Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia
Utorok 18. 2. 2020
Počet návštev: 3777133

Novinky

 • Vzhľadom na to, že dňa 16. 3. 2020 končí funkčné obdobie Rady školy a na základe poverenia Bratislavského samosprávneho kraja, sa dňa 13. februára 2020 na našej škole uskutočnili voľby zástupcov rodičov do Rady školy.

  Rodičia zvolili za svojich zástupcov pani Mgr. Silviu Skovajsovú, pána Martina Hrehora a pani Martinu Jankovičovú.

  Všetci traja budú delegovaní do novokoncipovanej Rady školy pri SOŠVO.

  Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa volieb zúčastnili a Rada školy sa teší na spoluprácu so zvolenými zástupcami rodičov.

 • Už po 12. krát sa na našej škole konala jedna z najkrajších akcií. Študenti, ktorí študujú odbor podnikanie, pracovali na tejto akcii niekoľko týždňov.

  V rámci predmetu aplikované ekonómia vytvorili reálnu firmu pod názvom Vinárka, ktorú zastrešuje JA Slovensko. Na svojom ustanovujúcom valnom zhromaždení oboznámili akcionárov predbežnými kalkuláciami ohľade tejto veľkej akcie. Veľké úsilie vynaložili pri práci ktoré sa týkali zabezpečenia vzoriek vín. Samozrejme pri organizovaní im pomáhali aj pedagogický zbor, aj nepedagogickí zamestnanci ale i študenti z odboru someliérstvo.

 • V školskom roku 2019/2020 ste mali možnosť ochutnať a ohodnotiť víno, ktoré po prvýkrát v živote vyrábali naši študenti.

  Ceníme si, že o tieto vína bol veľký záujem a tak ste podporili a ocenili snahu týchto mladých vinárov. Okrem výroby mali možnosť sa prezentovať a vytvoriť si v rámci marketingu aj svoju vlastnú etiketu.

  Výsledky z hlasovania o moje prvé víno

  1. Bruziková Michaela
  2. Javorová Dorota
  3. Štrbík Andrej

  Výsledky z hlasovania o najlepšiu etiketu

  1. Bruziková Michaela
  2. Š
 • V dňoch 10.2. - 11.2.2020 sa v Slovenskom Grobe konal pod záštitou Asociácie somelierov Slovenskej republiky Workshop pre somelierov juniorov. Workshop bol určený pre pedagógov, žiakov a odbornú verejnosť z celého Slovenska. Z našej školy sa ho zúčastnila druháčka D. Gálisová v sprievode pani Ing. A. Dudovej. Obsahom workshopu bola odborná degustácia nemeckých, francúzskych, talianskych vín, veľa podnetných informácií, návšteva vinárstva Janoušek a Šimák Zámok v Pezinku. Sme veľmi vďační, že sa môžeme zúčastňovať takýchto podujatí, a tak umožniť študentom získavať skúsenosti a nové poznatky z praxe.

 • Vážení rodičia,

  Rodičovská rada pri SOŠVO v Modre Vás srdečne pozýva na plenárne rodičovské združenie,

  ktoré sa bude konať dňa 13. februára 2020 o 17,00 hod.

  Program:

  1. Voľba zástupcu rodičov do Rady školy (v sále školy),
  2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok šk. roka 2019/2020 (v jednotlivých triedach).

  Prosíme Vás o účasť.