Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • MAKITA

  Vo štvrtok 17. júna sa na škole uskutočnili ukážky profi náradia Makita. Žiaci prvých ročníkov dostali inštruktáž, ukážku aj možnosť si vyskúšať množstvo zariadení. O všetko sa postaral výborný a ochotný tím z Makity. Ďakujeme.

 • DEŇ MODRANSKÝCH PIVNÍC
 • Genealógia - prednáškový cyklus

  Na začiatku júna navštívil našu školu doc. RNDr. Dušan Cmarko PhD z 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, z Ústavu biológie a lekárskej genetiky. Pre našich žiakov vytvoril prednáškový cyklus - Genealógia. Zaujímavou formou vysvetlil a doplnil učivo aplikovanej biológie v 2.ročníku - genealogické a gemelilogické metódy a ich využitie pri genetickej predpovedi. Docentovi Cmarkovi ďakujeme za opätovnú spoluprácu s našou školou a tešíme sa na ďalšie prednášky.

 • Workshop Bankári do škôl

  V utorok 15.júna 2021 sa tretiaci študijného odboru PODNIKANIE zúčastnili online workshopu Bankári do škôl, ktorý organizovala spoločnosť JA Slovensko v spolupráci so Citibank pre budúcoročných študentov Aplikovanej ekonómie. Téma workshopu bola Úvod do projektového riadenia.

 • 2. kolo prijímacieho konania

  2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční 15. júna 2021. Prihlášky na štúdium na našu školu pošlite najneskôr do 11. júna 2021, e-mailom (info@svosmo.sk) alebo poštou na adresu školy.

  Voľné miesta:

  odbor 4227M01 prevádzka - 6

  odbor 4227M02 podnikanie - 4

  odbor 4227M03 agroturistika - 2

  odbor 4227M05 someliérstvo - 5

   

 • Deň detí

  Žiaci 1.B robili radosť deťom zo škôlky na MDD.

 • Záhon s liečivými bylinkami – projekt „Poďme sa učiť von“

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Záhon s liečivými bylinkami – projekt „Poďme sa učiť von“.

  V areáli našej školy máme nový záhon s liečivými bylinkami, ktorý vznikol v rámci projektu Škola škole „Poďme sa učiť von!“ v spolupráci s Gymnáziom Pezinok.

  Vo fotogalérii si môžete pozrieť ako záhon postupne počas roka vznikal, ako sa na ňom podieľali naši druháci a ako sa nám krásne v tomto období rozrástol.

  Vyvýšený záhon je osadený informačnými tabuľami, na ktorých okrem názvov liečivých byliniek v slovenčine, nájdete aj ich názvy v latinskom, anglickom a nemeckom jazyku.

  Neprehliadnite QR kód, cez ktorý si načítate podrobnosti o jednotlivých rastlinách a využití liečivých bylín.

  Tešíme sa, že sme spolu so žiakmi skrášlili časť nášho areálu, ponúkli ďalší priestor pre poznávanie rastlín, účinkov liečivých bylín a zároveň podporili i jazykové vzdelávanie.

  Koordinátorky projektu - Ing. G. Binovcová, Ing. Ľ. Nemčeková

 • Vinárstvo Miroslav Dudo VMD - degustácia a prehliadka

  Dňa 14.5. sa žiaci zo 4.A zúčastnili odbornej degustácie a prehliadky vinárstva Miroslav Dudo – VMD.
  Mali sme možnosť vidieť priestory pivnice, spôsob výroby vína a možnosť degustovať ich špičkové víno. Sme veľmi vďační za to, že nám umožnili nazrieť do ich vinárstva a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Nezabudnite sa prihlásiť na internát!

  Milí žiaci, chceme Vám pripomenúť možnosť ubytovania sa v našom školskom internáte. Je potrebné vyplniť a poslať žiadosť na adresu školy.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Vinárstvo Malík - degustácia a prehliadka

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Vinárstvo Malík - degustácia a prehliadka.

  Dňa 13.5. sa žiaci zo 4.B zúčastnili odbornej degustácie a prehliadky vinárstva u pána profesora Fedora Malíka. Mali možnosť vidieť priestory pivnice, spôsob výroby vína a možnost degustovať jeho špičkové víno. Sprevádzal ich priamo pán profesor, ktorý odovzdal našim žiakom svoje vedomosti a skúsenosti a zvýšil tak povedomie o tom, čo obnáša byť vinárom. Veľmi sme mu za to vďační a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Deň po anglicky v Modre so 4.B

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň po anglicky v Modre so 4.B.

  Dňa 12. mája sa uskutočnil Deň po anglicky v Modre s triedou 4. B. Zúčastnili sa ho učitelia Mgr. Karol Novotný, Mgr. Peter Slamka a Mgr. Rodolfo Jesús Montecinos Ohlagaray spolu so žiakmi 4. B.  

 • Deň po anglicky v Modre so 4.A

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň po anglicky v Modre so 4.A.

  Dňa 11. mája sa uskutočnil Deň po anglicky v Modre s triedou 4.A. Zúčastnili sa ho učitelia Mgr. Karol Novotný, Mgr. Peter Slamka a Mgr. Rodolfo Jesús Montecinos Ohlagaray spolu so žiakmi 4.A.  

 • Výsledky 2. kola prijímacích skúšok 10.5.2021
 • Oznam !!!

  Milí študenti,

  keďže pezinský okres je podľa Covid-19 školského automatu v ružovej farbe, od 10.5.2021 sa vyučujú všetky triedy prezenčne. 

  Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, prosím nahláste sa na obedy aspoň deň vopred pani Hayderovej telefonicky. Tel.: 033/647 25 80.

  Informácie o rozvrhu hodín a ubytovaní na internáte Vám poskytne Váš triedny učiteľ a skupinová vychovávateľka.

  Tešíme sa na Vás!

 • Výsledky 1.kola prijímacích skúšok 3.5.2021
 • Prijímacie skúšky

  Pozvánka na prijímacie skúšky na 1. termín (3.máj 2021) bola poslaná zákonným zástupcom uchádzačov dňa 27. apríla 2021 cez Edupage. Bližšie informácie a pokyny si môžete stiahnuť tu:

 • Workshop Komunikačné zručnosti

  online prednáška z UCM Trnava

  Dňa 23.4.2021 sme sa zúčastnili na online interaktívnej prednáške cez program Zoom zameranú na komunikačné zručnosti. Robili sme rôzne interaktívne cvičenia, ktoré sa týkali všeobecnej vzdelanosti o komunikácii a vnímaní prijatej správy. Myslím že každý z nás sa niečo naučil a zároveň sa aj zabavil, ďakujeme Univerzite sv. Cyrila a Metoda za túto prednášku.

 • Predprijímačkový seminár

  PREDPRIJÍMAČKOVÝ SEMINÁR - BIOLÓGIA

  Streda 28.4.2021 od 9.00 hod do 10.00 hod

  https://zoom.us/j/3814818184?pwd=Wlo4SkMyd1VDcnBNWGJzckYrSmpSZz09

  Meeting ID: 381 481 8184
  Heslo: Svosmo.21

   

  PREDPRIJÍMAČKOVÝ SEMINÁR - SLOVENSKÝ JAZYK

  Streda 28.4.2021 od 10.30 do 11.30 hod

  https://zoom.us/j/3814818184?pwd=Wlo4SkMyd1VDcnBNWGJzckYrSmpSZz09

  Meeting ID: 381 481 8184
  Heslo: Svosmo.21

   

strana: