Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia
??? Osobný plán profesijného rastu Tematicko výchovno - vzdelávací plán - vzor Hodnotenie a klasifikácia žiakov 21/2011 od 1.5.2011 RUP pre vzdelávací program od 1.9.2013 - vzor Dokumenty na publikovanie Sumarizácia vybavenia

Predmetové komisie

Vedenie a členovia predmetových komisií v školskom roku 2018/2019

 

 

1. PK prírodovedných predmetov

Predseda:              Mgr. Igor Vítek                        TV, MAT,

                                                                         

Členovia:               Mgr. Ľudmila Kuchtová             MAT, CHE

                            Mgr. Jozef Matejovič                TV, ABI, tr. učiteľ IV. A, výchovný poradca

 

                           

 

2. PK humanitného zamerania

Predseda:             Mgr. Marek Locek                  SJL, DEJ


Členovia:              Mgr. Jarmila Sodomová          ABI, ETV, OBN, SPK, PRN, DEV, HOG,

                                           

                          Mgr. Ľubomíra Schlosserová     ANJ

                          Mgr. Katarína Čistá                  NEJ

 

                                                                                    

 

3. PK odborných predmetov ekonomického zamerania

Predseda:              Ing. Ida Matuškovičová           EKO,UCT, AE, PIS, ePRX,

                                                                        triedna učiteľka 1. B

Členovia:              Ing. Ľudmila Nemčeková          AT, EKO, MAG, INF, ZBP, USP, PSK, VAP

                                                                        ePRX,                          

                            Bc. Vladimír Doktorík               MOV, STZ, TEV

                            Ing. Monika Kisová                  INF, PRX, riaditeľka

                            Mgr. Rudolf Tomica                 MAN, STO, NON  zástupca riaditeľky

 

4. PK odborných predmetov vinársko-ovocinárskeho zamerania

Predseda:              Ing. Agáta Dudová                   VIN, PRX, SOM, triedna učiteľka  4. B                                          

Členovia:              Ing. Rastislav Schőn                  PRX  - vedúci SOP

                            Ing. Jarmila Volovárová            OVO, NPR, PRX,

                                                                          triedna učiteľka  2. A

                            Ing. Jana Novotná                    OVO, OCR, TUV, SVA, RNK, TPJ, RGA, 

                                                                          PRX                                                              

                            Ing. Jozef Kováč, PhD.              TVN  

                            Mgr. Pavol Jurčo                       SOM, VGA, TOP, PJS

                           Ing. Juraj Klimko                       TVN

                            Ing. Gabriela Binovcová             CHE, VIN, STZ, PRX