• Novinky

      • Druhé miesto chlapcov vo florbale

      • Dňa 25. 10. 2019 sa uskutočnil florbalový turnaj chlapcov stredných škôl okresu Pezinok. Organizátorom turnaja bolo Gymnázium Pezinok. Turnaja sa zúčastnili školy: Gymnázium Karola Štúra Modra, Gymnázium Pezinok, Obchodná akadémia Pezinok, Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska Modra.

       Chlapci z Vinárky po dvoch víťazstvách s Gymnáziom Modra a Obchodnou akadémiou Pezinok postúpili do finále, kde sa stretli s chlapcami z Gymnázia Pezinok. Úspešnejší boli gymnazisti z Pezinka, ktorí vo finále zvíťazili. Naše mužstvo sa umiestnilo na 2. mieste a pohár prevzal kapitán Samuel Skovajsa.

       Vinárku reprezentovali: S. Skovajsa, P. Skovajsa, V. Koščík, J. Krchňavý, M. Malatschek, M. Pitek, M. Saxun, Š. Viglaš, M. Zápražný, P. Mahrík a S. Šutta pod vedením pána profesora Mgr. Jozefa Matejoviča.

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

      • JAHRADA 2019

      • Každý rok v polovici októbra sa zúčastňujeme súťaže o najkrajšiu ovocnú expozíciu na výstave JAHRADA - výstave ovocia, potrieb pre záhradkárov a včelárov a farmárskych produktov Súťažnú porotu tvoria členovia  Slovenskej ovocinárskej únie a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Pri príprave tohtoročnej expozície pomáhali žiaci 3.A triedy - odbor Agroturistika - pod vedením pani Ing. Novotnej a pani Ing. Volovárovej. Aká bola, si môžete pozrieť na našich fotkách.

      • Zahraničná výmenná prax pre žiakov 3. ročníka vo Valticiach

      • Koncom septembra sme sa zúčastnili výmennej odbornej praxe na Strednej vinárskej škole vo Valticiach na Morave.

       Náplňou našej praxe bol zber hrozna. Mali sme možnosť vidieť školskú pálenicu, navštívili sme Františkánsku záhradu, v ktorej prebieha odborná výučba odboru Záhradník a prax odboru Agropodnikanie tejto strednej školy.

       V rámci výmennej praxe sme v školskej pivnici spracovávali hrozno, pracovali s muštami a skúsili si vyrobiť vlastný zákvas. Dostali sme sa i do školského laboratória, kde sme stanovovali síru vo víne a vyskúšali sme si i senzorické skúšky. Na záver praxe sme nahliadli i do Národného salónu vín, kde sme sa zúčastnili degustácie.

       Ďakujeme za skvelú príležitosť zúčastniť sa výmennej praxe.

       Adam Lančarič, Dávid Myslík, Martin Ondrovič

       foto – zdroj: http://www.cestyzavinem.cz

      • Deň otvorených dverí

      • Milí ôsmaci, deviataci, rodičia, učitelia základných škôl a priatelia školy, pozývame Vás na Deň otvorených dverí na našej škole.

       Čaká vás nasledovný program:

       Predstavenie jednotlivých študijných odborov: 

       4227 M02 VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO - PODNIKANIE

       4227 M03 VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO - AGROTURISTIKA

       4227 M05 VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO - SOMELIERSTVO

       Informácie o pripravovanom novom študijnom odbore so zameraním:

       4227 M01 VINOHRADNÍCTVO A OVOCINÁRSTVO - VINÁRSKA PREVÁDZKA

        

       Prehliadka priestorov školy a expozícií s výkladom:

       • vinohradníctvo a jeho dejiny a aplikovaná biológia
       • obrábacích strojov
       • degustačnej miestnosti
       • odborných a multimediálnych učební
       • areálu školy so športoviskami, telocvičňou a ovocného sadu a školského internátu

        

       Ukážka:
       • servisu vína (dekantácia, sabráž)
       • prípravy nealko nápojov
       • obsluha hosťa pri stole
       • rôznych druhov ovocia - čerstvé a sušené
        

       Ochutnávka:
       • čerstvého a sušeného ovocia 
       • nealko nápojov z ovocia
       • orechov a iných pochutín
        

       Súťaže:
       • ťahanie heverom
       • poznávanie ovocných druhov

        

       ...a veľa ďalších zaujímavostí.

        

       Tešíme sa na Vás!

       Príďte medzi nás, dozviete sa viac o škole a našich odboroch.

      • Manažéri spustili reálny biznis

      • Dňa 8. Októbra 2019 sa v Bratislave v Lakeside parku, konalo školenie manažmentu pre stredoškolských študentov s podnikateľským zámerom.
       Žiaci, ktorí sú manažérmi JA firmy, získali podnikateľské zručnosti a ich praktické využitie.
       Zamestnanci spoločnosti AT&T nám odovzdali svoje skúsenosti a rady z oblasti projektového a krízového riadenia marketingu a financií.
       V rámci projektu ASPIRE, ktorý realizuje nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko, v spolupráci so spoločnosťou AT&T sa študenti mohli zúčastniť školenia manažmentu JA Firiem.
       Po absolvovaní tohto školenia už vieme, čo nás čaká a sme pripravení na rôzne situácie.
       Radi by sme podakovali firme JA Slovensko a firme AT&T, ktoré nám dali mnoho cenných skúseností a informácií.

       Kovačovská Barbora a Šupinová Lucia, firma JA Vinárka

       foto: zdroj JA Slovensko, n.o.

      • Dlhodobá spolupráca s Fakultou ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

      • Dňa 1. septembra 2019 oslávila Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 60. výročie založenia. Pri tejto príležitosti bola ocenená aj dlhodobá spolupráca našej školy s fakultou. Patríme medzi tzv. Cvičné školy Centra pedagogiky a psychologického poradenstva Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

       Ing. Ida Matuškovičová, učiteľka odborných ekonomických predmetov.

      • Career Day

      • Dňa 27.9 2019 sme sa zúčastnili na Career Day (kariérnom dni) v Bratislave, ktorý organizovala JA Slovensko v spolupráci s firmou AT&T.

       Na tomto workshope sme sa venovali témam ako napísať životopis, zvládnuť pohovor a naplánovať si svoju budúcu kariéru.

       Celým dňom nás sprevádzalo heslo ,,Nič nieje nemožné", o ktorom nás presvedčila aj Marcela Lendvaiova.

       Pani Lendvaiová je skvelá lektorka a jedna z najlepších koučiek Slovenska. Prerozprávala nám celý jej dobrodružný život, z ktorého sme mali možnosť sa poučiť a zobrať si mnoho užitočných skúseností.

       Ďakujeme našej škole za svelú príležitosť zúčastniť sa tejto akcie.

       Matej Zápražný

       foto - zdroj: FB, JA Slovensko, n.o.

      • Projekt Život bez odpadu

      • V školskom roku 2019/2020 sa naša škola zapojila do aktivít Nadácie Revia v minimalizácii odpadu. Žiaci druhých a tretích ročníkov sú pod vedením pani učiteľky Mgr. Jarmily Sodomovej aktívni v projekte Život bez odpadu. Najlepšie práce budú použíté v rovesníckom vzdelávaní. V škole zefektívňujeme separáciu a sme súčasťou ekohliadok, ktoré monitorujú odpadové stojiská v Modre.

       Foto: dobrovoľníci ekohliadok z modranských stredných škôl, medzi nimi aj žiaci 3. A triedy našej školy.

       Autor fotografie: Nadácia Revia.