• Novinky

      • Projekt SadOVO

      • Počas dní 9.9.-10.9.2021 sa žiačky D. Gálisová a P. Karnasová pod vedením p. Valentovej zúčastnili projektu SADOVO, ktorý zastrešuje občianske združenie Živica.

       V rámci tohto projektu žiačky navštívili obce Bošáca, Zabudišová i osadu Španie. Oba dni ich sprevádzali pracovníci Živice aj rôzni zaujímaví ľudia ako Jozef Struhár, Ľudovít Vašš a Ján Veselý.

       Žiačky zažili dni plné náučných aktivít a spoznávania CHKO Biele Karpaty. Aj vďaka odborným výkladom si utvrdili vedomosti z ovocinárstva, no rovnako sa dozvedeli aj veľa nových užitočných informácií.

       Diana a Petra zhodnotili túto akciu veľmi pozitívne a dúfajú, že sa budú môcť zúčastniť aj ovocinárskeho kurzu v Zaježovej.

      • Milí žiaci!

      • Nový školský rok 2021/2022 začíname 2. septembra 2021 o 8.00 hod.

       Žiakov prvého ročníka privítajú triedni učitelia a vedenie školy v spoločenskej miestnosti školy, žiaci vyšších ročníkov majú zahájenie školského roka vo svojich triedach. Na triednych schôdzkach budú dostávať žiaci aj učebnice.

       Škola sa bude riadiť takzvaným „Školským semaforom“ so zabezpečením bezpečnej prevádzky školy počas pandémie. S pravidlami fungovania školy oboznámi žiakov triedny učiteľ.

       Tešíme sa na stretnutie :-)

       Vedenie školy

      • Odborné technologické cvičenia pre tretiakov v CARPATE DIEM

      • V druhej polovici júna mali naši tretiaci možnosť počas troch dní zažiť veľmi inšpiratívne odborné technologické cvičenia v praxi vo vinárstve CARPATE DIEM v Šenkviciach.

       Spoločnosť CARPATE DIEM sa zameriava na  jedinečnú kvalitu produkcie z hrozna z vlastných vinohradov v biokvalite s minimálnym obsahom biogénnych amínov (napr. histamínu).

       Žiaci videli kompletnú výrobnú liknu, oboznámili sa s postupmi odkalovania muštov a riadeného kvasenia až po prípravu vín na fľašovanie. Mali možnosť spoznať najmodernejšie technologické zariadenia zamerané na šetrné spracovanie hrozna s možnosťou chladenia rmutu v uzavretom pneumatickom lise, kryomacerácie rmutu a regulácie teploty pri kvasení muštu. Našich budúcich vinárov zaujalo rotačné piestové čerpadlo FRANCESCA, ktoré môže prepravovať celé hrozno, rmuty, mušty až po kvasničné kaly.

       Pekným záverom technologických cvičení bola degustácia z produkcie vinárstva s kompletným odborným výkladom.

       Následne na ďalší deň navštívili druháci vinohrady, ktoré obhospodaruje CARPATE DIEM.

       Ďakujeme pánovi Mgr. Petrovi Fitzovi za profesionálne vedenie technologických cvičení a za čas, ktorý venoval našim študentom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

        

       autori fotografií: V. Koščík, 3.A, N. Menyhart, 2.A

      • Úspešní absolventi vzdelávacích programov JA Slovensko v šk. roku 2020/21

      • V školskom roku 2020/21 mali naši študenti možnosť zapojiť sa do vzdelávacích programov zameraných na rozvoj podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti, ktoré zastrešuje vzdelávacia organizácia JA Slovensko. 

       Úspešní absolventi: 

       • programu Viac ako peniaze, ktorý je rozvíja finančnú gramotnosť, boli žiaci 2. A:  Kristína Adamkovičová, Adam Bennár, Peter Galba, Tomáš Klásek, Nicolas Menyhart, Matej Pomfy, Lukáš Sabol, 
       • programu Zručnosti pre úspech, ktorý je zameraný na podnikateľskú tvorivosť a posilňovanie tzv. mäkkých zručností, boli žiaci 3. B: Pavel Skovajsa, Alexandra Jančovičová, Filip Tušan, 
       • programu Online ekonómia – Učebnica ekonómie a podnikania, zameraného na princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu, boli žiaci 4. B: Michaela Bruziková, Juraj Čížik, Frederika Demová, Michal Durdovanský, Mário Filip, Dorota Javorová, Patrik Kolek, Adam Lančarič, David Myslík, Kristína Oravcová, Martin Škápik, Andrej Štrbík, Matej Zápražný.
         

       Gratulujeme! 

      • Imatrikulácie prvákov

      • In vino veritas, čo všetko pri ňom príde na pretras...

       Týmto mottom sme 16. júna začínali imatrikulácie nových prvákov. Privítali sme ich do cechu vinárskeho silou viniča hroznorodého, dúškom vína a následným odovzdaním darčekov. Otestovali sme ich zručnosť a presnosť v rôznych súťažiach, ktoré sme si pre nich pripravili. Novým prvákom želáme krásne strávené roky na našej Modranskej vinárke, kde aj oni dorastú ako vinič, dozrejú ako víno a stanú sa z nich úspešní vinári.

       Imatrikulácie pripravila 2.A.

        

      • MAKITA

      • Vo štvrtok 17. júna sa na škole uskutočnili ukážky profi náradia Makita. Žiaci prvých ročníkov dostali inštruktáž, ukážku aj možnosť si vyskúšať množstvo zariadení. O všetko sa postaral výborný a ochotný tím z Makity. Ďakujeme.

      • Genealógia - prednáškový cyklus

      • Na začiatku júna navštívil našu školu doc. RNDr. Dušan Cmarko PhD z 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, z Ústavu biológie a lekárskej genetiky. Pre našich žiakov vytvoril prednáškový cyklus - Genealógia. Zaujímavou formou vysvetlil a doplnil učivo aplikovanej biológie v 2.ročníku - genealogické a gemelilogické metódy a ich využitie pri genetickej predpovedi. Docentovi Cmarkovi ďakujeme za opätovnú spoluprácu s našou školou a tešíme sa na ďalšie prednášky.