Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Informatika

O predmete

Vyučovanie predmetu informatika je rozložená do prvých dvoch rokov štúdia.

V 1. ročníku sa žiaci učia využívať možnosti operačného systému Windows a textového editoru Word, a základy tabuľkového programu Excel. V tomto ročníku žiaci začínajú využívať e-mailovú komunikáciu cez e-mailového klienta a web rozhranie.

V 2. ročníku spracúvajú v osobných počítačoch fotografie nasnímané digitálnym fotoaparátom, skenujú, vytvárajú tabuľky a grafy v tabuľkovom kalkulátore Excel, prezentácie v programe Power Point a oboznamujú sa s kancelárskym balíkom Open Office. 

Vyučovanie sa realizuje v 1. ročníku počas 2 hodín týždenne, v 2. ročníku je dotácia 1 hodina za týždeň.

 

 

Na stiahnutie:

2. ročník: Tabulka_na_filtrovanie_prevadzky.xlsx

2. ročník: Tabulka_na_filtrovanie_zoradovanie.xls

2. ročník foto.zip

1. ročník : Divy_sveta.docx

1. ročník : PERLY.docx

 

Dotaznik ISIC:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT4cULtmQnNf9Uy_38gwLUR4r8aCQ3vXoFVJeOBNjUkUE1hQ/viewform