Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia
Utorok 11. 12. 2018
Počet návštev: 3298504

Novinky

 • Naši študenti a pedagógovia sa pod vedením pani profesorky Mgr. Láfovej dňa 6. 12. 2018 zúčastnili exkurzie v úspešnej firme na spracovanie ovocia a zeleniny vo Viedni.

  Získali sme veľa cenných informácií a inšpirácie z podnikateľského príbehu firmy a filozofie, ktorou sa firma riadi. Sme radi, že sme mohli spoznať modernú a zároveň veľmi šetrnú technológiu, vďaka ktorej spoločnosť vyrába kvalitné produkty z ovocia i zeleniny. Navštívili sme i podnikovú predajňu a oboznámili sme sa so spôsobom marketingu, ktorým firma úspešne získala miesto na trhu.

 • Dňa 6. 12. 2018 sme navštívili partnerskú strednú vinársku školu Weinbauschule Eisenstadt v Rakúsku. V rámci dňa otvorených dverí vo Weinbauschule Eisenstadt sme mali možnosť vidieť priestory školy, načerpať veľa inšpirácie a vymeniť si skúsenosti.

  Dostali sme zároveň možnosť prezentovať našu "Modranskú Vinárku" nielen rovesníkom našich študentov, ale aj širokej verejnosti, ktorá v tento deň partnerskú školu navštívila.

  Ďakujeme všetkým študentom a pedagógom, ktorí sa na príprave a realizácii prezentácie podieľali a samozrejme sme vďační partnerskej škole za túto jedinečnú možnosť.

 • Učiteľku našej školy, pani Ing. Matuškovičovú, ocenila Ekonomická univerzita v Bratislave.

  Ocenenie jej udelil dekan NHF EU v Bratislave pán Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik za aktívnu podporu moderných metód a foriem ekonomického vzdelávania a osobný prínos k rozvoju a zvyšovaniu kvality výučby ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike.

  Pani Ing. Matuškovičovej gratulujeme!

 • Ďakujeme študentom 2. a 3. ročníka, že dnes pripravili mikulášsky program pre svojich spolužiakov.

 • Dňa 30.11.2018 sa trojčlenné družstvo našej školy v zložení Sabína Kramárová (2.B), Alžbeta Babiarová (3.A) a Lucia Boďová (3.A) zúčastnilo stolnotenisového turnaja stredných škôl. Turnaj prebehol v telocvični Obchodnej akadémie v Pezinku a zúčastnilo sa ho 5 škôl. Naše družstvo obsadilo 4. miesto. Za vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

  V Modre dňa 3.12.2018

  Mgr. Igor Vitek