Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia
Utorok 22. 6. 2021
Počet návštev: 4651352

Novinky

 • Vo štvrtok 17. júna sa na škole uskutočnili ukážky profi náradia Makita. Žiaci prvých ročníkov dostali inštruktáž, ukážku aj možnosť si vyskúšať množstvo zariadení. O všetko sa postaral výborný a ochotný tím z Makity. Ďakujeme.

 • Na začiatku júna navštívil našu školu doc. RNDr. Dušan Cmarko PhD z 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, z Ústavu biológie a lekárskej genetiky. Pre našich žiakov vytvoril prednáškový cyklus - Genealógia. Zaujímavou formou vysvetlil a doplnil učivo aplikovanej biológie v 2.ročníku - genealogické a gemelilogické metódy a ich využitie pri genetickej predpovedi. Docentovi Cmarkovi ďakujeme za opätovnú spoluprácu s našou školou a tešíme sa na ďalšie prednášky.

 • V utorok 15.júna 2021 sa tretiaci študijného odboru PODNIKANIE zúčastnili online workshopu Bankári do škôl, ktorý organizovala spoločnosť JA Slovensko v spolupráci so Citibank pre budúcoročných študentov Aplikovanej ekonómie. Téma workshopu bola Úvod do projektového riadenia.

 • 2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční 15. júna 2021. Prihlášky na štúdium na našu školu pošlite najneskôr do 11. júna 2021, e-mailom (info@svosmo.sk) alebo poštou na adresu školy.

  Voľné miesta:

  odbor 4227M01 prevádzka - 6

  odbor 4227M02 podnikanie - 4

  odbor 4227M03 agroturistika - 2

  odbor 4227M05 someliérstvo - 5