Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Zmeny rozvrhu

Zmena rozvrhu k trvalému rozvrhu v školskom roku 2020/2021

 

ROZVRH POČAS DIŠTANČNÉHO VYUČOVANIA OD 13.10.2020

 

1.

2.

3.

4.

5.

1.A

8,20-9,05

9,15-10,00

10,10-10,55

11,05-11,50

12,00-12,45

 

Pondelok

CHE  Čip

NPR Volo

ANG Sla

NEJ Nov

STZ Dok

SJL Sol

 

Utorok

ABI Sod

STZ Dok

INF Nem

PIS Matuš

OBN Sol

 

Streda

SJL Sol

HOZ Nov

DEV Sod

ABI Sod

KAJ Mont

NEJ Nov

 

 

Štvrtok

ABI Sod

MAT Vit

CHE  Čip

----/

STO Iva

INF Nem

 

Piatok

VAP Nem

DEV Sod

 

MAT Vit

DEJ Sod

----/

 RNK Nov

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

1.B

8,20-9,05

9,15-10,00

10,10-10,55

11,05-11,50

12,00-12,45

 

Pondelok

MAT Vit

RNK Nov

RNK Nov

TRP Bin

KAJ Mont

NEJ Nov

----/

STO Iva

CHE  Čip

 

Utorok

ABI Mat

MAT Vit

OBN Sol

DEV Sod

HOZ Nov

DEV Sod

PIS Matuš

 

Streda

CHE  Čip

INF Nem

STZ Dok

ANG/

NEJ Nov

NPR Volo

 

Štvrtok

 

DEJ Sod

STZ Dok

SJL Sol

ABI Mat

 

Piatok

----/

TRP Bin

DEV Sod

-----

DEV Sod

INF Nem

SJL Sol

ABI Mat

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

2.A

8,20-9,05

9,15-10,00

10,10-10,55

11,05-11,50

12,00-12,45

 

Pondelok

EKO Nem

SJL Sol

ABI Mat

ANJ Sla KAJ Mon

 NEJ Nov

MAT Vit

 

Utorok

ANJ Sla

 NEJ Nov

VIN Dud

CHE Bin

INF Kis

----/

STO Iva

 

Streda

STZ Bin

MAT Vit

ANJ sla

 KAJ Mon

 NEJ Nov

VAP Nem

TPJ Iva

ABI Mat

 

Štvrtok

SJL Sol

CHE Bin

OBN Sol

OVO Volo

DEJ Sod

 

Piatok

NPR Volo

HOZ Nov

ANJ Sla

 

OVO Volo

Vin dud

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

3.A

8,20-9,05

9,15-10,00

10,10-10,55

11,05-11,50

12,00-12,45

 

Pondelok

DIP Mont

KAJMont

NEJ Nov

VIN Dud

MAT Vit

SPC Nov

SOM Dud

 

Utorok

VIN Dud

OVO Nov

PRN Volo

SJL Sol

OCR Nov

 

Streda

ANG Sla

NEJ Nov

MOV Dok

MAT Vit

TVN Číp

MAG Nem

 

Štvrtok

 

OVO Nov

EKO Matuš

EKO Matuš

---/

STO Iva

 

Piatok

SJL Sol

---/

TPJ Iva

DIP Bin

OCR Nov

TVN Číp

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

3.B

8,20-9,05

9,15-10,00

10,10-10,55

11,05-11,50

12,00-12,45

 

Pondelok

VIN Dud

ANG Sla

NEJ Nov

SJL Sol

OCR Nov

---/

TPJ Iva

 

Utorok

ZPU Nem

------

MAG Nem

DIP Mont

VIN Dud

MAT Vit

 

Streda

KAJMont

NEJ Nov

EKO Matuš

ZPU Nem

STO Iva

MAT Vit

OCR Nov

 

Štvrtok

USP Bin

SOM Dud

TVN Číp

OVO Volo

TVN Číp

MOV Dok

 

Piatok

DIP Sla

SJL Sol

OVO Volo

EKO Matuš

PRN Volo

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

4.A

8,20-9,05

9,15-10,00

10,10-10,55

11,05-11,50

12,00-12,45

 

Pondelok

TVN Kov

NON Kov

OVO Nov

VGA Číp

SOM Dud

NON Kov

 

Utorok

SJL Sol

KAJMont

NEJ Nov

VIN Dud

MAN Nem

TVN Kov

 

Streda

MAT Vit

ANG Sla

NEJ Nov

SJL Sol

EKO Matuš

VGA Číp

TPJ Iva

 

Štvrtok

---/

NEJ Nov

EKO Matuš

OVO Nov

SVA Nov

SOM Dud

-----/

RGA Nov

 

Piatok

SVA Nov

TOB Iva

MAN Nem

VIN Dud

ANG Sla

/---

SJL Sol

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

4.B

8,20-9,05

9,15-10,00

10,10-10,55

11,05-11,50

12,00-12,45

 

Pondelok

SJL Sol

EKO Matuš

EKO Matuš

TVN Kov

OVOú vol

 

Utorok

NON Kov

ANG Sla

NEJ Nov

TVN Kov

NON Kov

ZBP Nem

SOM Dud

 

Streda

UCT  Matuš

TOB Iva

KAJMont

NEJ Nov

VIN Dud

SJL Sol

 

SJL Sol

 

Štvrtok

ANJ Sla/

NEJ Nov

VIN Dud

ZBP Nem

TPJ Iva

MAN Nem

OVO Volo

 

Piatok

 

EKO Matuš

 

AEK Matuš

SOM Dud

AEK Matuš

RGA Nov

MAN Nem

MAT Vit