Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva zmluva o nájme bytu Brunovský s DPH 1/2010 10.03.2011
Objednávka objednávky 5.týždeň 2016 objednávky 5.týždeň 2016 s DPH 01.02.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
Objednávka objednávky 12.týždeň 2016 objednávky 12.týždeň 2016 s DPH 23.03.2016 Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
Objednávka objednávky 11.týždeň 2016 objednávky 11.týždeň 2016 s DPH 14.03.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
Objednávka objednávky ŠJ 11.týždeň 2016 potraviny s DPH 14.03.2016 Fialová Helena vedúca kuchyne
Objednávka objednávky 10.týždeň 2016 potraviny s DPH 07.03.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
Objednávka objednávky 10.týždeň 2016 objednávky 10.týždeň 2016 s DPH 09.03.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
Objednávka objednávky 9.týždeň 2016 objednávky 9.týždeň 2016 s DPH 01.03.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
Objednávka objednávky ŠJ 9.týždeň 2016 potraviny s DPH 04.03.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
Objednávka 35/2016 oprava strechy nad pivnicou 33 186,01 s DPH 29.02.2016 HESIT a.s. SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
Objednávka objednávky 7-8.týždeň 2016 objednávky 7-8.týždeň 2016 s DPH 15.02.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
Objednávka objednávky ŠJ 7-8.týždeň 2016 potraviny s DPH 15.02.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
Objednávka objednávky 6.týždeň 2016 objednávky 6.týždeň 2016 s DPH 08.02.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ
Objednávka objednávky ŠJ 6.týždeň 2016 potraviny s DPH 08.02.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
Objednávka objednávky ŠJ 5.týždeň 2016 potraviny s DPH 01.02.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
Objednávka objednávky ŠJ 13.týždeň 2016 potraviny s DPH 01.04.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
Objednávka objednávky 4.týždeň 2016 objednávky 4.týždeň 2016 s DPH 25.01.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
Objednávka objednávky ŠJ 4.týždeň 2016 potraviny s DPH 25.01.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
Objednávka objednávky ŠJ - 3.týždeň 2016 potraviny s DPH 18.01.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
Zmluva Z2016699_Z Nové úžitkové vozidlo s nákladným priestorom 17 999,01 s DPH 21.01.2016 Auto Ideal s.r.o. SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
zobrazené záznamy: 1-20/608