Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Občianska náuka

O predmete

Občianska náuka – je to predmet, ktorý sa vyučuje v treťom a štvrtom ročníku. Tretiacke učivo je zamerané na témy zo psychológie, ako aj témy týkajúce sa násilia, drog a šikanovania. Vo štvrtom ročníku sa študenti oboznamujú s témami sociológie. Predmet je klasifikovaný.