• Novinky

      • Krst šumivého vína Christopher

      • Pri príležitosti otvorenia Molokarpatskej vínnej cesty, ktoré sa konalo na Vinárskej škole v piatok 24.11.2023, sme krstili šumivé víno Christopher. Víno vyrobili študenti pod dozorom pedagóga Ing. Čípela a pracovníkov pivnice. Názov dostal podľa anglického vedca a lekára Christophera Merreta, ktorý ako prvý popísal a publikoval, že vznik bubliniek je spôsobený prekvasením cukru.

       O histórii názvu vína a výrobnom procese porozprávali prítomným študenti 3.B a Ing. Klaudia Čistá Tretinová, ktorá predviedla sabráž. Obsluhu zabezpečili študenti 1.B.

      • Súťaž SK-UK Innovation Camp

      • Dňa 28.11.2023 vybraní žiaci 2.A triedy, Zuzka Beloritová a Mykola Oliinyk, reprezentovali našu školu na súťaži SK-UK Innovation Camp. Podmienkou účasti bolo zapojenie ukrajinských žiakov a ich slovenských spolužiakov do spoločného projektu. Súťaže sa zúčastnilo až 102 študentov zo škôl z celého Slovenska a vytvorili 17 zmiešaných tímov. Stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach, sa začalo teambuildingom, kde sa žiaci v tímoch z rôznych škôl spoznávali. Následne bola vyhlásená výzva s názvom „Participácia mladých ľudí“. Jednotlivé tímy mali v časovom horizonte 3 hodín spracovať prezentáciu na danú tému a obhájiť ju pred odbornou porotou. Hoci cesta bola náročná a náš tím nebol medzi víťazmi, vďaka tejto súťaži sa všetci účastníci mohli zdokonaliť v komunikačných a prezentačných zručnostiach, vyskúšať si prácu v tíme a porovnať si zručnosti v oblasti tvorby projektov.

      • Burza SŠ v Šali

      • Dňa 22.11.2023 sme sa zúčastnili „Burzy stredných škôl“ v Šali. Žiaci 2.A triedy Adam Švirec a Zuzana Beloritová prezentovali našu školu. Poskytovali sme základné informácie o našej škole a pozývali sme deviatakov a ich rodičov  na „Deň otvorených dverí“, ktorý bude 5.12.2023.

       Ing. Jana Novotná

      • Odborná vinárska exkurzia

      • Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili vzdelávacej odbornej exkurzie, kde sme navštívili priamo dve úspešné vinárstva na našom blízkom okolí. Cieľom bolo ukázať maldým budúcim vinárom reálnu prevádzku vinárstiev, porozumieť práci vo vinohradoch, ošetrovaniu vinice, vidieť spracovanie hrozna, lisovanie, a porozprávať sa priamo s vinárom, o tom aká je táto práca náročná, ale zároveň krásna.

       Prvou zastávkou bolo vinárstvo Mrva&Stanko v Trnave, kde nás pán  Vladimír Mrva previedoi celou prevádzkou, videli sme pivnicu, lisovňu, bohatý archív, a v degustačnej miestnosti sme viedli diskusiu. Pán Mrva nám porozprával svoj vinársky príbeh, čo bolo veľmi príjemné a motivačné, započúvať sa ako vzniká veľké vinárstvo. 

       Druhou zastávkou bolo rodinné vinárstvo Miroslav Dudo VMD v Modre. Pán Tomáš Dudo nás privítal v prostredí tzv. "retro vinohradu", o ktorom bdudúcim vinohradníkom porozprával množstvo zaujímavostí. V tomto vinárstve sme si ukázali aj agrotechnickú výbavu na obrábanie vinohradu, žiaci sa oboznámili s výrobou červených vín vo vinofikátoroch a v barikových sudoch, a prešli sme si celú výrobu od pestovania hrozna až po vznik samotnej fľaše. Ďakujeme Tomášovi Dudovi a Vladimírovi Mrvovi za odborný výklad a veríme, že si naši žiaci uplatnia získané informácie na predmetoch vinohradníctva, technológie výroby vína aj somelierstve.

        

       Pedagogický dozor: Mgr. Jarmila Sodomová, Ing. Klaudia Čistá, Mgr. Kristína Gyepesová, Mgr. Jarmila Moravčíková

        

        

      • Imatrikulácie

      • Tak ako každý rok aj tento 14.novembra 2023 žiaci druhých ročníkov zorganizovali imatrikulácie prvákov. Tradične boli prijímaní do cechu vinárskeho. Museli splniť tradičné podmienky: spoznať jednoročné drevo viniča, rozoznať vôňu vína, zabezpečiť, aby sa úroda hrozna dostala včas do preša a uhádnuť záľudné otázky v kvíze. Za odmenu dostali darčeky a možnosť zabaviť sa pri hudbe a tanci.
       Ing. Jana Novotná

      • Oceňovanie najúspešnejších študentov

      • Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva  sa dňa 14.11.2023  vo veľkej sále KD Ľ. Štúra v Modre konalo oceňovanie najúspešnejších žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Za našu školu toto ocenenie získali študentky štvrtého ročníka Lívia Paková a Lucia Vrbovská. Ocenenie odovzdávali primátor mesta Modra Mgr. Juraj Petrakovič, Bc. Andrea Kukumbergová a PhDr. Naďa Kovárová. 

       Srdečne blahoželáme.

      • Divadelné predstavenie

      • Dňa 14.novembra 2023 sa trieda 3.B zúčastnila divadelného predstavenia Balet a SĽUK Tancom k Sebe v Slovenskom Národnom Divadle v Bratislave.
       Študenti vedeli oceniť krásu tanca so spojením s orchestrom a ukázaním príbehu pohybom a mimikou tváre.
       Ďakujeme za kultúrny zážitok.

      • OZNAM PRE STRAVNÍKOV !

      • Oznamujeme Vám, že z dôvodu vysokej práceneschopnosti personálu školskej jedálne sa nebude variť OBED Č. 2 od 13. - 15.11.2023.

       Oznamujeme Vám, že vo štvrtok 16.11.2023 sa nevarí !!! 

       Študenti na školskom internáte budú mať iba raňajky.

       Za porozumenie ďakujeme.

       Mgr. Jozef Ižof

      • Erasmus+ Mladý vinár / 3. mobilita

      • Tretí termín mobility sa uskutočnil 1. - 14.10.2023 v partnerskej škole Weinbauschule Eisenstadt v Rakúsku.

       Zúčastnilo sa na nej 10 študentov a 3 sprevádzajúci pedagógovia RNDr. Ľuba Slaboňová, Ing. Peter Múčka a Pavol Šperka.

       Študenti bývali a stravovali sa v zariadení pre študentov v Gastenhaus Burgenland v Eisenstadte. Po raňajkách mali každý deň jednu hodinu nemčiny. Prezentácie, vzdelávanie a prax sa začínali o 10.00 hod a trvali do poobedných hodín do 16 00 hod.

       Začiatok mobility otvoril pán riaditeľ školy Mag. Erich Unger, ktorý študentov privítal a oboznámil s rozvrhom a  programom na celý týždeň. Prvý deň študenti vyplnili dotazník a spolu s pánom riaditeľom prešli celú školu a oboznámili sa s jednotlivými učebňami, videli vyučovací proces, laboratória, zeleninovú záhradu a vinohrad. Poobede mali ochutnávku burčiaku a frizzante,  ktoré vyrábajú študenti školy.

       Prvý týždeň bol veľmi zaujímavý. Študenti pracovali v dielni, kde zapájali zásuvku podľa schémy, ktorú dostali, učili sa letovať a pracovať s náradím ako napríklad s posuvným meradlom. Mali prednášku o bezpečnosti práce, kde im miestny učiteľ  vysvetlil poistenie v poľnohospodárstve, ale priblížil a na fotografiách ukázal možnosti úrazov v záhradníckej výrobe. Študenti sa zoznámili s prácou na sejačke, jej ovládanie a výpočet množstva semena na jeden hektár.

       V tomto týždni absolvovali aj exkurziu do firmy Szigeti, jednej  z najlepších firiem na výrobu sektov. Majiteľ ich previedol výrobou, ukázal im  skladovacie priestory a fľašovanie sektu. Študenti mali možnosť ochutnať  niekoľko šumivých vín.

       Navštívili i múzeum v Eisensdate, kde si pozreli faunu, flóru a históriu Burgenlandu, kraja v ktorom sa nachádza vinárska škola.

       Cez víkend cestovali vlakom do Viedne. Dopoludnia si pozreli zámok Schönbrünn, park a zoologickú záhradu. Nasledovalo „nákupné voľno“ na známej ulici Mariahilferstrasse.

       Druhý týždeň bol taktiež veľmi zaujímavý. Profesori z Weinbauschulle  pripravili pre našich študentov rôzne prednášky, napríklad o význame a tvorení etikiet, o význame firemnej značky ale i o vinohradníckych a vinárskych regiónoch Rakúska. Nielenže počuli o vinárskych oblastiach, ale profesor, ktorý viedol prednášku, priniesol vína typické pre  jednotlivé oblasti. Študenti nielen degustovali, ale pracovali i v školskej zeleninovej záhrade, kde vysievali šalát a sadili mladú cibuľku. Jedno poobedie si mohli vyskúšať aj jazdu na traktore s pripojeným náradím. Jazda sa všetkým páčila. S našimi študentmi boli rakúski kolegovia veľmi spokojní a ich prácu si veľmi pochvaľovali.

       Posledný deň sa rozlúčili z miestnou školou, kde sa im pán riaditeľ poďakoval za vzornú reprezentáciu školy, dobré správanie a záujem. Na záver boli študenti v školskej pivnici, kde ochutnali a porovnali mladé vína. Poobede mali voľný čas, a tak sa vybrali do neďalekej dedinky Rust am See, kde sme si pozreli Neziderské jazero a okolie.

       Rád by som poďakoval miestnym učiteľom a  pánovi riaditeľovi Erichovi Ungerovi, ktorí sa o našich žiakov perfektne postarali. V škole vládla rodinná atmosféra, všetci boli milí a ochotní. Naši študenti si odniesli množstvo skúseností, poznatkov  ale aj lekciu so slušného správania. Videli množstvo pekných vecí, miest, prírody a krajiny.

       Verím, že si odniesli veľa poznatkov a skúseností a za to všetko by som sa chcel poďakovať aj našej škole „Vinárke“, ktorá im to umožnila.

       Ing. Peter Múčka                     

      • INOVUJ.SK

      • Dňa 27.10.2023 zavítali už po 7-krát na našu školu zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v Bratislave s projektom INOVUJ.SK. Dobrá skúsenosť z minulých rokov v nás vyvolala pozitívne očakávania a veľmi sme sa tešili na to, ako budeme vymýšľať niečo nové, inovatívne, kreatívne. Takýmto  spôsobom, a za účasti aj nás žiakov, boli premenené školské priestory, napr. učebňa ekonomiky, spojovacia chodba medzi starou a novou budovou, ale aj krásne átrium vo vnútrobloku školy.

       Počas workshopu sme my - tretiaci - mali možnosť zapájať sa do rôznych aktivít, premýšľali sme nad tým, ako zdokonaliť veci okolo nás.

       Na začiatku bol NÁPAD – zatraktívniť someliersku/degustačnú miestnosť na našej škole. Na konci boli naše prezentácie, ktoré budú základom pre modernizáciu priestorov školy.
       Prezentovali sme konkrétne návrhy – výmenu podláh, svetiel, nové stoly, obnovenie baru a pod., a pevne dúfame, že sa zrealizuje čo najviac z nich.

      • Školenie manažmentu od firmy Junior Achievement Slovensko

      • Dňa 25.10 sa naši dvaja študenti Adela Rubínová a Šimon Somorovský zúčastnili školenia manažmentu od firmy Junior Achievement Slovensko v spoluprácií s AT&T, ktoré bolo zamerané na motiváciu, tímovú prácu, komunikáciu v tíme, prezentačné zručnosti, komunikáciu, leadership, time-manažment a riadenie projektov. Účastníci sa naučili identifikovať a využívať motiváciu, budovať silné tímy, zlepšiť komunikáciu a prezentačné schopnosti, a stať sa lepšími lídrami s dobrým časovým riadením a schopnosťou riadiť projekty. Školenie bolo na vysokej úrovni a poskytlo študentom firmy dôležité nástroje na zlepšenie vedenia tímov. Sme veľmi radi že sme sa mohli školenia zúčastniť ako firma Vinárka.

       Šimon Somorovský IV.A

      • Projekt Erasmus+ Klimatické zmeny a ich vplyv na vinohradníctvo a vinárstvo

      •      4. mobilita (výmenný pobyt) tohto projektu prebiehala v termíne 2. - 6.10.2023 v Rakúsku v meste Klosterneuburg v miestnej Vinárskej škole, ktorá je taktiež zapojená do projektu.  Z našej školy sa zúčastnili štyria študenti:  Laura Balážová, Alan Jiří Volařík,  Nikolas Matúš Zápražný a Daniela Vitálošová a dvaja učitelia: Ing. Martin Hanúsek a Mgr. Peter Slamka.

            Študenti boli ubytovaní v školskom internáte. Zúčastnili sa na degustácií domácich vín v školskej degustačnej miestnosti ako aj vín, ktoré priniesli účastníci z iných krajín. Táto aktivita bola určená na zoznámenie sa so študentmi z iných krajín.

            Ďalší deň všetci študenti prezentovali prezentácie o vplyve globálneho otepľovania na vinohrad a podmienky na pestovanie viniča. Diskutovali aj o duálnom systéme vzdelávania na Slovensku a v ostatných krajinách. Deň zakončili prehliadkou školskej pivnice a spoločnou večerou vonku v typickom vinárstve tejto krajiny.

            V stredu navštívili účastníci Erasmu vinárstva. Ako prvé navštívili Winzer Krems, rakúske najväčšie vinárstvo,  nasledovala vinárska škola v Krems an der Donau, kde mohli vidieť ako žiaci na praxi v školskej pivnici spracovávali hrozno. Na záver dňa navštívili vinárstvo špecializované na výrobu sektov s názvom Steininger, kde si mohli vyskúšať sabráž. V tejto lokalite navštívili aj múzeum, kde videli, ako fungoval vinársky život v minulosti.

           Predposledný deň navštívili sesterskú školu vo Viedni, ktorá sa zameriavala na odbor záhradníctvo a záhradná architektúra. Ukázali im, ako sa starajú o školské rastliny a predstavili im rôzne druhy rastlín, ktoré pestujú. Navštívili botanickú záhradu vo Viedni, kde mali možnosť vidieť exotické rastliny a zoznámili sa i s históriou botanickej  záhrady. Nevynechali ani prechádzku v historickej časti Viedne.

            V piatok po raňajkách ich čakala spiatočná cesta do Modry. Študentom sa výmenný pobyt veľmi páčil.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie