• Predmetové komisie

     • ???

     • Vedenie a členovia predmetových komisií v školskom roku 2018/2019

       

       

      1. PK prírodovedných predmetov

      Predseda:              Mgr. Igor Vítek                        TV, MAT,

                                                                               

      Členovia:               Mgr. Ľudmila Kuchtová             MAT, CHE

                                  Mgr. Jozef Matejovič                TV, ABI, tr. učiteľ IV. A, výchovný poradca

       

                                 

       

      2. PK humanitného zamerania

      Predseda:             Mgr. Marek Locek                  SJL, DEJ


      Členovia:              Mgr. Jarmila Sodomová          ABI, ETV, OBN, SPK, PRN, DEV, HOG,

                                                 

                                Mgr. Ľubomíra Schlosserová     ANJ

                                Mgr. Katarína Čistá                  NEJ

       

                                                                                          

       

      3. PK odborných predmetov ekonomického zamerania

      Predseda:              Ing. Ida Matuškovičová           EKO,UCT, AE, PIS, ePRX,

                                                                              triedna učiteľka 1. B

      Členovia:              Ing. Ľudmila Nemčeková          AT, EKO, MAG, INF, ZBP, USP, PSK, VAP

                                                                              ePRX,                          

                                  Bc. Vladimír Doktorík               MOV, STZ, TEV

                                  Ing. Monika Kisová                  INF, PRX, riaditeľka

                                  Mgr. Rudolf Tomica                 MAN, STO, NON  zástupca riaditeľky

       

      4. PK odborných predmetov vinársko-ovocinárskeho zamerania

      Predseda:              Ing. Agáta Dudová                   VIN, PRX, SOM, triedna učiteľka  4. B                                          

      Členovia:              Ing. Rastislav Schőn                  PRX  - vedúci SOP

                                  Ing. Jarmila Volovárová            OVO, NPR, PRX,

                                                                                triedna učiteľka  2. A

                                  Ing. Jana Novotná                    OVO, OCR, TUV, SVA, RNK, TPJ, RGA, 

                                                                                PRX                                                              

                                  Ing. Jozef Kováč, PhD.              TVN  

                                  Mgr. Pavol Jurčo                       SOM, VGA, TOP, PJS

                                 Ing. Juraj Klimko                       TVN

                                  Ing. Gabriela Binovcová             CHE, VIN, STZ, PRX