Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Agroturistický krúžok Agroturistický krúžok pracuje nepravidelne podľa ponuky programu regiónov. Poznáva kultúrne, historické pamiatky a prírodné zaujímavosti. Navštevuje tradičné ľudové, remeselné, či historické akcie. Navrhuje a porovnáva tradičnú kuchyňu na Slovensku a príležitostne pripravuje tradičné jedlá. Zúčastňuje sa divadelných a filmových predstavení a pod.
Dejepisný krúžok Náplňou dejepisného krúžku je pútavou formou zaujať našich žiakov históriou vinárstva, vinohradníctva, ovocinárstva v regióne aj v ich rodných mestách v kontexte s minulosťou a súčasnosťou krajiny kde sa narodili, žijú a študujú. Nadväzujeme na dlhoročnú spoluprácu s regionálnymi múzeami i osvedčenými exkurziami.
Florbalový krúžok Cieľom krúžku je zabezpečiť žiakom dostatok pohybu, naučiť ich športovo rozmýšľať a získať ich pre tento šport.
Futsalový krúžok
Konverzácia v anglickom jazyku pre 1. - 2. ročník
Konverzácia v anglickom jazyku pre 3. a 4. ročník
Konverzácia v nemeckom jazyku pre 1. - 4. ročník
Kreatívny krúžok Cieľom je naučiť sa vnímať, tvoriť a prežívať veci okolo seba, pozerať sa na veci a svet inými - farebnými očami...
Krúžok odborných zručností
Krúžok odborných zručností a gastronomických základov
On-line ekonómia Krúžok On-line učebnica je smerovaná pre študentov, ktorí chcú svoj voľný čas využiť pre vzdelávanie on-line.
Podnikanie v cestovnom ruchu
Propagácia a reklama
Someliersky krúžok CieĽom krúžku je doplniť a osvojiť si praktické zručnosti servírovania bieleho, červeného a šumivého vína. Žiaci si doplnia slovnú zásobu pri slovnom hodnotení a identifikácii aróm vo víne. Zoznámia sa s praktickou degustáciou a prezentáciou vína na rôznych kultúrno-spoločenských akciách.
Spracovateľský krúžok
Štepársky krúžok
Včelársky krúžok
Viac ako peniaze

© aScAgenda 2019.0.1177 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2019