• Predmetové komisie

     • Predmetové komisie

     • Vedenie a členovia predmetových komisií v školskom roku 2023/2024

       

      1. PK prírodovedných predmetov

      Predseda:            Mgr. Igor Vitek                                   MAT, TV

       

      Členovia:            Mgr. Jozef Matejovič                           ABI                                                                                 

                                  Mgr. Jozef Izakovič                             ABI                

                                  Ing. Anton  Čípel                                CHE

                                  Ing. Miroslav Ďurčo                            TV

                                  Mgr. Peter Slamka                              TV

       

      2. PK predmetov humanitného zamerania

      Predseda:           Mgr. Jozef Izakovič                             ETV

                                                                                     

      Členovia:            Mgr. Jarmila Sodomová                     ETV, OBN, DEV, DEJ, HOZ 

                                  Ing. Jana Novotná                              HOZ

                                  Mgr. Peter Slamka                             ANJ

                                  Mgr. Kristína Gyepesová                   SLJ, ANJ

                                  Ing. Katarína Pariľáková                   NEJ, OBN, SPK

                                  Ing. Miroslav Ďurčo                          INF

                                                  

      3. PK odborných predmetov ekonomického zamerania

      Predseda:   Ing. Katarína Vavríková      USP, ZPU, MAG, MAN, PRN, VAP, EKO,                                                                                             

      Členovia:            Ing. Ida Matuškovičová                   EKO,UCT, AEK, PSK, ePRX,                                                                            

      4. PK odborných predmetov vinársko-ovocinárskeho zamerania

      Predseda:           Ing. Agáta Dudová                            VIN, SOM, PRX, sPRX, STO

       

      Členovia:            Ing. Rastislav Schőn                          PRX, iPRX

                                 Ing. Jarmila Volovárová                     OVO, NPR

                                 Ing. Jana Novotná                             OVO, TRP, SVA, VGA, RGA, PRX, iPRX

                                 Mgr. Jozef Izakovič                            PRX

                                  Ing. Martin Hanúsek                          TVN, PRX, NON, VVO

                                  Ing. Anton  Čípel                                PRX   

                                  Mgr. Jarmila Moravčíková                  HOZ, RNK, TUV

                                  Ing. Peter Íro                                      PRX

                                  Ing. Peter Múčka                                OCR, PRX, iPRX

                                  Mgr. Jozef Ižof                                   TOB, TPJ

                                  Ing. Klaudia Čistá Tretinová               SOM, NON

                                  Ing. Jozef Kováč                                VVO

                                  Ing. Patrik Čizmadia                           PIH, STZ

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie