• Projekty na škole

     • Erasmus+ Mladý vinár

     • KA122-VET - Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov v OVP

      Názov projektu:   Mladý vinár

      Trvanie projektu:

      od 01/06/2022 do 30/11/2023 (18 mesiacov)

      Cieľ projektu:

      Cieľom je, aby žiaci našej školy prostredníctvom účasti na praktickej príprave v zahraničných odborných školách, zameraných na oblasť vinárstva, vinohradníctva a ovocinárstva, zlepšili a rozvinuli svoje schopnosti, vedomosti, zručnosti a kompetencie, aby sa zdokonalili v cudzích jazykoch, zlepšili svoje sociálne a interkultúrne kompetencie, zručnosti a skúsenosti, a tiež nadobudli nové. Tieto skúsenosti im pomôžu v príprave na ich budúcu profesiu a neskôr sa lepšie uplatnia na trhu práce či už doma na Slovensku alebo aj v zahraničí.

      Ďalšími cieľmi sú:

      • priama účasť na výrobných procesoch - výroba muštov, džúsov, šumivých vín klasickou metódou ako aj spracovávanie ovocia konzervovaním a rozmnožovanie viniča a ovocných drevín tzv. vrúbľovaním, 
      • podpora profesijného rozvoja študentov                                                                                                                 
      • práca v medzinárodnom prostredí – tíme,       
      • overenie v škole získaných vedomostí a zručností v praxi v cudzine s cieľom presadiť sa za hranicami Slovenska.

      Účastníckymi organizáciami nášho projektu sú:

      Stredná odborná škola vinársko – ovocinárska, Modra, - ktorá je od svojho vzniku (1884) až po súčasnosť, jedinou odbornou školou svojho druhu na Slovensku, poskytuje komplexné vzdelávanie pre oblasť vinárstva, vinohradníctva a ovocinárstva.

      LFS Weinbauschule, Eisenstadt - odborná škola so zameraním na vinárstvo, vinohradníctvo a poľnohospodárstvo v Rakúsku.

      Na mobilite sa zúčastní spolu 30 žiakov z druhých a tretích a štvrtých ročníkov, študujúcich v študijných odboroch somelierstvo, podnikanie a agroturistika a 6 sprevádzajúcich osôb. V troch termínoch (fázach).

       Aktivity v rámci Programu Erasmus +

      Prvý termín mobility sa uskutočnil v dňoch od 25.9.2022 do 9. 10.2022.

      Menovaného programu sa v prvej fáze zúčastnilo celkom 10 žiakov a 2 sprevádzajúci pedagógovia Mgr. Jarmila Kočišová a Ing. Marianna Ivaničková na  partnerskej škole  Weinbauschule v Eisenstadte v Rakúsku

           

      Ubytovaní sme boli 2 a 3 lôžkových izbách v zariadení pre  študentov v Gästehäuser Burgenland v Eisenstadte. Denne sa naši žiaci zúčastňovali prezentácií a prác vo vinohrade, v ovocnom a zeleninovom sade - skleníkoch.

      Práca a prezentácie začínali zvyčajne o 9,45 hod. do 12,30 hod. potom bola obedňajšia prestávka a znovu boli žiaci pripravení na popoludňajšie vyučovanie, ktoré trvalo do 16,10 hod.

      Začiatok mobility otvorila pani riaditeľka školy Ackerlová, ktorá oboznámila všetkých účastníkov so školou, vybavením a samozrejme rozvrhom hodín, čo sa bude diať každý deň.

      Krásna prezentácia bola o BOZP, trvala 3 hodiny, všetko bolo prekladané z nemčiny do slovenčiny. Potom už nasledovali  praxové hodiny podľa zadelenia a žiakov si prevzali kolegovia z hostiteľskej školy.

      Každý deň študenti mali iný rozvrh - jeden deň pracovali s  rôznymi vzorkami  vín v  školskom laboratóriu.

             

      Ďalší  deň sme sa zúčastnili akcie Deň lesa, tu sme si prebrali, resp. zapožičali prilby, videli sme prácu v lese s koňmi, ale  aj s  vysokovýkonnou technikou, napr.  vyberanie, pílenie, čistenie stromov od lístia, požiarnou technikou, počas celej akcie sme boli pod  drobnohľadom lesníkov, ktorí sa  starali hlavne o bezpečnosť.

      V nasledujúcich dňoch mali žiaci každý deň iný program- prácu vo vinohrade, prácu v ovocnom sade, prácu v školskej pivnici, kde stanovovali obsah síry vo víne ako aj kontrolovali stav burčiaku.

      Sobota a nedeľa bola voľným dňom  spoznávali sme mesto Eisenstadt, kostoly, židovský cintorín, Esterházyho palác.

      Druhý týždeň bol pestrejší, kde nám vedenie partnerskej školy naplánovalo, okrem praxe vo vinohrade, ovocnej záhrade a zeleninovej záhrade a vo výrobni alkoholu,  degustáciu v Anoibise, ide o výrobňu šumivých vín a  sektov, kde sme sa  prezentovali vzorne, žiaci vzhliadli výrobňu aj napr.  sektu, ktorý špeciálne vyrobili na objednávku, kde okrem sektu bol pridaný gin a pomarančový likér, bolo to zaujímavé.

      Ďalšou degustáciu sme absolvovali vo vinárstve Kracher v mestečku Illmitz, ktorý je exportérom sladkých vín, až 70 % produkcie sa  vyváža do USA a 30% je určených na export do krajín EÚ.

           

      Ďalším prekvapením bola exkurzia spojená s odbornou prednáškou, ukážkami v laboratóriu na Spolkovom úrade  pre vinárstvo, tu sa mohli všetci presvedčiť, že laboratórne vzorky, ktoré prinesú jednotliví vinári, ale aj kontrolóri, sú spracovávané veľmi úzkostlivo, mimochodom denne ich spracujú až 320 vzoriek a platia   ich certifikáty pre celé Rakúsko, videli sme aj infračervené spracovanie vzoriek, ktoré laborantovi ihneď vyhodnotí, čo  všetko sa  v danej vzorke nachádza. Sprevádzal nás  riaditeľ úradu. Okrem prekvapení tohto charakteru sa naši žiaci zúčastnili zberu dúl, hrozna a hrušiek, pripravovali slivky do sušičky a pod.

      Posledný deň nášho  projektu Erasmus plus sme sa  rozlúčili s vedením partnerskej školy a mestom Eisenstadt, ktoré nám prirástlo k srdcu.

      Video_ERASMUS__AT.mp4

      Študenti boli chválení za dobre vykonanú prácu, dôslednosť a disciplínu.

      Každý druhý deň sme po večeri mali 30 minútovku nemčiny, kde sa zdokonaľovali žiaci v nemeckom jazyku.

      Ďakujeme za  takúto možnosť účasti a praxe, niektorí žiaci nadviazali priateľstvá so žiakmi v Eisenstadte.

      Počas celého pobytu nám bola nápomocná pani riaditeľka školy Ackerlová, ako aj ostatní pedagógovia hostiteľskej školy za čo im veľmi pekne ďakujeme. Menovite ďakujeme:

      • Prof. Ing. Eva Ackerl, Bed MA MSc
      • Prof. Ing. Hannes Laszakovits, MA
      • Ing. Paul Lebmann
      • Prof. DI Peter Stockhammer
      • Ing. Julia Mainx
      • Ing. Josef Etl
      • odborný učiteľ Christian Kroyer
      • pivničný majster Albert Unger
      • odborný učiteľ Jürgen Weber
      • ovocinár Martin Novak

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Druhý termín mobility  7. - 21.5.2023

      Druhý termín mobility projektu Erasmus+ Mladý vinár sa uskutočnil v dňoch od 7.- 21.5.2023 na partnerskej škole Weinbauschule Eisenstadt v Rakúsku.

      Menovaného programu sa  v druhej fáze zúčastnilo 10 študentov a 3 sprevádzajúci pedagógovia Mgr. Jarmila Kočišová, Ing. Peter Múčka a Pavol Šperka. Ubytovaní boli v zariadení pre študentov v Gastenhause Burgenland v Eisenstadte, kde sa stravovali a pred praxou a vzdelávaním  po raňajkách mali 30 minútovku nemčiny. Prezentácie, vzdelávanie a prax trvali do poobedných hodín. 

      Prvý deň študenti v miestnom laboratóriu za asistencie rakúskeho pedagóga ochutnávali a hodnotili 12 vzoriek džúsov, ktoré vyrobili miestni študenti.

       

                          

       

      Prvý týždeň sa niesol v oboznamovaní sa so školou v Eisenstadte a rôznymi pracovnými aktivitami. Študenti pracovali v školskej zeleninovej záhrade, v ktorej vyväzovali paradajky a pikírovali zeler. Zúčastnili sa degustácie vín a prehliadky v neďalekom vinárstve Esterházy. Boli pre nich pripravené prednášky o rakúskom vinárstve,  prezentácie strojov na obrábanie viniča firmy Ledinger Fogel a taktiež boli v národnej skušobni vín, ktorou prechádza väčšina rakúskych vín. Zaujímavým záverom týždňa  bolo pozvanie od pani riaditeľky na oceňovanie najlepších Burgenlandských vín, ktoré sa uskutočnilo v zlatej sále Esterházyho paláca. Tu mohli študenti ochutnať najlepšie vína Burgenlandu.

       

                                                       

       

      Druhý týždeň študenti absolvovali niekoľko prednášok, pracovali v školskej pivnici, kde asistovali pri flašovaní školského vína. Navštívili firmu A-NOBIS, ktorá patrí medzi najlepšie firmy na výrobu šumivých vín v Rakúsku a je známa aj slovenským vinárom, ktorý s ňou spolupracujú pri výrobe sektov. Firma je známa svojou kvalitou vína, krásnou prevádzkou a tiež používaním francúzskych kvasiniek.

      Zavítali aj do firmy Tischler, ktorá je výrobným špecialistom a exportérom  sladkých a dezertných vín do celého sveta. Majiteľ s rodinou ich oboznámil s históriou firmy a pripravili pre študentov i degustáciu, počas ktorej im zaujímavo porozprával o každej naliatej vzorke vína.

      Posledné dni sa niesli v duchu s rozlúčkou so školou, pani riaditeľka študentom poďakovala za záujem a prácu. Keďže v Rakúsku bol posledné dva dni sviatok, študenti s pedagógmi absolvovali výlety k Neziderskému jazeru a  návštívili aj Viedeň - zámok Schonbrun a obchodnú ulicu na Mariahilferstrasse.

       

                         

                                                      

       

      Študenti počas dvoch týždňov spoznali rakúske mesto Eisenstadt, miestu školu, rakúsku kuchyňu a nadviazali priateľstvá so študentmi. Boli pochválení za vzornú reprezentáciu školy.

      Počas celého pobytu sa nám venovali miestni pedagógovia a aj pani riaditeľka Ing. Eva Ackerl, ktorým by som sa chcel veľmi pekne poďakovať.

      Ing. Peter Múčka

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Tretí termín mobility  1. - 14.10.2023

      Tretí termín mobility sa uskutočnil 1. - 14.10.2023 v partnerskej škole Weinbauschule Eisenstadt v Rakúsku.

      Zúčastnilo sa na nej 10 študentov a 3 sprevádzajúci pedagógovia RNDr. Ľuba Slaboňová, Ing. Peter Múčka a Pavol Šperka.

      Študenti bývali a stravovali sa v zariadení pre študentov v Gastenhaus Burgenland v Eisenstadte. Po raňajkách mali každý deň jednu hodinu nemčiny. Prezentácie, vzdelávanie a prax sa začínali o 10.00 hod a trvali do poobedných hodín do 16 00 hod.

        

      Začiatok mobility otvoril pán riaditeľ školy Mag. Erich Unger, ktorý študentov privítal a oboznámil s rozvrhom a  programom na celý týždeň. Prvý deň študenti vyplnili dotazník a spolu s pánom riaditeľom prešli celú školu a oboznámili sa s jednotlivými učebňami, videli vyučovací proces, laboratória, zeleninovú záhradu a vinohrad. Poobede mali ochutnávku burčiaku a frizzante,  ktoré vyrábajú študenti školy.

         

      Prvý týždeň bol veľmi zaujímavý. Študenti pracovali v dielni, kde zapájali zásuvku podľa schémy, ktorú dostali, učili sa letovať a pracovať s náradím ako napríklad s posuvným meradlom. Mali prednášku o bezpečnosti práce, kde im miestny učiteľ  vysvetlil poistenie v poľnohospodárstve, ale priblížil a na fotografiách ukázal možnosti úrazov v záhradníckej výrobe. Študenti sa zoznámili s prácou na sejačke, jej ovládanie a výpočet množstva semena na jeden hektár.

                  

              

      V tomto týždni absolvovali aj exkurziu do firmy Szigeti, jednej  z najlepších firiem na výrobu sektov. Majiteľ ich previedol výrobou, ukázal im  skladovacie priestory a fľašovanie sektu. Študenti mali možnosť ochutnať  niekoľko šumivých vín.

         

      Navštívili i múzeum v Eisensdate, kde si pozreli faunu, flóru a históriu Burgenlandu, kraja v ktorom sa nachádza vinárska škola.

        

       

      Cez víkend cestovali vlakom do Viedne. Dopoludnia si pozreli zámok Schönbrünn, park a zoologickú záhradu. Nasledovalo „nákupné voľno“ na známej ulici Mariahilferstrasse.

          

      Druhý týždeň bol taktiež veľmi zaujímavý. Profesori z Weinbauschulle  pripravili pre našich študentov rôzne prednášky, napríklad o význame a tvorení etikiet, o význame firemnej značky ale i o vinohradníckych a vinárskych regiónoch Rakúska. Nielenže počuli o vinárskych oblastiach, ale profesor, ktorý viedol prednášku, priniesol vína typické pre  jednotlivé oblasti. Študenti nielen degustovali, ale pracovali i v školskej zeleninovej záhrade, kde vysievali šalát a sadili mladú cibuľku. Jedno poobedie si mohli vyskúšať aj jazdu na traktore s pripojeným náradím. Jazda sa všetkým páčila. S našimi študentmi boli rakúski kolegovia veľmi spokojní a ich prácu si veľmi pochvaľovali.

        

          

        

      Posledný deň sa rozlúčili z miestnou školou, kde sa im pán riaditeľ poďakoval za vzornú reprezentáciu školy, dobré správanie a záujem. Na záver boli študenti v školskej pivnici, kde ochutnali a porovnali mladé vína. Poobede mali voľný čas, a tak sa vybrali do neďalekej dedinky Rust am See, kde sme si pozreli Neziderské jazero a okolie.

      Rád by som poďakoval miestnym učiteľom a  pánovi riaditeľovi Erichovi Ungerovi, ktorí sa o našich žiakov perfektne postarali. V škole vládla rodinná atmosféra, všetci boli milí a ochotní. Naši študenti si odniesli množstvo skúseností, poznatkov  ale aj lekciu so slušného správania. Videli množstvo pekných vecí, miest, prírody a krajiny.

      Verím, že si odniesli veľa poznatkov a skúseností a za to všetko by som sa chcel poďakovať aj našej škole „Vinárke“, ktorá im to umožnila.

      Ing. Peter Múčka                          

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie