• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501 na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • Email školy
    • info@svosmo.sk
    • Telefón
    • +421 33/6472579 riaditeľ
     +421 33/6472580 ústredňa
     +421 33/6472762 ekonomický úsek
     +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica

     Školská jedáleň
     +421 33/6472580 klapka 13
     E-mail:
     jozefizof@svosmo.sk


     Školský internát
     +421 33/6472580 klapka 36
    • Adresa školy
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra
     Slovakia
    • IČO
    • 000162311