• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Exkurzia v Bratislave

      Dňa 15.6.2023 sa Ing. Novotná zúčastnila s triedou 1.A a s Ing. Jarmilou Volovárovou vlastivednej exkurzie. Navštívili hlavné mesto Bratislavu. Prezreli si významné historické pamiatky: hrad, hradby, Michalskú bránu. Neskôr sa zastavili na Primaciálnom a Radničnom námestí a v Apponyiho paláci, kde je múzeum histórie mesta a vinohradníctva. Nakoniec sme sa presunuli do Centra vedecko technických informácií SR – Aurelia, kde si žiaci mohli obohatiť svoje vedomosti. Návšteva týchto miest určite skvalitní vyučovanie a rozšíri obzor našich žiakov.

     • Slávnostné otvorenie Átria na Vinárke

      2. jún 2023 bol na Vinárke slávnostný, pretože sa otvorilo novovybudované pekné Átrium.

      Vďaka pochopeniu a chuti vedenia školy a vďaka pánovi Pavlovi Šperkovi, novému záhradníkovi, 2. jún mohol prebiehať na škole slávnostným otvorením Átria. Pani riaditeľka Ing. Monika Kisová privítala vo svojom príhovore všetkých žiakov, učiteľov a zamestnancov. Veľké ďakujem vyslovila záhradníkovi Pavlovi Šperkovi, ktorý za veľmi krátku dobu dokázal priam nemožné, Ing. Petrovi Múčkovi ale aj žiakom. Osobitné poďakovanie vyslovila nášmu bývalému žiakovi Marcelovi Vjatrákovi, záhradníctvo Vjatrák Vinohrady nad Váhom. Jeho firma darovala našej škole veľké množstvo stromov a krov, pri ktorých výsadbe sa Marcel aj osobne zúčastnil a žiakov odborne usmerňoval. Veľké poďakovanie patrí aj ďalším sponzorom: LIDL a nadácia PONTIS a PLANT SERVICE s. r. o. Pusté Uľany.

     • EAT4CHANGE prednáška

      The World’s Largest Lesson je iniciatíva projektu EAT4CHANGE v spolupráci s OSN, ktorej cieľom je vzdelávať deti a mladých ľudí o cieľoch udržateľného rozvoja (SDG).

      Projekt EAT4CHANGE je zameraný na zvýšenie povedomia o tom, ako môžeme pomôcť udržateľnosti zmenou stravovacích návykov.

      Dňa 9.6.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili na tomto projekte. Projekt bol zrealizovaný za pomoci troch dobrovoľníkov z medzinárodnej organizácie AIESEC.

     • Rýchlokurz finančnej sebaobrany

      Dňa 2.6.2023 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili semináru o investovaní s názvom „Rýchlokurz finančnej sebaobrany“. Prezentujúcim bol skúsený investor a pedagóg RNDr. Miron Zelina, CSc.. Prednáška obsahovala tématiku základných princípov investovania, druhov investovania, ale aj informácie o čoraz viac šíriacich sa špekulatívnych investíciach. Žiakov téma veľmi upútala, čo sa prejavilo aj otázkami, ktoré boli na záver semináru kladené prednášajúcemu. Z tohto dôvodu sa budeme snažiť takéto semináre uskutočňovať každoročne.

     • Uvedenie knihy Ing. Františka Macha

      Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre vydala knihu Ing. Františka Macha a kol. "Modra - perla Malých Karpát a Slovenský vidiek". Uvedenie tejto publikácie sa konal dňa 31. mája 2023 v Kaštieli Modra. Tejto významnej udalosti sa zúčastnilo veľa významných osobností Malokarpatského regiónu. Ako inak, krstilo sa vínom z produkcie Shebo Winery Modra. Celé podujatie uvádzal p. Šimeček a spríjemnili ho svojím programom členky OZ Kraľovan.

     • Vlastivedná exkurzia

      Dňa 6.6.2023 som sa zúčastnila s triedou 1.A a s Ing. Jarmilou Volovárovou vlastivednej exkurzie. Žiaci si pripomenuli utrpenie židov počas 2. svetovej vojny v Múzeu holokaustu v Seredi. Neskôr sme navštívili Včelársky skanzen v Kráľovej pri Senci. Po zaujímavej prednáške a prehliadke sme mohli od degustovať vzorky medov. Nakoniec sme navštívili skanzen v Jelke, kde nám ukázali ako pracoval kolový mlyn. Návšteva týchto miest určite skvalitní vyučovanie a rozšíri obzor našich žiakov.

     • Projekt Erasmus+ Mladý vinár, II. termín mobility

      Druhý termín mobility projektu Erasmus+ Mladý vinár sa uskutočnil v dňoch od 7.- 21.5.2023 na partnerskej škole Weinbauschule Eisenstadt v Rakúsku.

      Menovaného programu sa v druhej fáze zúčastnilo 10 študentov a 3 sprevádzajúci pedagógovia Mgr. Jarmila Kočišová, Ing. Peter Múčka a Pavol Šperka. Ubytovaní boli v zariadení pre študentov v Gastenhause Burgenland v Eisenstadte, kde sa stravovali a pred praxou a vzdelávaním po raňajkách mali 30 minútovku nemčiny. Prezentácie, vzdelávanie a prax trvali do poobedných hodín.

     • Predprijímačkový seminár

      Dovoľujeme si pozvať žiakov, ktorí majú záujem študovať na našej škole na PREDPRIJÍMAČKOVÝ SEMINÁR, ktorý sa bude konať 8. júna 2023 (štvrtok) o 8.30 hod. v priestoroch našej školy.

      Prihlásiť sa môžete do 6. júna.2023 cez EduPage alebo e - mailom na adresu info@svosmo.sk

     • Prijímacie skúšky - 2. kolo

      Riaditeľka školy Ing. Monika Kisová vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest na študijné odbory:

      4227 M02 vinohradníctvo a ovocinárstvo - podnikanie

      4227 M03 vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika

      4227 M05 vinohradníctvo a ovocinárstvo - someliérstvo

      2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať 20. júna 2023.

     • Odborná exkurzia v Podkylave a v Hrašnom.

      Dňa 25.5.2023 sa žiaci 3.A a 3.B zúčastnili na odbornej exkurzii. Pedagogický dozor zabezpečili Ing. Jana Novotná a Mgr. Peter Slamka.

      Navštívili sme agropenzión Adam v Podkylave na Myjavských kopaniciach. Táto spoločnosť bola zaujímavá ako biznis model, pretože všetko čo vyprodukuje, dokáže aj predať na lokálnom trhu. Prevádzka bola nová, moderná, vybavená technológiami na rôzne typy spracovania ovocia, výrobu čokoládových výrobkov, varenie piva. Videli sme aj prepojenie s ekologickým chovom hovädzieho dobytka.

     • EUROPEA Wine Championship

      V dňoch 17. až 21. apríla 2023 sa v rakúskom meste Silberberg uskutočnil 15. ročník celoeurópskej súťaže EUROPEA Wine Championship, na ktorej súťažili žiaci z európskych vinárskych škôl. Našu školu reprezentovali Adam Moravčík a Matúš Vrábel.

      Študenti súťažili jednotlivo aj tímovo v rôznych disciplínach, od vinohradníctva, cez vinársku výrobu až po degustáciu vín. Disciplíny pozostávali z teoretickej i praktickej časti a ich súčasťou bolo:

     • 45. ročník SOČ

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo už 45. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti pre rok 2022/2023. Naša škola mala tú česť byť tento ročník hosťujúcou školou, kde prebehli obhajoby študentských prác v 17.tich odboroch. Súťažilo sa v odboroch s technickým, humanitným, spoločenskovedným a prírodoveným zameraním. Celoštátna prehliadka sa konala v dňoch 25.-28. apríla prezenčnou formou, žiaci svoje nápady a výskumy prezentovali pred 3-člennou odbornou komisiou. Táto súťaž je pre žiakov veľkým prínosom pre osobný a profesijný rozvoj, sú veľmi kreatívny a pomáha im to prepájať získané vedomosti s praxou. Na zahájení v spoločenskom dome vo Viničnom vystúpila aj predsedníčka celoštátnej komisie Ing. Vlasta Púchovská a svojím prejavom oficiálne otvorila 45.ročník SOČ. Slávnostné vyhodnotenie prebehlo vo večených hodinách opäť v spoločenskom dome vo Viničnom, vyhlasovanie

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Školská vinotéka

   • Hubert J.E.Sereď
   • Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku
   • Malokarpatská vínna cesta ®
   • ELESKO a.s.
   • Malokarpatské múzeum v Pezinku
   • OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.
   • JASR, n.o.
   • Mesto Modra turistký portál
   • Autobazár Peter Šafár
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie