• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • VII. ročník študentskej odbornej degustácie vín

      Krátko po písomných maturitných skúškach čakala na našich maturantov ešte jedna, vinársko – senzorická skúška. Po siedmy krát organizovala naša škola odbornú degustáciu pre žiakov štvrtého ročníka. Degustácia sa konala 16. marca 2023 za účasti všetkých žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Hodnotenie realizovali priamo žiaci štvrtého ročníka pod vedením skúsených pedagógov a pozvaných odborníkov z praxe. Servis a obsluhu komisií zabezpečili žiaci tretích ročníkov.

     • VITIS AUREA MODRA 2023

      Dňa 9.marca 2023 sa na našej škole uskutočnil 22. ročník medzinárodnej odbornej degustácie vín VITIS AUREA. Na hodnotení sa zúčastnili slovenskí aj zahraniční degustátori.

      O plynulý priebeh hodnotenia, servis a obsluhu pri stoloch zabezpečili žiaci tretích ročníkov odboru somelierstvo, podnikanie, agroturistika a prevádzka. Všetko zvládli veľmi profesionálne a veríme, že nadobudnuté skúsenosti a zručnosti využijú aj v budúcnosti.

     • Stredoškolská odborná činnosť

      Cieľom súťaže Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podpora ich tvorivého myslenia, podpora aktívneho riešenia úloh či sebavzdelávanie.
      Teší nás, že celoštátna prehliadka spomínanej súťaže sa tento rok uskutoční na pôde našej školy a to v dňoch 25. - 28. apríla 2023.

     • Kultúrne predstavenie 1.A

      Dňa 9.3.2023 žiaci 1.A triedy v rámci stmelovania triedneho kolektívu navštívili kultúrne predstavenie v Eurovei v Bratislave. Tu si zaspomínali na rozprávkové postavičky a zároveň si pripomenuli, aký význam majú dobré medziľudské vzťahy – hodnoty ako je priateľstvo, láska, spolupatričnosť …. a pod.

     • Lyžiarsky výcvik

      Minulý týždeň 27.2. - 3.3.2023 absolvovali naši študenti lyžiarsky výcvik v stredisku Ski Opalisko. Na výcviku sa zúčastnilo 43 študentov prvého, druhého a tretieho ročníka. Boli rozdelení do štyroch skupín: snowboard, pokročilí, mierne pokročilí a začiatočníci. Lyžovali pod dohľadom skúsených lyžiarskych inštruktorov. Lyžovanie a snowbordovanie ich veľmi bavilo a počas kurzu sa zdokonalili v danej disciplíne.

     • Somelierska súťaž v Paríži

      Mladí somelieri z modranskej vinárky, Hanka Tvarožková a Matej Pomfy sa v dňoch 27.2. – 2.3.2023 zúčastnili somelierskej súťaže v Paríži. Francúzske vína hodnotilo 30 študentov z vinárskych škôl z 15 krajín Európy.

      Hanka sa umiestnila v silnej konkurencii na 5. mieste a Matej na 14.mieste.

      Predprípravná degustácia pre šudentov, stretnutie mladých vinárov a degustovanie francúzskych vín na výstavisku Salon International de l’Agriculture - Paris 2023 bola skutočným zážitkom nielen pre samotných študentov, ale aj pedagógov.

     • Medzinárodná súťaž v reze viniča vo Valticiach.

      Střední vinařská škola Valtice zorganizovala aj tento rok súťaž v reze viniča s medzinárodnou účasťou, na ktorej súťažili študenti zo 4 stredných škôl z Česka a naša SOŠVO Modra. Študenti boli rozdelení do 2 kategórií – dievčatá a chlapci, pričom celkový počet bol 63 rezačov. Rezali 4-ročný mladý vinohrad odrody Rulandské šedé. V pravidlách bol stanovený počet 25 krov v časovom intervale 20 minút, pričom viničie zostalo na drôtenke z dôvodu objektivity hodnotenia. Ako hlavné kritérium hodnotenia bola kvalita rezu, dosiahnutý čas bol pomocný ukazovateľ.

     • Oslavan - prezentácia náradia

      Dňa 7.2.2023 sa konala prednáška a prezentácia náradia firmy Oslavan. Študenti sa dozvedeli novinky v oblasti ručného poľnohospodárskeho náradia. Po prednáške si mohli, pod profesionálnym vedením firmy Oslavan, odborne vyčistiť svoje náradie, ktoré používajú pri práci vo vinohrade a ovocnom sade. Naučili sa pracovať s brúsnym kameňom a brúskou na nože.

     • Zmena poplatkov za stravu

      Od 1.3.2023 sa mení poplatok za stravu pre žiakov - stravníkov dochádzajúcich do školy (neubytovaných na ŠI). Nová cena za obed je 2,80 € (z toho réžia 0,50 €).

      Zmena stravnej jednotky je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2023 zo dňa 27.1.2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

     • Ochutnávka vín mladých vinárov

      Mladí budúci vinári, študenti tejto jedinečnej strednej odbornej školy zorganizovali 13. ročník Ochutnávky vín mladých vinárov.

      Len málo plodov ľudskej práce má toľko obdivovateľov a uctievačov ako víno. Mali sme možnosť zažiť príjemnú atmosféru na našej škole, k dispozícii bolo 629 vzoriek vín a samozrejme nechýbali ani gastronomické špeciality.
      Vinárska vášeň pramení z toho, že je to iný nápoj ako všetky ostatné. Víno nevznikne samo a preto si vysoko vážime absolventov našej školy, vinárov z celého Slovenska, z Moravy a Rakúska, ktorí poskytli vzorky vín, ale i všetkým, ktorí nám pomohli akýmkoľvek spôsobom pri zabezpečení tejto krásnej akcie.
      Ďakujeme všetkým aktívnym žiakom, podnikateľom, somelierom, ktorí skvelo pod vedením Ing. Idy Matuškovičovej a Ing. Agáty Dudovej zvládli Ochutnávku vín mladých vinárov na vysokej odbornej úrovni.
      Tešíme sa už teraz na 14. ročník

     • Olympiáda v anglickom jazyku

      Dňa 19. januára 2023 sa v Gymnáziu Pezinok konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu v kategórii stredných odborných škôl reprezentoval víťaz školského kola žiak 2.B Alan Jiří Volařík, ktorý postúpil do krajského kola. Víťazovi srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

      Upršaný 18. január priniesol našej študentke Márii Červenej z 3.B prvenstvo v kategórii pre SŠ v Olympiáde v nemeckom jazyku. Celkovo bolo 7 kategórií. Olympiáda bola rozdelená na písomnú a ústnu časť. Úspešnej víťazke srdečne gratulujeme a prajeme v ďalšom štúdiu veľa úspechov.

      Mgr.Ing. Jarmila Kočišová

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Školská vinotéka

   • Hubert J.E.Sereď
   • Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku
   • Malokarpatská vínna cesta ®
   • ELESKO a.s.
   • Malokarpatské múzeum v Pezinku
   • OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.
   • JASR, n.o.
   • Mesto Modra turistký portál
   • Autobazár Peter Šafár