• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Deň otvorených dverí III. - online

      ROZMÝŠĽAŠ KAM PO ZÁKLADKE?

      Rozhoduješ sa kam povedie tvoja cesta po skončení základnej školy?

      Ak chceš spoznať špičkovú strednú školu, ktorá ťa skvelo pripraví na budúcnosť, z

      účastni sa nášho ONLINE DŇA OTVORENÝCH DVERÍ.

      Z pohodlia domova sa dozvieš o našej škole všetko, čo ťa zaujíma.

      ONLINE DOD sa uskutoční dňa 2.12.2021 od 14:00 – 16:00

     • Výsadba starých odrôd

      Naši maturanti sa už minulý rok zúčastnili projektu SadOVO, ktorý nedávno dotiahli úspešne dokonca. Hlavnou myšlienkou bola výsadba 10-tich starých odrôd, ktorých skladbu si sami navrhli. Vysádzali sa odrody, ako napr. Borowinka, Krvavka Helíkova, Krasokvet žltý a pod.

      Plán, predprípravu a i samotnú výsadbu absolvovali na výbornú a dnes sa hrdo pýšia, že prispeli k naplneniu krásneho cieľa. Taktiež dúfajú, že stromčekom sa bude dariť a o pár rokov z nich budú veľké rodiace stromy.

     • Projekt "Škola škole"

      Žiaci 1. a 2. ročníka odbor prevádzka a agroturistika sa zapojili do projektu Škola škole podporovaného BSK. V rámci tohto projektu vysadili v SOŠS v Ivanke pri Dunaji Zelený ostrov – marhuľovú alej s tromi odrodami marhúľ: Maďarská, Ligeti óriás a Karola. Súčasťou boli aj popisné tabule s názvom a popisom odrôd a ich význam vo výžive. Zabezpečili i kompostér s popisom kompostovania rastlinného materiálu. Týmto sa môžu žiaci prakticky zapojiť do zlepšovania životného prostredia na svojej škole.

     • Prezentácia firmy Oslavan

      Dňa 10.novembra 2021 firma Oslavan uskutočnila prezentáciu náradia švajčiarskej firmy FELCO pre študentov našej školy, ktorí toto náradie používajú (pílky, nože, nožnice). V druhej časti si študenti mali možnosť po praktickej ukážke svoje náradie nabrúsiť, ošetriť a pripraviť na plnenie tém učebnej praxe.

     • ŠKOLENIE MANAŽMENTU

      Dňa 3. novembra si pre nás Junior Achievement Slovensko v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia pripravilo ŠKOLENIE MANAŽMENTU ŠTUDENTSKÝCH FIRIEM, ktoré sa uskutočnilo formou online webinára.

      Prebrali sme mnoho zaujímavých tém týkajúcich sa:
      1. Stanovenia cieľov, ich sledovanie a vyhodnotenie – pracovné a osobné ciele, čo je môj produkt a kto je môj zákazník, stanovenie si vízie a misie firmy
      2. Leadershipu – aká má byť osoba lídra, aké sú jeho úlohy, štýly riadenia, vedenia a motivovania ľudí a tímov
      3. Projektového manažmentu – stanovovanie úloh projektu, časový harmonogram, deľba úloh a zodpovednosti v tíme, plánovanie zdrojov, monitoring a vyhodnotenie projektu

      Webinár bol pre nás obohacujúci a chceli by sme sa poďakovať lektorom z medzinárodnej firmy AT&T, rovnako aj programovým manažérom z organizácie Junior Achievememt Slovensko.

     • Projekt Climvino - Meteostanica - prednáška

      Naša škola sa zapojila do projektu Climvino, vďaka čomu sme získali meteostanicu, ktorá posiela metrodáta a vyhodnocuje prognózu o signalizáciu hubových chorôb viniča. Časť meteostanice je umiestnená v objekte pivnice a časť priamo v našom vinohrade Emresovka.

      V piatok 12.11.2021 sa v škole uskutočnila prednáška a prezentácia meteostanice, ktorej sa zúčastnili žiaci celej školy. Veľmi podrobne sa oboznámili so systémom fungovania stanice a s vyhodnocovaním meteo údajov. Študenti tieto poznatky využijú v predmetoch Náuka o prostredí rastlín a Ochrana rastlín a v samotnej praxi.

     • Nezabudnuteľná exkurzia Chateau Belá

      Dňa 8.9.2021 sa naši absolventi (bývalá 4.B pani prof. Matuškovičovej) a pár tohtoročných maturantov zúčastnili nádhernej prezentácie vinárstva Château Belá v južnoslovenskej vinohradníckej oblasti.

      Prezentácia spojená s degustáciou bola vedená pod taktovkou pána Miroslava Petrecha, hlavného enológa vinárstva Château Belá. Vždy ochotný pán Petrech učil našich študentov nielen svojmu remeslu, ale hlavne tomu ako degustovať veľký počet vzoriek a pri tom si zachovať triezvy úsudok a myseľ. V Château Belá boli veľmi štedrí a poskytli nám prechutnanie vzoriek aj starších ročníkov, aby naši študenti mohli vidieť, ochutnať ako sa vínko vyvíja v priebehu rokov a získali odhad na určovanie potenciálu vína. Prešli sme od ľahšieho Rizlingu vlašského cez noblesný Rizling rýnsky až k červeným a dezertným vínam. Na záver sa mohol každý z nás vrátiť k jednej vzorke vína, ktorá nás najviac zauja

     • Inovačný workshop na Vinárke

      V stredu 22.9.2021 sa tretiaci zúčastnili Inovačného workshopu na našej škole.
      Naším zadaním bolo dospieť k nápadom na inováciu novej degustačnej miestnosti.
      Workshop bol zložený z teoretickej časti, testu, hry, rozhovorov a záverečnej prezentácie. Naučili sme sa, ako prísť na nový nápad a ako z neho vytvoriť podnikateľský zámer, naučilili sme sa myslieť kriticky. Osvedčili sme si techniku kreatívneho myslenia
      Ďakujeme Arturovi, Ľubovi a Sime za novú skúsenosť.
      Žiaci modranskej Vinárky

     • Vzdelávací program TOKAJ

      Naši štvrtáci v zostave – Diana, Dominika, Kika, Lea, Katka, Terka, Juraj a Pavel – sa zúčastnili týždenného vzdelávacieho programu v najmenšej vinohradníckej oblasti Slovenska – Tokaj.

      Prežili týždeň plný zážitkov, nových poznatkov, odborných degustácii a čo je hlavné – odnášajú si akési splnené prianie navštíviť Tokaj.

     • Projekt SadOVO

      Počas dní 9.9.-10.9.2021 sa žiačky D. Gálisová a P. Karnasová pod vedením p. Valentovej zúčastnili projektu SADOVO, ktorý zastrešuje občianske združenie Živica.

      V rámci tohto projektu žiačky navštívili obce Bošáca, Zabudišová i osadu Španie. Oba dni ich sprevádzali pracovníci Živice aj rôzni zaujímaví ľudia ako Jozef Struhár, Ľudovít Vašš a Ján Veselý.

     • Milí žiaci!

      Nový školský rok 2021/2022 začíname 2. septembra 2021 o 8.00 hod.

      Žiakov prvého ročníka privítajú triedni učitelia a vedenie školy v spoločenskej miestnosti školy, žiaci vyšších ročníkov majú zahájenie školského roka vo svojich triedach. Na triednych schôdzkach budú dostávať žiaci aj učebnice.

      Škola sa bude riadiť takzvaným „Školským semaforom“ so zabezpečením bezpečnej prevádzky školy počas pandémie. S pravidlami fungovania školy oboznámi žiakov triedny učiteľ.

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Školská vinotéka

   • Hubert J.E.Sereď
   • Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku
   • Malokarpatská vínna cesta ®
   • ELESKO a.s.
   • Malokarpatské múzeum v Pezinku
   • OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.
   • JASR, n.o.
   • Mesto Modra turistký portál
   • Autobazár Peter Šafár