Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva cirkev s DPH 10.03.2011 Záp.dištrikt ev.cirkvi Zvolen
Zmluva 1 Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2010, 1.časť 160,30 s DPH 02.12.2011
Faktúra DFBV 183/2012 - 2.časť plyn s DPH 11.06.2012
Faktúra DFBV 153/2012 - 2.časť plyn s DPH 14.05.2012
Zmluva 10 Zmluva č.10 s DPH 23.05.2011
Zmluva 89/2013 zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu s DPH 19.06.2013 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Zmluva 1/2011 zmluva Varga 1.časť s DPH 09.11.2011
Zmluva 1/2011 zmluva Varga 2. časť s DPH 09.11.2011
Zmluva 1 Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2010, 2.časť s DPH 02.12.2011
Objednávka objednávky ŠJ - 4.týždeň 2017 potraviny s DPH 27.01.2017 Fialová Helena vedúca ŠJ
Faktúra DFBV 248/2012 - 2.časť plyn s DPH 09.08.2012
Zmluva Zmluva o nájme pozemkov Cirkev 2.časť s DPH 16.01.2012
Zmluva Zmluva o nájme pozemkov Cirkev 3.časť s DPH 16.01.2012
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa z e-trhoviska za 3.štvrťrok 2018 s DPH 09.10.2018
Zmluva zmluva o nájme bytu Brunovský s DPH 1/2010 10.03.2011
Zmluva Zmluva o nájme pozemkov Cirkev 4.časť s DPH 16.01.2012
Faktúra DFBV 403/2012, 2.časť plyn s DPH 28.12.2012
Faktúra DFBV 389/2012, 2.časť plyn s DPH 11.12.2012
VO: Súhrnná správa 4/2017 Súhrnná správa z e-trhoviska za 4.štvrťrok 2017 s DPH 08.01.2018
Zmluva 832-1001564 Poistka č.832-1001564, 5.časť s DPH 04.04.2011
zobrazené záznamy: 1-20/568