• Projekty na škole

     • Erasmus+ Mladý vinár

     • KA122-VET - Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov v OVP

      Názov projektu:   Mladý vinár

      Trvanie projektu:

      od 01/06/2022 do 30/11/2023 (18 mesiacov)

      Cieľ projektu:

      Cieľom je, aby žiaci našej školy prostredníctvom účasti na praktickej príprave v zahraničných odborných školách, zameraných na oblasť vinárstva, vinohradníctva a ovocinárstva, zlepšili a rozvinuli svoje schopnosti, vedomosti, zručnosti a kompetencie, aby sa zdokonalili v cudzích jazykoch, zlepšili svoje sociálne a interkultúrne kompetencie, zručnosti a skúsenosti, a tiež nadobudli nové. Tieto skúsenosti im pomôžu v príprave na ich budúcu profesiu a neskôr sa lepšie uplatnia na trhu práce či už doma na Slovensku alebo aj v zahraničí.

      Ďalšími cieľmi sú:

      • priama účasť na výrobných procesoch - výroba muštov, džúsov, šumivých vín klasickou metódou ako aj spracovávanie ovocia konzervovaním a rozmnožovanie viniča a ovocných drevín tzv. vrúbľovaním, 
      • podpora profesijného rozvoja študentov                                                                                                                 
      • práca v medzinárodnom prostredí – tíme,       
      • overenie v škole získaných vedomostí a zručností v praxi v cudzine s cieľom presadiť sa za hranicami Slovenska.

      Účastníckymi organizáciami nášho projektu sú:

      Stredná odborná škola vinársko – ovocinárska, Modra, - ktorá je od svojho vzniku (1884) až po súčasnosť, jedinou odbornou školou svojho druhu na Slovensku, poskytuje komplexné vzdelávanie pre oblasť vinárstva, vinohradníctva a ovocinárstva.

      LFS Weinbauschule, Eisenstadt - odborná škola so zameraním na vinárstvo, vinohradníctvo a poľnohospodárstvo v Rakúsku.

      Na mobilite sa zúčastní spolu 30 žiakov z druhých a tretích a štvrtých ročníkov, študujúcich v študijných odboroch somelierstvo, podnikanie a agroturistika a 6 sprevádzajúcich osôb. V troch termínoch (fázach).

       Aktivity v rámci Programu Erasmus +

      Prvý termín mobility sa uskutočnil v dňoch od 25.9.2022 do 9. 10.2022.

      Menovaného programu sa v prvej fáze zúčastnilo celkom 10 žiakov a 2 sprevádzajúci pedagógovia Mgr. Jarmila Kočišová a Ing. Marianna Ivaničková na  partnerskej škole  Weinbauschule v Eisenstadte v Rakúsku

           

      Ubytovaní sme boli 2 a 3 lôžkových izbách v zariadení pre  študentov v Gästehäuser Burgenland v Eisenstadte. Denne sa naši žiaci zúčastňovali prezentácií a prác vo vinohrade, v ovocnom a zeleninovom sade - skleníkoch.

      Práca a prezentácie začínali zvyčajne o 9,45 hod. do 12,30 hod. potom bola obedňajšia prestávka a znovu boli žiaci pripravení na popoludňajšie vyučovanie, ktoré trvalo do 16,10 hod.

      Začiatok mobility otvorila pani riaditeľka školy Ackerlová, ktorá oboznámila všetkých účastníkov so školou, vybavením a samozrejme rozvrhom hodín, čo sa bude diať každý deň.

      Krásna prezentácia bola o BOZP, trvala 3 hodiny, všetko bolo prekladané z nemčiny do slovenčiny. Potom už nasledovali  praxové hodiny podľa zadelenia a žiakov si prevzali kolegovia z hostiteľskej školy.

      Každý deň študenti mali iný rozvrh - jeden deň pracovali s  rôznymi vzorkami  vín v  školskom laboratóriu.

             

      Ďalší  deň sme sa zúčastnili akcie Deň lesa, tu sme si prebrali, resp. zapožičali prilby, videli sme prácu v lese s koňmi, ale  aj s  vysokovýkonnou technikou, napr.  vyberanie, pílenie, čistenie stromov od lístia, požiarnou technikou, počas celej akcie sme boli pod  drobnohľadom lesníkov, ktorí sa  starali hlavne o bezpečnosť.

      V nasledujúcich dňoch mali žiaci každý deň iný program- prácu vo vinohrade, prácu v ovocnom sade, prácu v školskej pivnici, kde stanovovali obsah síry vo víne ako aj kontrolovali stav burčiaku.

      Sobota a nedeľa bola voľným dňom  spoznávali sme mesto Eisenstadt, kostoly, židovský cintorín, Esterházyho palác.

      Druhý týždeň bol pestrejší, kde nám vedenie partnerskej školy naplánovalo, okrem praxe vo vinohrade, ovocnej záhrade a zeleninovej záhrade a vo výrobni alkoholu,  degustáciu v Anoibise, ide o výrobňu šumivých vín a  sektov, kde sme sa  prezentovali vzorne, žiaci vzhliadli výrobňu aj napr.  sektu, ktorý špeciálne vyrobili na objednávku, kde okrem sektu bol pridaný gin a pomarančový likér, bolo to zaujímavé.

      Ďalšou degustáciu sme absolvovali vo vinárstve Kracher v mestečku Illmitz, ktorý je exportérom sladkých vín, až 70 % produkcie sa  vyváža do USA a 30% je určených na export do krajín EÚ.

           

      Ďalším prekvapením bola exkurzia spojená s odbornou prednáškou, ukážkami v laboratóriu na Spolkovom úrade  pre vinárstvo, tu sa mohli všetci presvedčiť, že laboratórne vzorky, ktoré prinesú jednotliví vinári, ale aj kontrolóri, sú spracovávané veľmi úzkostlivo, mimochodom denne ich spracujú až 320 vzoriek a platia   ich certifikáty pre celé Rakúsko, videli sme aj infračervené spracovanie vzoriek, ktoré laborantovi ihneď vyhodnotí, čo  všetko sa  v danej vzorke nachádza. Sprevádzal nás  riaditeľ úradu. Okrem prekvapení tohto charakteru sa naši žiaci zúčastnili zberu dúl, hrozna a hrušiek, pripravovali slivky do sušičky a pod.

      Posledný deň nášho  projektu Erasmus plus sme sa  rozlúčili s vedením partnerskej školy a mestom Eisenstadt, ktoré nám prirástlo k srdcu.

      Študenti boli chválení za dobre vykonanú prácu, dôslednosť a disciplínu.

      Každý druhý deň sme po večeri mali 30 minútovku nemčiny, kde sa zdokonaľovali žiaci v nemeckom jazyku.

      Ďakujeme za  takúto možnosť účasti a praxe, niektorí žiaci nadviazali priateľstvá so žiakmi v Eisenstadte.

      Počas celého pobytu nám bola nápomocná pani riaditeľka školy Ackerlová, ako aj ostatní pedagógovia hostiteľskej školy za čo im veľmi pekne ďakujeme. Menovite ďakujeme:

      • Prof. Ing. Eva Ackerl, Bed MA MSc
      • Prof. Ing. Hannes Laszakovits, MA
      • Ing. Paul Lebmann
      • Prof. DI Peter Stockhammer
      • Ing. Julia Mainx
      • Ing. Josef Etl
      • odborný učiteľ Christian Kroyer
      • pivničný majster Albert Unger
      • odborný učiteľ Jürgen Weber
      • ovocinár Martin Novak