• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • 2. kolo hodnotenia Národný salón vín 2023

      Začiatok školského roka je pre našich tretiakov aj možnosť byť súčasťou výberovej degustácie 100 najlepších vín do Národného salónu vín. Zabezpečovali obsluhu, nalievanie vzoriek, prípravu jednotlivých kategórií a debarasovanie celej degustácie. Sú to pre našich žiakov cenné skúsenosti z vinárstva a vinárskej legislatívy, zatriedenie vín do jednotlivých kategórií ako aj servis vína.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

      Nový školský rok 2023/24 sa začal 4. septembra. Na našej škole prebiehalo slávnostné otvorenie v spoločenskej sále školy, kde sme privítali všetkých študentov, vrátane nových prvákov a pedagógov. Ocenili sme úspešných a usilovných študentov z minulého školského roka.

      Všetkým študentom a pedagógom držíme palce do nového školského roka!

     • Milí študenti!

      Nový školský rok 2023/24 sa začína v pondelok 4.9.2023 o 8.00 hod v spoločenskej sále školy. Po slávnostnom otvorení pôjdu študenti do tried so svojimi triednymi učiteľmi.

      Študenti dostávajú prvý deň aj učebnice, nezabudnite si prosím priniesť tašky.

      Vedenie školy.

     • Agrokomplex Nitra 2023

      V dňoch 16. - 20.8.2023 sme prezentovali našu školu na poľnohospodárskej výstave „Agrokomplex Nitra“. Akcie sa zúčastnili: Ing. Jana Novotná, Ing. Jarmila Volovárová, Ing. Ida Matuškovičová a zo žiakov Šimon Baksa, Adam Švirec, Natália Bilčíková a Alan Jiří Volařík. Na výstave sme zviditeľňovali našu školu aj s podporou Boni Fructi s.r.o – Dobrý ježko z Dunajskej Lužnej, ktorej veľmi pekne ďakujeme.

     • Exkurzia 1.B v Nitre

      1.B strávila krásny deň v Nitre.

      Náš školský autobus nás najprv zaviezol do Starého divadla Karola Spišáka, kde sme zažili prednášku "Stretnutie s Veľkou Moravou" Zaujímavé bolo, že nešlo o "nezáživný" výklad, ale študenti sa aktívne zapájali, mohli si všetky exponáty vziať do rúk a dokonca sa stali súčasťou predstavenia.

     • Letný bál na zámku Kittsee v Rakúsku.

      V dňoch 8. - 9.6.2023 organizovala rakúska veľvyslankyňa na Slovensku Margit Bruck-Friedrich spolu so Slovenko-rakúskou obchodnou komorou prvý letný Viedenský bál. Naši žiaci boli poctení pozvaním na pomoc pri organizácii, príprave a servise na tomto bále.

      Prvý deň sme miestnej cateringovej firme vypomáhali s celkovou prípravou, rozmiestnenie stolov a sedenia v jednolivých krídlach zámku, prestrieranie, nastretie pohárov, príprava bufetových stolov, zabezpečenie priestoru pre vinárov (poháre, chladiče, ľad, servis) ako aj priestor vo foaié zámku pre príchod hostí. Druhý deň sme dokončovali prípravy, pripravili sme welcome drink, sekty a sektové poháre. Prišlo asi 250 hostí a naši žiaci zabezpečovali kompletný servis vína a sektu. Výdaj jedla bol pod dohľadom vedúceho jedálne Mgr. Jozefa Ižofa, ako aj výdaj kávy a debarasovanie.

     • Dejepisné exkurzie

      Aktivity dejepisného krúžku sa prelínajú s predmetom dejiny vinohradníctva a dejepisom. Poznatky z predmetov získavajú žiaci aj počas exkurzií. Počas jarných mesiacov sme videli expozície Malokarpatského múzea, regionálne múzeum Pezinok, historickú časť Šimák Zámok s Pálffyho expozíciami. Navštívili sme Múzeum Ľ. Štúra, Múzeum slovenskej plastiky, obnovenú Červenú baštu - Galériu Ignáca Bizmayera, Slovenskú ľudovú majoliku aj malý Národný cintorín v Modre. Či už počas projektu Erasmus+, celoslovenskej prehliadky ŠOČ alebo výmennej spolupráce s vinárskou školu vo Valticiach sme obdivovali historickú atmosféru vinohradníckej Modry.

     • Výstava strojov v Rakúsku

      Dňa 22.6.2023 triedy 2.A a 2.B navštívili spoločne s Mgr. Jozefom Matejovičom a Ing. Jozefom Izakovičom našu partnerskú školu v Rakúsku Weinbauschule Eisenstadt, ktorú už niektorí z nás mali možnosť navštíviť aj prostredníctvom projektu ERASMUS+. Boli sme pozvaní na prehliadku strojov do ich školských vinohradov. Prehliadka bola spojená aj s ukážkami a prednáškou o tom ako stroje fungujú. Mali sme možnosť navštíviť aj školský stánok ktorý sa tu nachádzal a pozrieť či zakúpiť si ich výrobky.

     • Exkurzia do firmy PLANTEX a ABROD

      Dňa 21.6.2023 sa druhý ročník zúčastnil spolu s triednymi učiteľmi exkurzie do prevádzky Plantex vo Veselom zameranej na pestovanie a predaj okrasných rastlín a rôznych druhov ovocia a spoločnosti Abrod v Hornej Strede zameranej na dopestovanie drobného ovocia ako čučoriedky, maliny a černice. Žiaci mali možnosť vidieť zákulisie pestovania a predaja ovocia. Navštívili sme ovocné sady, plantáže, sklady na uchovávanie ovocia v zime a okrasných drevín a dokonca aj vynovenú predajňu firmy Plantex. Získali sme nové znalosti a informácie o pestovaní a predaji. Exkurzia nás zaujala a vďaka nej sme sa priblížili k zameraniu ktoré študujeme.

     • Včelárske okienko

      Umiestnený domček pre včely samotárky v našom sade je úspešne obsadzovaný včalami samotárkami. Tieto včely nežijú v spoločenstvách. Starajú sa o svoje potomstvo tak, že vyhľadávajú duté priestory, do ktorých ukladajú peľ. Neskôr tam vložia vajíčko a dutinu zalepia blatom alebo suchou trávou. Na jar sa vyliahne ďalšia generácia včiel samotárok.

     • TOKAJ 2023

      V dňoch 12. a 13.júna 2023 sme sa so žiakmi druhého a tretieho ročníka zúčastnili na 23.ročníku medzinárodnej súťaže vín TOKAJ 2023, ktorá sa konala na východnom Slovensku v obci Borša. Deň pred súťažou nás šofér odviezol školským autobusom do kaštieľa v obci Borša, kde sme sa spolupodieľali na organizácii, príprave a servise degustácie. Žiaci obsluhovali spolu so žiakmi zo Strednej odbornej školy agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeniku. Ubytovanie sme mali zabezpečené na školskom internáte v obci Viničky. Večeru zabezpečil organizátor v reštaurácii Zlatá Putňa vo Viničkách.

     • Vlastivedná exkurzia do Malých Karpát

      Záver školského roka patrí exkurziám. Študenti prvého ročníka absolvujú vždy exkurzie vlastivedné.

      Využijúc medzipredmetové vyučovanie, kedy sme spojili slovensky jazyk a literatúru, dejepis, biológiu a telesnú výchovu 1.B vyrazila spoznávať krásy Malých Karpát.

      Program bol pestrý. Najprv nás náš školský autobus vysadil v Naháči, kde sme navštívili Pamätný dom Juraja Fándlyho. Absolvovali sme pútavú komentovanú prehliadku miesta jeho pôsobenia ako národného buditeľa, kňaza, lekára, zelinkára, včelára a popularizátora poľnohospodárskych poznatkov.

     • Investovanie a dôchodok

      Študenti tretích ročníkov sa zúčastnili tretieho vzdelávacieho modulu v NBS na tému Investovanie a dôchodok. V rámci tohto modulu mali možnosť spoznať rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním, zistili ako funguje nákup akcií, porozumeli investičným alternatívam ako je zlato a kryptoaktíva.

     • Bankári do škôl

      Dňa 8.6.2023 sa žiaci 3.A triedy Adela Rubínová, Šimon Somorovský a Samuel Kerák zúčastnili podnikateľskej prednášky "Bankári do škôl", ktorú v spolupráci so Citi Foundation pripravila JA Slovensko.

      Prednáška bola zameraná na tvorbu podnikateľských plánov v rôznych oblastiach. Rozdelili sme sa do tímov a dostali sme inštrukcie, ako postupovať. Cvičenie bolo zaujímavé, poučné a ukázalo nám, ako funguje podnikanie v praxi. Na konci prednášky sme prezentovali náš plán pred ostatnými a dostali sme pozitívnu spätnú väzbu. Táto akcia určite prispela k rozvoju našich podnikateľských zručností.

     • Odborná vinohradnícka exkurzia na Morave

      Dňa 5.6.2023 sa trieda 2.A zúčastnila odbornej vinohradníckej exkurzie na Morave. Ako prú sme navštívili vinice firmy Vinselekt Michlovský. V sprievode vinohradníka spoločnosti sme mali možnosť vidieť ich vinohrady, dozvedeli sme sa veľa nového o ich spôsobe pestovania a technológiách obrábania vinice. Po prehliadke prevádzky sme mali možnosť zdegustovať tri vzorky od alkoholizovaných vín.

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Školská vinotéka

   • Hubert J.E.Sereď
   • Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku
   • Malokarpatská vínna cesta ®
   • ELESKO a.s.
   • Malokarpatské múzeum v Pezinku
   • OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.
   • JASR, n.o.
   • Mesto Modra turistký portál
   • Autobazár Peter Šafár
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie