• Zmeny rozvrhu

     • ?

     • Rozvrh hodín na PIATOK 25.4.2014   
      Priaznivé počasie -  Zmeny v rozvrhu sú k trvalému rozvrhu od 1.2.2014
        1. 2. 3. 4. 5.   6. 7. 8.
        7,25 - 8,10 8,20 - 9,05 9,15 - 10,00 10,15 -11,00 11,05 - 11,50   12,20 - 13,05 13,10 - 13,55 14,00 - 14,45
      1. A ANJ/NEJ NEJ/- INF/CHE INF/CHE INF/ABI   INF/ABI   *učí sa v STZ
      1. B NOS/NEJ ANJ SJL ABI TUV   SJL   *učí sa v OVO
      2. A Učebná prax - Ing. Tretinová, p. Valentová Nástup: 7,15h.  
      2. B MAT TVch/ MATd ANJ/NEJ NOS CHE/ABI   CHE/ABI    
      3. A SJL SPC TVch/NOS ANJ/NEJ ANJ/NEJ   MOV    
      4. A Praktické maturitné skúšky od 7,30h.  
      4. B Praktické maturitné skúšky od 7,30h.  
                         
                         
      Chýba: Ing. Bartoš     Pedagogický dozor:   Ing. Novotná - nová budova  
        Bc. Hrnčiarová         Mgr. Matejovič - dolná chodba
                         
                         
                         
                         
                         
      Rozvrh hodín na PIATOK 25.4.2014   
      Nepriaznivé počasie -  Zmeny v rozvrhu sú k trvalému rozvrhu od 1.2.2014
        1. 2. 3. 4. 5.   6. 7. 8.