Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Nemecký jazyk

O predmete

Vyučovanie nemeckého jazyka je všeobecne totožné s tendenciami výuky CJ. Naša škola má vďaka vedeniu školy k dispozícii  kvalitné učebné podmienky v modernom jazykovom laboratóriu. Využívajú sa aj možnosti ďalśieho vzdelávania pedagógov  pod vedením zahraničných lektorov alebo sa zúčastňujeme pobytov v nemecky hovoriacich krajinách. Študenti sa zapájajú do jazykových súťaží v NJ, organizujeme olympiády v NJ, exkurzie do Rakúska, ktoré vďaka výhodnej geografickej polohe môžeme častejšie navštevovať. Svoje vedomosti  z NJ si overujú aj na výmenných zahraničných brigádach. Taktiež majú študenti možnosť roširovať si a zdokonaľovať jazykové poznatky v rámci mimoškolskej krúžkovej činnosti, čo napomáha a prispieva k úspešnému zvládnutiu maturitnej skúšky.