Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Modranská Vinárka, o. z.

Orgány o. z.

Mgr. Rudolf Tomica - predseda o. z. a štatutárny orgán 

Ing. Monika Kisová - podpredsedníčka o. z.

Mgr. Jarmila Sodomová - členka o. z.

Ing. Ľudmila Nemčeková - členka o. z.