Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Zmeny rozvrhu

Rozvrh hodín na STREDA 19. 06. 2019
PRIAZNIVÉ POČASIE
  1. 2. 3. 4. 5.   6. 7. 8.
  07:25 - 8:10  08:20 - 09:05 09:15 - 10:00  10:15 - 11:00  11:05 - 11:50    12:20 - 13:05 13:10 - 13: 55 14:00 -14:45
1. A Učebná prax - Práce vo vinohrade Šenkvice - Ing. Čistá Tretinová, Ing. Novotná    
1. B ANG / NEJ ANG / NEJ ETV ch / MAT d ETV d / MAT ch STO   STZ MAT  
2. A CHE / PIS CHE / PIS EKO EKO MAT   SJL ABI  
2. B Učebná prax - Práce vo vinohrade Šenkvice - Ing. Dudová, Ing. Volovárová    
3. A MAG MAG ANG / NEJ ANG / NEJ SJL   PRN SJL  
4.A    
                   
Chýba:         Pedagogický dozor:   Mgr. Láfová    
  Ing. Binovcová - po 09:05       Mgr. Vítek    
  Mgr. Sodomová - po 11:00              
                   
                   
                   
                   
Rozvrh hodín na STREDA 19. 06. 2019
NEPRIAZNIVÉ POČASIE
  1. 2. 3. 4. 5.   6. 7. 8.
  07:25 - 8:10  08:20 - 09:05 09:15 - 10:00  10:15 - 11:00  11:05 - 11:50    12:20 - 13:05 13:10 - 13: 55 14:00 -14:45
1. A ABI ETV ch / MAT d RNK STZ NPR   MAT HOG / STO  
1. B ANG / NEJ ANG / NEJ ETV ch / MAT d ETV d / MAT ch STZ   NPR MAT  
2. A HOG / TPJ TUV / STO EKO OVO MAT   SJL ABI  
2. B STZ / STZ* STZ / STZ* VIN / NPR VIN / NPR ANG / NEJ   ABI NPR *projektové vyučovanie
3. A MAG OVO ANG / NEJ ANG / NEJ OCR   VIN SJL  
4.A    
                   
Chýba:         Pedagogický dozor:   Mgr. Láfová    
  Ing. Binovcová - po 09:05       Mgr. Vítek    
  Mgr. Sodomová - po 11:00