Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Rozbehni sa! na škole

  V spolupráci s iniciatívou Rozbehni sa! ti prinášame unikátnu  možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku,  bezplatný online kurz, ktorý ti otvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznis nápadov. Následne môžeš svoj biznis nápad prihlásiť do inkubačného programu pod krídlami Rozbehni sa! a odštartovať podnikanie s minimálnym štartovacím kapitálom a bez rizika.

  Čo sa za 30 minút naučíš

  Ukážeme ti, ako si overiť, či je tvoj nápad dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Naučíš sa ako:

   

  • Rozpoznávať nové nápady a posudzovať ich potenciál
  • Vytvárať biznis modely a vylepšovať ich tipmi od zákazníkov
  • Testovať nápady pomocou prototypov do 100€
  • Postupovať podľa 11 jednoduchých krokov
  • Navyše získaš PDF certifikát o absolvovaní, ktroý obohatí tvoj životopis

   

  Chcem absolvovať Prípravku

   

  V prípade záujmu kliknite na Chcem absolvovať Prípravku, registruj sa a prihlás sa na podnikatel’skú prípravu.

  V prípade akýchkol’vek otázok neváhaj kontaktovať ambasádora projektu Rodolfa Montecinos mailom na rodolfo.montecinos@svosmo.sk alebo cez EduPage.

   

  Pozri si malú ochutnávku Prípravky:

  https://rozbehnisa.sk/pripravka/

   

  Čo sa Rozbehni sa! na stredných školách podarilo od roku 2016

  • 17 000+ mladých inšpirovaných k podnikaniu na 120+ školách
  • 150+ vyškolených ambasádorov na školách
  • 350+ prihlásených a 60+ podporených podnikateľských nápadov
  • Úspešne rozbehnuté nápady stredoškolákov ako Esencit, Chemplay, Blace, Architelier, Piadi
  • Získané ocenenie Leaf Award, Generácia 3.0 a memorandum o spolupráci s IUVENTA

   

  O Rozbehni sa!

  Uni2010, o.z. sa venuje rozvoju talentu, vízie a podnikavosti mladých ľudí. Našim cieľom je, aby mladí ľudia vedeli v čom sú dobrí, čo chcú v živote dosiahnuť a rozbehli užitočný projekt, ktorý ich môže uživiť. Od roku 2012 realizujeme aktivity pod značkou Rozbehni sa! na rozbehnisa.sk.

   

 • Oznam

  Dobrý deň, od pondelka 11.1. 2021 vyučovanie pokračuje dištančnou formou, podľa dištančného rozvrhu. 

  Milí žiaci, všetci učitelia sa na Vás tešia v pondelok od 8.20.


  S pozdravom vedenie školy.

 • Študenti modranskej Vinárky želajú krásne Vianoce
 • PF 2021

   Pokojné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2021 veľa zdravia, šťastia a úspechov Vám prajú

   

  Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy,

  a kolektív zamestnancov SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre 

 • Oznam pre študentov a zákonných zástupcov

  Oznamujem Vám, že vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

  Vyučovanie začne 11. januára 2021.

  O priebehu a spôsobe vyučovania budete včas informovaní.

   

  Ing. Monika Kisová,riaditeľka SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre 

 • Valné zhromaždenie študentskej firmy Vinárka

  Dňa 16.12.2020 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej firmy Vinárka kvôli aktuálnej
  pandemickej situácii online cez aplikáciu MS Teams.

  Valné zhromaždenie pozostávalo z nasledujúcich bodov:


  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu valného zhromaždenia
  3. Návrh a voľba orgánov valného zhromaždenia
  4. Návrh a schválenie stanov firmy
  5. Predstavenie a schválenie podnikateľského plánu firmy
  6. Informácie o školení manažmentu
  7. Návrh a voľba dozornej rady
  8. Záver


  Valné zhromaždenie nás naučilo sa pripraviť aj na takéto situácie, kedy je dôležite vystupovanie a
  podanie svojich nápadov, no ukázalo nám aj koľko úsilia treba vynaložiť, aby všetko fungovalo tak, ako
  má.

  Juraj Čížik, viceprezident pre marketing

 • Školská vinotéka
  17. 12. 2020

  Aktualizovali sme modul Školská vinotéka

 • Oznam pre triedy: 3.B a 4.B

  Pozvánka na ustanovujúce valné zhromaždenie firmy Vinárka

 • Školenie manažmentu firmy VINÁRKA

  V dňoch 24. - 26. novembra 2020 sme sa zúčastnili na školení manažmentu, ktoré bolo organizované formou online konferencie cez MS Teams .

  Tohto školenia sa zúčastnil viceprezident pre financie Adam Lančarič, viceprezident pre ľudské zdroje Dávid Myslík, zástupca prezidenta Matej Zápražný a viceprezident pre výrobu Andrej Štrbík.

  Zamestnanci spoločnosti AT&T v spolupráci s JA Slovensko nám na školení odprezentovali svoje skúsenosti a rady z oblasti projektového a krízového riadenia, marketingu a financií.

  Snažili sa nás pripraviť na reálne problémy v podnikateľskom prostredí, kde sme hrali rôzne hry, ktoré poukazovali na rozhodnutia vo firme.

  Naša JA firma Vinárka získala cenné rady ohľadom vytvorenia zoznamu úloh, časového harmonogramu príprav a monitoringu situácie.

  Sme veľmi radi, že sme sa na školení mohli zúčastniť a tak získať dôležité informácie pre našu firmu Vinárka. Ďakujeme.

  Andrej Štrbík

  firma VINÁRKA

 • Oznam pre študentov

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 12.10.2020 prechádza na stredných školách na dištančné vzdelávanie.

  Žiadame  žiakov Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre,  aby zostali doma, nechodili do školy ani na internát.

   Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou, podľa rozvrhu, ktorý bude publikovaný v pondelok 12.10.2020.

  Školský internát bude od 12.10.2020 uzavretý do odvolania.

  V prípade otázok kontaktujte svojich triednych učiteľov alebo sekretariát školy.

 • Prezentácia a ukážka pracovných strojov na akumulátory firmy MAKITA

  Dňa 24.09.2020 nás navštívili zamestnanci firmy Makita, ktorí nám predstavili a názorne predviedli prácu s akumulátorovou technikou, ktorú by sme  mohli využiť aj na práce spojené so školskou tematikou.

  Prednášky sa zúčastnili žiaci 3.A a 3.B triedy, ktorí sa aktívne zapájali pri skúšaní danej techniky.

  Prezentácia a následná ukážka predstaviteľmi firmy Makita boli na profesionálnej úrovni. Pri praktickej ukážke aj pri skúšaní techniky žiakmi, boli plne nápomocní, ochotní poradiť alebo ukázať, čo treba s danou technikou robiť.

  Žiakom sa prednáška páčila a tiež sa aktívne zapájali do skúšania techniky.

  Pracovníci firmy Makita boli veľmi ústretoví a ochotní a aj touto cestou sa im chceme poďakovať za zážitok.

  Prednášku ukončila ďakovnými slovami riaditeľka školy Ing. Kisová Monika.

  Ing. V. Doktorík

 • Workshop INOVUJME.SK

  V stredu 23.9.2020 sme sa zúčastnili workshopu, ktorý organizovali zástupcovia Národného projektu INOVUJME.SK. Témou boli inovácie a ich využitie v podnikaní.

  Workshop mal zaujímavý priebeh a bol pre nás plný hodnotných informácií.

  Súčasťou workshopu bol i brainstorming založený na synektike slov, jeho cieľom bolo získať nápady na inovováciu školského átria. Navrhovali sme nápady ako by sa dalo naše átrium sprístupniť pre žiakov na vzdelávanie a oddych.

  Pripravili sme si prezentácie, pri ktorých sme využili kreatívne techniky, ktoré sme si osvojili na workshope.

  Naše prezentácie sme následne odprezentovali pred celou triedou, pani riaditeľkou školy, pani zástupkyňou a našou pani profesorkou triednou.

  Ako trieda 4.B sa chceme poďakovať skvelým lektorom projektu i našej škole za to, že sme sa mohli zúčastniť tohto workshopu, z ktorého sme si každý odniesli hlavne veľa vedomostí a  dar - knihu o inovácii.

  Kolektív 4. B triedy

 • Školská vinotéka
  23. 9. 2020

  Aktualizovali sme modul Školská vinotéka

 • Informácia pre žiakov a rodičov na začiatok školského roka 2020/2021

   

  • Riadne školské vyučovanie začína 2. septembra 2020 o 8.00 hodine.
  • Každý žiak predloží triednemu učiteľovi Zdravotný dotazník (viď. príloha č.2)  a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (viď. príloha č.3). oba dokumenty musia byť podpísané zákonným zástupcom, prípadne plnoletým žiakom.
  • Žiak vchádza do budovy školy iba hlavným vchodom cez vrátnicu.
  • Pri vstupe je každá osoba povinná rešpektovať oznam zákonným zástupcom a žiakom o príznakoch COVID 19 ((viď. príloha č.1)
  • Zákonný zástupca do budovy školy nevstupuje, pokiaľ to situácia nevyžaduje.
  • Žiakov budú pred budovou školy čakať triedni učitelia.
  • Každý žiak musí prejsť pred vstupom do budovy meraním teploty.
  • Pred vstupom do budovy si každý žiak dezinfikuje ruky bezdotykovým dezinfekčným prostriedkom.
  • Od 7.30 do 8.00 sa priebežne každému žiakovi zmeria  teplota a následne pôjde spolu s triednym učiteľom a spolužiakmi do svojej triedy.
  • Všetci  žiaci pri nástupe do školy si musia priniesť 2 rúška, papierové jednorazové vreckovky a vlastné pero.
  • Žiak si musí priniesť vhodnú tašku na učebnice.
  • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Dodržiavajú zásadu R-O-R (rúško-odstup-ruky).
  • Žiaci 1. ročníkov, ktorí budú ubytovaní na internáte, si potrebujú doniesť športové oblečenie a obuv vhodnú do terénu.
  • Pre žiakov, ktorí sú ubytovaní na ŠI, bude internát otvorený aj počas víkendov.
  • Pokyny školy vypracované  v súlade  s opatreniami ÚVZ SR a manuálom MŠVVaŠ SR.

   

  V  Modre 28.08.2020

   

  Ing. Monika Kisová,

  riaditeľka školy

 • Oznam pre žiakov ubytovaných v ŠI pri SOŠVO v Modre

   

   

  Z dôvodu technických úprav ( maľovanie ) prosíme, aby si žiaci priniesli do ŠI iba najnutnejšie  osobné veci.

  Pri pobyte v ŠI treba dodržiavať manuál MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/data/att/17081.pdf a pokyny ŠI,

  s ktorými žiaci budú oboznámení pri nástupe na ubytovanie.

  Žiaci sa ubytovávajú 1. septembra 2020 (utorok) od 14.00 do 18.00 hod.

   

  Jarmila Bútorová,

  vedúca ŠI

   

   

   

   

 • Úradné hodiny počas letných prázdnin

  Please note that office hours during the holidays will be on weekdays in the time from 08:00 to 12:00.

  If necessary, do not hesitate to contact us in person or via contacts:

  033/6472579 033/6472762    info@svosmo.sk

  The school cellar will be open on weekdays from 08:00 to 12:00.

  In the time from 3.-16. August 2020 will be closed for holidays.

   

  Thank you for your understanding and we wish you a pleasant holiday and summer.

   

  Yours sincerely

  Ing. Monika Kisová

  principal

 • Máme ďalších úspešných absolventov programu Viac ako peniaze

  Gratulujeme úspešným absolventom dvojročného vzdelávacieho programu Viac ako peniaze - žiakom študijného odboru PODNIKANIE:

  Pavlovi Irhovi

  Alexandre Jančovičovej

  Margite Nečníkovej

  Jakubovi Romanovi

  Pavlovi Skovajsovi

  Filipovi Tušanovi

  Šimonovi Viglašovi.


  Hlavným cieľom vzdelávacieho programu Viac ako peniaze je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Absolventi získavajú informácie a najnovšie poznatky z oblasti finančnej gramotnosti.  Získané kompetencie a zručnosti budú môcť zužitkovať v praxi aj v osobnom živote.

  Vzdelávací program Viac ako peniaze je súčasťou podnikateľského vzdelávania na našej škole v 1. a 2. ročníku. Program je vytvorený neziskovou vzdelávacou organizáciou Junior Achievement Slovensko. 

 • Úspech Martina Ondroviča v SOČ

  Aj v tomto roku sa žiaci zúčastnili stredoškolskej odbornej činnosti. Žiak 3.A triedy Martin Ondrovič za prácu v odbore 08 - Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia s názvom: "Dula podlhovastá a jej využitie v agroturistike", získal v krajskom kole krásne 2. miesto. Blahoželáme!

  Ing. Jana Novotná

 • Školská vinotéka
  19. 6. 2020

  Aktualizovali sme modul Školská vinotéka

strana: