• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Inovačný workshop na Vinárke

      Dňa 24.10.2022 sa už po niekoľký krát na našej škole konal inovačný workschop o ktorý majú študenti veľký záujem. Cieľom workschopu je usmerniť mladých študentov ako začať podnikať a hľadať inovatívne riešenia pri podnikateľskej činnosti. Študentov čakala príjemná atmosféra so školiteľmi z „ inovuj.sk „,

     • Článok z portálu STARTIT UP

      Jedným z meradlom kvality škôl je úspešnosť a uplatnenie jej absolventov. Zaoberá sa tým aj nezávislý rebríček INEKO.

      Hodnotenie INEKO za školský rok 2020/21: 4,7

      Odlišným smerom ide SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre, ktorá patrí k najstarším odborným školám na Slovensku. Hoci ide o mimoriadne špecifickú oblasť, vyučených ľudí v tomto obore je na trhu práce málo škola preto dostáva požiadavky na prácu absolventov v pivničkách, vinotékach či ovocných sadoch, a to nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku či v USA.

     • Exkurzia v Chateau Dereszla Maďarsko

      Dňa 19.10.2022 mala 2.B trieda možnosť navštíviť maďarské vinárstvo Chateau Dereszla v tokajskej oblasti vďaka spoločnosti Lidl Slovensko. Boli sme prevedení historickou pivnicou, ktorej steny sú pokryté ušľachtilou formou plesne Cladosporium cellare, ktorá je pre Tokaj typická. Videli sme vína uskladnené v drevených sudoch či fľašiach, ktoré tu zrejú už desaťročia. Oboznámili sme sa celým procesom výroby od zberu cibéb až po výsledný produkt - tokajské víno. Neskôr sme sa presunuli do výroby s najmodernejšími technológiami, kde sme videli proces spracovania hrozna. Po prevedení celým vinárstvom sme exkurziu zakončili degustáciou rôznych druhov vín známych pre tokajskú oblasť z odrôd Furmint, Muškát žltý či Lipovina a nechýbali ani naozaj výnimočné putňové výbery .

     • Exkurzia TOKAJ

      Chráňme si dedičstvo našich predkov.

      Tento krásny a pravdivý výrok sme si ako prvé prečítali nad pivnicou v Tokajskej oblasti.

      V dňoch 10. - 14. 10. 2022 sme absolvovali odbornú exkurziu v malej, ale významovo veľkej vinohradníckej oblasti Tokaj. Navštívili sme všetky významné vinárske a vinohradnícke podniky, nachádzajúce sa nielen na území Slovenska, ale aj časti maďarskej tokajskej vinohradníckej oblasti. Teória spojená s praxou a výrokom "raz vidieť ako stokrát počuť", si myslíme, že prinesie pre nás zúročenie nie len pri maturitných skúškach ale aj do ďalšieho života po ukončení štúdia.

     • Výstava "Jeseň v záhrade"

      Po 3 rokoch sa opäť otvorili brány výstaviska EXPO Trenčín. Ovocinárska únia pod vedením Ing. Mariana Vargu spolu so Slovenským zväzom zorganizovala výstavu: „Jeseň v záhrade“. Aj tento rok nás pozvali zapojiť sa do tvorivej akcie. Za podporu ďakujeme Ovocinárskej únii SR a významným ovocinárskym firmám Dobré jablká, Ostratice, Plantex Veselé.

     • Deň župných škôl

      Dňa 7.10.2022 sa študenti našej školy zúčastnili prezentácie škôl, ktorý každý rok poriada BSK. Tento rok sa táto akcia konala v Bratislavskom Bory Mall.

      Informácie o štúdiu na našej škole mohli získať potenciálny uchádzači aj ich rodičia pri našom stánku. V rámci sprievodného programu si študentky tretieho ročníka Kristína a Lívia pripravili dekantáciu červeného vína a atmosféru spríjemnil Peter hraním na heligónke.

     • Exkurzia vo Výskumnom ústave potravinárskom v Modre.

      Dňa 13.10.2022 sa uskutočnila exkurzia vo Výskumnom ústave potravinárskom v Modre. Naši žiaci druhých ročníkov sa oboznamovali s prácou v analytických laboratóriách. Pod vedením Ing. Panghyovej získali nové vedomosti, ale aj zručnosti pri základných laboratórnych činnostiach.

      Žiaci pracovali s analytickými váhami (vážili sušinu bazy čiernej), mikroskopovali fermentované kvasinky hroznovej šťavy. Pipetovali s delenou a nedelenou pipetou extrakt bazy čiernej a červené farbivo názorne pozorovali pôsobením kyseliny sírovej, dusičnanu sodného a hydroxidu sodného. Zaujalo ich aj meranie cukornatosti v jablkovej šťave. Oboznámili sa s prácou prístroja Kinexus - používa sa na meranie viskozity látok na základe odporu.

     • Exkurzia vo výrobni sektov v Rakúsku.

      Dňa 11. októbra 2022 sa trieda 3.A zúčastnila odbornej exkurzie v rakúskej výrobni sektov A - NOBIS v Zurndorfe. Žiaci mali možnosť vidieť všetky etapy výroby a dozrievania sektov. Celou exkurziou nás sprevádzal zamestnanec firmy, ktorý nám všetko odborne vysvetlil a ukázal. Potom sme si pozreli Neusiedlerské jazero a na záver sme sa zastavili na obed v neďalekej dedinke Neusiedler am See.

     • Exkurzia Modra

      September v škole predstavuje pre prvákov náročné obdobie. Adaptácia na nových pedagógov, spolužiakov a celkovo na nové prostredie. Keďže máme žiakov z celého Slovenska, v rámci vyučovania absolvovali žiaci 1.A a B exkurziu, kde sme spojili príjemné s užitočným. Zoznámili sa navzájom, a aj s Modrou. V sprievode pedagógov J.Novotnej a M. Hanúska spoločne navštívili Múzeum Ľ. Štúra, Galériu I. Bizmayera . Okrem názorného videa o výrobe porcelánu, sa žiaci sa mohli prejsť po izbe, kde Ľ. Štúr žil. Žiaci ocenili najmä zaujímavý výklad o Štúrovom živote. Veríme, že exkurzia bola pre žiakoch po všetkých stránkach prínosná.

     • Modranské vinobranie 2022

      Modranské vinobranie je najdôležitejšou mestskou udalosťou roka. Tradičné oberačkové slávnosti a oslava tvrdej práce malokarpatských vinárov a vinohradníkov. Úcta k tradíciám zmiešaná s modernými prvkami v programe spolu s vynikajúcim burčiakom a vínom vás očarí. Srdce vinobrania s pravou mestskou viechou a autentickými ukážkami prešovania hrozna, kde burčiak tečie potokom, harmonika hrá a pivnica ponúka degustačné zážitky. Na vinobraní sa taktiež zúčastnili študenti Strednej odbornej školy vinársko - ovocinárskej v Modre, kde mohli uplatniť svoje vedomosti získané na odborných predmetoch. Žiaci sa takto mohli naučiť niečo nové o samotných odrodách ako aj vinárstvach a vínach podávaných na tomto podujatí, spolu s vínami vyrobenými v pivnici našej školy.

     • Odborná degustácia

      Dňa 26.augusta 2022 sa v našej školskej pivnici konala odborná degustácia vín, pod záštitou Strednej odbornej školy vinársko - ovocinárskej v Modre, ktorá sa koná každý rok pred Modranským vinobraním. Na degustácii prezentovali žiaci 4.A pod vedením pani profesorky Ing. Dudovej hlavne naše študentské vína zo školskej pivnice. Vedomosti získané na predmete Somelierstvo sme týmto mohli prakticky uplatniť na odbornej degustácii.

     • Výstava

      V dňoch 9. - 11.9.2022 sa uskutočnila v priestoroch Starej radnice v Modre výstava: Vinohradníctvo a vinárstvo v Modre a regióne v minulosti a súčasnosti. Cieľom výstavy bolo priblížiť návštevníkom Modranského vinobrania slávnu minulosť modranských vín. Ako spoluautor výstavy bola aj SOŠVO. Naši žiaci pod vedením Mgr. K. Meskovej vytvorili veľmi zaujímavú expozíciu zameranú na 100.výročie presídlenia vinársko-ovocinárskej školy z Bratislavy do Modry. Pri otvorení výstavy vítala návštevníkov v modranskom kroji naša žiačka Kristína Čabounová.

     • Návšteva divadelného predstavenia

      V utorok 13.septembra sme sa celá trieda 2.A zúčastnili na divadelnom predstavení Pomalý svet Roberta Cestlea v trnavskom divadle Jána Palárika. Hra sa nám veľmi páčila. Pobavila, no aj dojala. Niektoré scény nám vtisli slzy do očí. Predstavenie nám pripomenulo, aby sme nikdy neprestali veriť v dobro ľudí.V mene celej triedy ďakujem nášmu triednemu učiteľovi prof. Čípelovi, že sme mohli celá 2.A spolu stráviť pekný večer.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 16. 9. 2022 (piatok) riaditeľka školy udeľuje žiakom Strednej odbornej školy vinársko- ovocinárskej, Kostolná 3 Modra z technických dôvodov riaditeľské voľno.

     • AGROKOMPLEX Nitra 2022

      V dňoch 18. – 21.8.2022 sme prezentovali našu školu na výstave Agrokomplex 2022 v Nitre. Študentky Natália Bilčíková a Mária Červená z 2.B triedy a Hanka Tvarošková z 3.A triedy podávali informácie o možnostiach štúdia na SOŠVO v Modre, ubytovaní na Školskom internáte, školskej pivnici a pripravovali degustáciu hrozna a rôznych druhov ovocia. Študentky záujemcom poskytovali štúdiom získané vedomosti o pestovaní ovocných druhov, o prácach vo vinohrade a v školskej pivnici.

     • Milí študenti!

      Nový školský rok 2022/23 sa začína v pondelok 5. septembra 2022 o 8.00 hod v spoločenskej miestnosti školy.

      Po slávnostnom otvorení a privítaní prvákov pôjdu študenti do tried.

      Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (bez víkendov a sviatkov) je v záujme ochrany zdravia na škole potrebné odoslať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka". Elektronicky cez EduPage, prváci v tlačenej forme.

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Školská vinotéka

   • Hubert J.E.Sereď
   • Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku
   • Malokarpatská vínna cesta ®
   • ELESKO a.s.
   • Malokarpatské múzeum v Pezinku
   • OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.
   • JASR, n.o.
   • Mesto Modra turistký portál
   • Autobazár Peter Šafár
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie