenej so zberom hrozna v malebnom mestečku Eisenberg an der Pinka s dlhou vinohradníckou tradíciou. Po zbere hrozna nasledovala návšteva lokálneho vinárstva Weingut Kopfensteiner, ktoré sa predovšetkým zameriava na výrobu červených vín z preferovanej odrody Blaufränkisch (Frankovka modrá), ktorú sme v historickom svahovitom vinohrade predtým oberali.

       Druhý týždeň nám zase naši hostia spríjemnili historickou návštevou Eisenstadtských kláštorov a kostolov so zanieteným výkladom od pána Mag. Ericha Ungera. Čudovali by ste sa, že mladých ľudí dokázala aj takáto pre nás na prvý pohľad „nezaujímavá“ aktivita naozaj baviť a bola pre nás obohacujúcou.

       Okrem týchto aktivít sme sa na praktickej časti učebného procesu zúčastnili: ochutnávky mladých vín zo školskej produkcie, zberu hrozna, procesu spracovania hrozna, zberu jabĺk, triedenia jabĺk podľa predajných tried, výroby ovocných destilátov, automatického sušenia jabĺk a hrušiek, procesu pasterizácie ovocných štiav rovnako ako aj procesu plnenia fliaš a Bag in Boxov na modernej plniacej linke.

       Náš voľný čas po vyučovaní v škole sme využili naplno a okrem dobehnutia si školských povinností zo Slovenska sme navštívili množstvo kultúrnych pamiatok, ktoré historické mesto Eisenstadt ponúka (Zámok Esterházyovcov, Schlosspark, Haydn-Haus, Dom Sankt Martin...)

       Na záver by sme chceli srdečne poďakovať vedeniam oboch škôl nielen za našu možnosť zúčastníť sa, pohostenie, ochotu, ale aj za možnosť prehĺbenia a utvrdenia si našich vedomostí v tomto nádhernom odvetví.

        

       Text: Pavel Skovajsa Foto: Juraj Krchňavý, Šimon Viglaš

      • Nezabudnuteľná exkurzia Chateau Belá

      • Dňa 8.9.2021 sa naši absolventi (bývalá 4.B pani prof. Matuškovičovej) a pár tohtoročných maturantov zúčastnili nádhernej prezentácie vinárstva Château Belá v južnoslovenskej vinohradníckej oblasti.

             Prezentácia spojená s degustáciou bola vedená pod taktovkou pána Miroslava Petrecha, hlavného enológa vinárstva Château Belá. Vždy ochotný pán Petrech učil našich študentov nielen svojmu remeslu, ale hlavne tomu ako degustovať veľký počet vzoriek a pri tom si zachovať triezvy úsudok a myseľ. V Château Belá boli veľmi štedrí a poskytli nám prechutnanie vzoriek aj starších ročníkov, aby naši študenti mohli vidieť, ochutnať ako sa vínko vyvíja v priebehu rokov  a získali odhad na určovanie potenciálu vína. Prešli sme od ľahšieho Rizlingu vlašského cez noblesný Rizling rýnsky až k červeným a dezertným vínam. Na záver sa mohol každý z nás vrátiť k jednej vzorke vína, ktorá nás najviac zaujala. Skúsili by ste si tipnúť, čo to asi bolo? Pán Miroslav Petrech je označovaný ako Kráľ Rizlingov a my s týmto v plnej miere a jednohlasne súhlasíme. Jeho Rizlingy rýnske si nás získali a nikto ďalší pohár ušlachtilého vína neodmietol.

        Na záver by sme chceli ako kolektív Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej srdečne poďakovať a popriať veľa zdaru nielen pri kampani, ale aj do života našich hostiteľov.

                                                                                                                                                            Pavol Skovajsa