• Prieskum trhu

     • Nadpis

     • 19.10.2023

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: jedálenské stoličky

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_jedalenske_stolicky.docx

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      17.10.2023

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: čalúnená váľanda so zástenou

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_valandy_so_zastenou.docx

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      28.9.2023

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: dodávka HW a inštalačné práce WIFi na školský internát

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_wifi_na_internat.docx

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      26.6.2023

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: klimatizácia do školskej jedálne

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_klimatizacia.docx

       

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      24.3.2023

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: oprava strechy na telocvični

      Predpokladaná hodnota zákazky:do 9.990,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_oprava_strechy_TV.PDF

       

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      13.3.2023

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: SSD disky pre počítače, zriadenie 8 wifi prístupových bodov, adaptéry wifi pre počítače

      Predpokladaná hodnota zákazky:do 4.200,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_wifi__ssd.PDF

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      7.3.2023

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: projektory, plátna, držiaky na projektory

      Predpokladaná hodnota zákazky:do 7.500,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      File0145.PDF

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      23.1.2023

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: marketingové služby - spravovanie sociálnych sietí

      Predpokladaná hodnota zákazky:do 10.000,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_market.sluzby_-_soc.siete.PDF

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      23.1.2023

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: konzultácie a poradenstvo v oblasti vzdelávania a manažmentu

      Predpokladaná hodnota zákazky:do 10.000,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_konzult.a_porad._v_obl.vzdel..PDF

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      5.12.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: správa počítačových sietí, zabezpečovacích systémov s parametrom SLA a technickej podpory

      Predpokladaná hodnota zákazky:do 10.000,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_sprava_pc(2).pdf

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      25.11.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: služby inštruktora autoškoly

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_sluzby_instruktora_autoskoly.PDF

      formular_na_cenovu_ponuku_autoskola.docx

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      16.11.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: elektrická pec 3-trúba

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      File0084.PDF

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      14.11.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: traktorová kosačka

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_kosacka.PDF

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      10.11.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: generálna oprava kotla KDVE 100

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_GO_kotol.PDF

      Popis_prac_GO_kotol_KDVE_100.xlsx

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      8.11.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: žalúzie a sieťky na okná na školskom internáte

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_sietky_a_zaluzie.PDF

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      8.11.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: písacie stoly

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_pisacie_stoly(1).pdf

       

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

      18.10.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: pesticídy na ochranu vinohradov

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_pesticidy(4).pdf

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      14.10.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: tlačové materiály

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      uprava_web_stranky.PDF

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      12.10.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: tlačové materiály

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      tlacove_materialy.PDF

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      10.10.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: publicita do odborného časopisu - projekt ClimVino

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      clanok_ClimVino.PDF

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      7.10.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: strava pre 17 osôb - projekt ClimVino

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_strava_ClimVino.PDF

       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      7.10.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu:zabezpečenie exkurzie do Rakúska pre 18 osôb - projekt ClimVino

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_exkurzia_20.10.2022.PDF

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      6.10.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: umývačka riadu a skla

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_umyvacka.PDF

       

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      6.10.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: odsávač pár nad smažiace panvice a odsávač pár nad varný kotol

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_odsavace.PDF

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      6.10.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: preprava študentov autobusom - projekt ClimVino

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_autobus_ClimVino.PDF

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      5.10.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: výroba a dodanie roll-up banneru s potlačou

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      Vyzva_banner_(2).PDF

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      27.6.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: publikácia do odborného časopisu

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_clanok_do_casopisu.PDF

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      16.6.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: publikácia do odborného časopisu

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

       

      vyzva_publik.do_odbor.casopisu.PDF

       

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      24.5.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: preprava osôb autobusom - projekt ClimVino

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_autobus.PDF

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      18.5.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: tonery

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_tonery.PDF

      tonery.xlsx

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      18.5.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: zariadenia na výrobu sektu

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_zariadenia_na_vyrobu_sektu.PDF

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      8.4.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: zapožičanie motorového vozidla na výučbu autoškoly

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_zapozic.auta.PDF

       

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      28.3.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: bio pesticídy na ochranu vinohradov

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_bio_pesticidy.PDF

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      28.3.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: dusíkaté hnojivo - 850 kg

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_dusikate_hnojivo.PDF

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      23.3.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: pesticídy na ochranu vinohradov

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_pesticidy(3).pdf

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      1.3.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky malého rozsahu: oprava prívodu vody k hydrantom v sále školy

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_oprava_potrubia.PDF

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      19.1.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: služby inštruktora autoškoly

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_autoskola.PDF

       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      12.1.2022

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: technik požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_BOZP(1).pdf

       

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      10.12.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: maľovanie degustačnej miestnosti

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_malovanie_degustacky.PDF

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      6.12.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: elektrický ohradník okolo vinohradu

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_elektricky_ohradnik.PDF

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      6.12.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: výmena osvetlenia

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vymena_osvetlenia(1).pdf

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      6.12.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: výmena teplovzdušných jednotiek do kotolne

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_vymena_teplovzdusnych_jednotiek.PDF

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      3.12.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: WC kombi

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_WC.PDF

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      2.12.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Software - Adobe Acrobat, MS Office

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_software.PDF

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      25.11.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Krájač zeleniny

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_krajac_zeleniny.PDF

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      24.11.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Oprava priestorov zatekania triedy na 1.NP

      Predpokladaná hodnota zákazky: 26421,36 € bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      Vyzva_oprava_triedy.PDF

      Kopia_-_VV(1)_-_Oprava_priestorov_zatekania_triedy_na_1.NP__SOS_vinarsko-ovocinarska_Modra.xlsx

       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      16.11.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Oprava stolov a stoličiek

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_oprava_stolov_a_stoliciek.PDF

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      22.10.2021

      Oznámenie o zadaní zákazyk s nízkou hodnotou:  Pesticídy na ochranu vinohradov

      Predpokladaná hodnota zákazky : bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

       

      vyzva_pesticidy(2).pdf

      Oznamujeme, že prieskum trhu bol zrušený.

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      22.10.2021

      Oznámenie o zadaní zákazyk s nízkou hodnotou:  Hnojivá do vinohradov

      Predpokladaná hodnota zákazky : bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_hnojiva(1).pdf

       

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      28.9.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: sondy na zistenie poruchy zatekania v triede

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_sondy(1).pdf

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      22.9.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: písacie stoly

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      pisacie_stoly(2).pdf

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      20.9.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: predeľovacie dvere na školský internát

      Predpokladaná hodnota zákazky: bude výsledkom prieskumu trhu

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      dvere_SI.PDF

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      18.6.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: náradie na ošetrovanie viniča a ovocných drevín

      Predpokladaná hodnota zákazky: do 5000,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_naradie.PDF

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      10.6.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: likvidácia chemikálií

      Predpokladaná hodnota zákazky: do 5000,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      likvidacia_chemikalii.PDF

       

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      11.6.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: lišta na orezávanie letorastov vo vinohrade

      Predpokladaná hodnota zákazky: do 5000,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      lista_na_orez_vinohradu.PDF

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      3.6.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: elektrické plátno a videoprojekcia do sály školy

      Predpokladaná hodnota zákazky: 6200,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_projektor_a_platno.PDF

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      25.5.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: nábytkové zariadenie do ekonomickej učebne

      Predpokladaná hodnota zákazky: do 5000,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      Vyzva_na_CP_na_nabytok_do_ekon.ucebne.PDF

       

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      18.5.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: oprava bleskozvodov

      Predpokladaná hodnota zákazky: do 5000,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_oprava_bleskozvody.PDF

       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      17.5.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: zapožičanie motorového vozidla na vúčbu autoškoly

      Predpokladaná hodnota zákazky: do 5000,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      auto_na_autoskolu.PDF

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      17.5.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: služby inštruktora autoškoly

      Predpokladaná hodnota zákazky: do 5000,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      sluzby_instruktora_autoskoly.PDF

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      13.4.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: pesticídy na ochranu vinohradov a ovocných stromov

      Predpokladaná hodnota zákazky: 1600,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      pesticidy.PDF

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      15.3.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: viacúčelová meteorologická stanica

      Predpokladaná hodnota zákazky: do 5000,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      Vyzva_Meteorologicka_stanica.PDF

       

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      16.2.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: vybavenie do jedálne - škrabka na zemiaky, lapač šupiek a škrobu, mlynček na mäso, dosky, dvojkomorová fritéza

      Predpokladaná hodnota zákazky. 3400,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_vybavenie_jedalne(2).pdf

       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      10.2.2021

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: drevené sudy 225 litrové - 4 kusy

      Predpokladaná hodnota zákazky: 3600,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_sudy.PDF

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Lyžiarsky kurz pre študentov SOŠVO Modra

      Predpokladaná hodnota zákazky: 4900,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      výzva na predloženie cenovej ponuky

      Vyzva_lyz.zajazd.PDF

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Bezpečnostná mreža pre Stredisko odbornej praxe vrátane demontáže starej, montáže novej

      Predpokladaná hodnota zákazky: 1.500,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      výzva na predloženie cenovej ponuky

      vyzva_mreza.PDF

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: pesticídy na ochranu viniča

      Predpokladaná hodnota zákazky: 1550,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      výzva na predloženie cenovej ponuky

      vyzva_pesticidy.PDF

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: drobný inventár pre SOP

      Predpokladaná hodnota zákazky: 1750,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      výzva na predloženie cenovej ponuky

      vyzva_drobny_inventar.PDF

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: elektrické nožnice - 2ks, vyväzovacie kliešte - 5ks

      Predpokladaná hodnota zákazky: 3017,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      výzva na predloženie cenovej ponuky

      vyzva_el.noznice__klieste.PDF

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: prídavné závesné zariadenia k traktoru Deutz Fahr: okopávačka,

      mulčovací stroj, herbicídny postrekovač

      Predpokladaná hodnota zákazky: 12318,- € bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      výzva na predloženie cenovej ponuky

      vyzva_zavesne_zar..PDF

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Konvektomat s príslušenstvom

      Predpokladaná hodnota zákazky: 13.500,-€ bez DPH.

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      výzva na predloženie cenovej ponuky

      vyzva_konvektomat(2).pdf

       

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Vybavenie do školskej kuchyne - 7 nerezových pracovných stolov, výdajný ohrievací pult, nerezový dvojdrez, celonerezový drez, chladiaca skriňa, kôš na príbory, univerzálny kôš - 2ks, kôš na taniere -3ks, nerezová termoizolačná nádoba - 1ks 10l, 1 ks 20l, 1 ks 35l.

      Predpokladaná hodnota zákazky: 7.000,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vadnáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      výzva na predloženie cenovej ponuky

      Vyzva_vybavenie_jedalne.PDF

       

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Kamerový systém na Stredisku odbornej praxe

      Predpokladaná hodnota zákazky: 2.800,- € bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      výzva na predloženie cenovej ponuky

      vyzva_kamery.PDF

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Oprava vlhkej steny

      Predpokladaná hodnota zákazky : 4.412,- € bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_stena.PDF

      BSK8-41_-_SOS_vinarska_Modra_-_sanacia_zavlhnuteho_muriva_v_interieri__z....xlsx

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Vybavenie školskej kuchyne - mäsový klát,

      chladnička dvojdverová 1300l, chladnička jednodverová 650 l, nerezový stôl so zásuvkami 2ks dvojdielny

      Predpokladaná hodnota zákazky: 3.134,- € bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_vybav.kuchyne.PDF

       

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Jedálenské stoly drevené 35 ks

      Predpokladaná hodnota zákazky : 2.750,- € bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_stoly(2).pdf

       

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Lyžiarsky kurz pre 20 študentov a 2 pedagógov SOŠVO Modra

      Predpokladaná hodnota zákazky: 3.500,- € bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_lyz.zajazd(3).pdf

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Hlásiče požiaru a dymu - 194 ks

      Predpokladaná hodnota zákazaky: 5.626,- € bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_hlasice_poziaru.PDF

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: drobný inventár pre SOP - demižón 20 l s košom 40ks, demiźón 25l s košom 40 ks, hadica 12,5/17 - 50m, vedro 17l - 40ks, hadička PVC 1/17x1500 s pumpičkou - 5ks, rýchlospojka 1/2" - 3ks, rozstrekovač pištoľový kovový - 2ks, kaďa 500l - 2ks, kaďa 110l - 2ks.

      Predpokladaná hodnota zákazky: 1.540,- € bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_inventar_SOP.PDF

       

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: pesticídy na ochranu viniča a ovocných stromov

      Predpokladaná hodnota zákazky: 2.000,- € bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_postreky(1).pdf

       

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: vysprávky a maľovanie školskej jedálne, kuchyne, kancelárie, skladov - 1300 m2

      Predpokladaná hodnota zákazky: 5.800,- € bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_malovanie_jedalen.PDF

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: nákup vybavenia do posilňovne

      Predpokladaná hodnota zákazky: 1.618,- € bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

       

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: posúdenie, odstránenie, výrub stromov

      Predpokladaná hodnota zákazky: 4.160,- € bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: plynový varný kotol 200 litrový

      Predpokladaná hodota zákazky: 4.981,- € bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing.Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      Vyzva_kotol.PDF

       

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      10.9.2019

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: Prídavné závesné zariadenia k traktoru Deutz Fahr: okopávačka,

      mulčovací stroj, herbicídny postrekovač

      Predpokladaná hodnota zákazky: 12.590,-€ bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_prid.zariadenia.PDF

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      8.1.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou:  Lyžiarsky kurz pre 17 študentov SOŠVO Modra + 2 pedagógovia.

      Predpokladaná hodnota zákazky: 3800,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_lyziarsky.PDF

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      20.1.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: vodný lis 205 l, prelisovací vak na kaly 250l

      Predpokladaná hodnota zákazky: 2000,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_lis.PDF

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      24.1.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: výmena osvetlenia v jedálni

      Predpokladaná hodnota zákazky: 2.500,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vymena_osvetlenia.PDF

       

       

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      3.2.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: služby technika požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci

      Predpokladaná hodnota zákazky: 3600,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_BOZP.PDF

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      28.2.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: správa výpočtovej techniky

      Predpokladaná hodnota zákazky: 4800,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_sprava_pc(1).pdf

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      3.3.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: vysprávky, maľovanie priestorov pri telocvični (2x posilňovňa, šatňa, chodby, soc.zariadenia, kabinet Tv, náraďovňa) - spolu 550 m2

      Predpokladaná hodnota zákazky: 2500,- € bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      Vyzva_malovanie.PDF

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      31.3.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: pesticídy na ochranu viniča

      Predpokladaná hodnota zákazky: 2100,- € bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_pesticidy(1).pdf

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      31.3.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: set vankúš 70x90 cm, paplń 140x200 cm - 150ks, bavlenená plachta bez gumičky 140x200 cm - 150 ks, osuška 450g m/2 70x140 cm - 150 ks.

      Predpokladaná hodnota zákazky: 5.000,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_vankuse_paplony__osusky__plachty.PDF

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      16.6.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: celonerezové cisterny na víno s plávajúcim dnom na nožičkách s objemom minimálne 300 litrov - 6 kusov

      Predpokladaná hodnota zákazky. 2500,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      cisterny_na_vino_6ks.PDF

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      18.9.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: oprava chladiaceho boxu v škole

      Predpokladaná hodnota zákazky. 2.000,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      oprava_chlad.boxu.PDF

       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      21.9.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: klimatizácia do sály školy

      Predpokladaná hodnota zákazky. 4999,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_klima.PDF

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      5.10.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: elektrické plátno a videoprojekcia do sály školy

      Predpokladaná hodnota zákazky. 6400,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_platno_a_projektor_sala.PDF

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      5.11.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou:skrinky do šatne - 36 ks päťdverových skriniek

      Predpokladaná hodnota zákazky. 5000,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      skrinky_do_satne(1).pdf

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      10.11.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: školský nábytok -  10 lavíc, 20 stoličiek

      Predpokladaná hodnota zákazky. 1700,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      skolsky_nabytok.PDF

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      13.11.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: likvidácia porastu za kotolňou

      Predpokladaná hodnota zákazky. 3000,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      likvidacia_porastu.PDF

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      16.11.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: prívesný vozík - valník

      Predpokladaná hodnota zákazky. 1500,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      prives.vozik.PDF

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      26.11.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: oprava oplotenia vo vinohrade za internátom

      Predpokladaná hodnota zákazky. 4300,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      vyzva_oplotenie(1).pdf

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      27.11.2020

      Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: oprava obehového čerpadla v kotolni školy

      Predpokladaná hodnota zákazky. 4900,- bez DPH

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

      oprava_obeh.cerpadla.PDF

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie