Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia
??? Osobný plán profesijného rastu Tematicko výchovno - vzdelávací plán - vzor Hodnotenie a klasifikácia žiakov 21/2011 od 1.5.2011 RUP pre vzdelávací program od 1.9.2013 - vzor Dokumenty na publikovanie Sumarizácia vybavenia

Predmetové komisie

Vedenie a členovia predmetových komisií v školskom roku 2020/2021

 

 

1. PK prírodovedných predmetov

Predseda:              Igor Vitek                                   MAT, TEV

 

Členovia:               Mgr. Jozef Matejovič                    ABI, TEV,                                                                                 

                            Mgr. Jarmila Sodomová                ABI

                            Ing. Gabriela Binovcová                CHE                

                            Ing. Anton  Čípel                          CHE

                            Mgr. Peter Slamka                       TEV

 

2. PK predmetov humanitného zamerania

Predseda:                                                               Mgr. Ľubica Solárová SJL, SPK, OBN

                                                                                

Členovia:               Mgr. Jarmila Sodomová                ETV, OBN, DEV, DEJ  

                            Mgr. Peter Slamka                        ANJ

                            Ing.  Karol Novotný                       NEJ

                            Mgr. Montecinos Ohlagaray Rodolfo Jesús   ANJ                    

                            Ing. Gabriela Binovcová                 USP, SPK                

                            Ing. Jarmila Volovárová                 PRN 

                

3. PK odborných predmetov ekonomického zamerania

Predseda:              Ing. Ľudmila Nemčeková                EKO, MAG, MAN, INF, ZBP, VAP, ZPU 

                                                                                  

Členovia:               Ing. Ida Matuškovičová                   EKO,UCT, AEK, PSK, ePRX,                                                                            

                            Ing. Vladimír Doktorík                     MOV, STZ

                            Ing. Gabriela Binovcová                   STZ

                            Ing. Monika Kisová                          INF, iPRX

                            Irina Valentová                               PSK

 

4. PK odborných predmetov vinársko-ovocinárskeho zamerania

Predseda:              Ing. Agáta Dudová                         VIN, SOM, PRX

 

Členovia:               Ing. Rastislav Schőn                       PRX

                            Ing. Jarmila Volovárová                  OVO, NON, PRX, iPRX

                            Ing. Jana Novotná                          OVO, OCR, HOZ, RNK, SVA, RGA, SPC, PRX,   

                                                                                iPRX

                            Ing. Jozef Kováč, PhD.                    TVN, NON  

                            Ing. Gabriela Binovcová                  TRP, PRX, sPRX, iPRX, DIP

                            Ing. Mariana Ivaničková                  STO, TPJ, TOB

                            Ing. Anton  Čípel                            TVN, VAG, PRX  

                            Mgr. Peter Slamka                          DIP

                            Mgr. Montecinos Ohlagaray Rodolfo Jesús         SOM, DIP

                            Helena Fialová                                PJS