• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Medzinárodná súťaž v reze viniča vo Valticiach.

      Střední vinařská škola Valtice zorganizovala aj tento rok súťaž v reze viniča s medzinárodnou účasťou, na ktorej súťažili študenti zo 4 stredných škôl z Česka a naša SOŠVO Modra. Študenti boli rozdelení do 2 kategórií – dievčatá a chlapci, pričom celkový počet bol 63 rezačov. Rezali 4-ročný mladý vinohrad odrody Rulandské šedé. V pravidlách bol stanovený počet 25 krov v časovom intervale 20 minút, pričom viničie zostalo na drôtenke z dôvodu objektivity hodnotenia. Ako hlavné kritérium hodnotenia bola kvalita rezu, dosiahnutý čas bol pomocný ukazovateľ.

     • Oslavan - prezentácia náradia

      Dňa 7.2.2023 sa konala prednáška a prezentácia náradia firmy Oslavan. Študenti sa dozvedeli novinky v oblasti ručného poľnohospodárskeho náradia. Po prednáške si mohli, pod profesionálnym vedením firmy Oslavan, odborne vyčistiť svoje náradie, ktoré používajú pri práci vo vinohrade a ovocnom sade. Naučili sa pracovať s brúsnym kameňom a brúskou na nože.

     • Zmena poplatkov za stravu

      Od 1.3.2023 sa mení poplatok za stravu pre žiakov - stravníkov dochádzajúcich do školy (neubytovaných na ŠI). Nová cena za obed je 2,80 € (z toho réžia 0,50 €).

      Zmena stravnej jednotky je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2023 zo dňa 27.1.2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

     • Ochutnávka vín mladých vinárov

      Mladí budúci vinári, študenti tejto jedinečnej strednej odbornej školy zorganizovali 13. ročník Ochutnávky vín mladých vinárov.

      Len málo plodov ľudskej práce má toľko obdivovateľov a uctievačov ako víno. Mali sme možnosť zažiť príjemnú atmosféru na našej škole, k dispozícii bolo 629 vzoriek vín a samozrejme nechýbali ani gastronomické špeciality.
      Vinárska vášeň pramení z toho, že je to iný nápoj ako všetky ostatné. Víno nevznikne samo a preto si vysoko vážime absolventov našej školy, vinárov z celého Slovenska, z Moravy a Rakúska, ktorí poskytli vzorky vín, ale i všetkým, ktorí nám pomohli akýmkoľvek spôsobom pri zabezpečení tejto krásnej akcie.
      Ďakujeme všetkým aktívnym žiakom, podnikateľom, somelierom, ktorí skvelo pod vedením Ing. Idy Matuškovičovej a Ing. Agáty Dudovej zvládli Ochutnávku vín mladých vinárov na vysokej odbornej úrovni.
      Tešíme sa už teraz na 14. ročník

     • Olympiáda v anglickom jazyku

      Dňa 19. januára 2023 sa v Gymnáziu Pezinok konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu v kategórii stredných odborných škôl reprezentoval víťaz školského kola žiak 2.B Alan Jiří Volařík, ktorý postúpil do krajského kola. Víťazovi srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

      Upršaný 18. január priniesol našej študentke Márii Červenej z 3.B prvenstvo v kategórii pre SŠ v Olympiáde v nemeckom jazyku. Celkovo bolo 7 kategórií. Olympiáda bola rozdelená na písomnú a ústnu časť. Úspešnej víťazke srdečne gratulujeme a prajeme v ďalšom štúdiu veľa úspechov.

      Mgr.Ing. Jarmila Kočišová

     • FiNNkvíz

      ​​​​​​Nadácia NN ľuďom spustila na konci novembra 2022 pilotný ročník jednodňového vzdelávacieho projektu FiNNkvíz. Hlavnou myšlienkou tejto online aktivity pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl bolo preveriť a posilniť ich znalosti z oblasti finančnej gramotnosti. Obrovskou výhodou edukačného kvízu bolo, že sa mohol realizovať v online prostredí žiakom dobre známej aplikácie EduPage.

     • Domy s vôňou vína

      Hoci zima zliezala z chrbtov Malých Karpát, prvákov chlad neodradil na potulku starou Modru. Preskúmali sme Súkenícku ulicu, staré vinohradnícke domy, kamene pri vchodoch, stredoveký obranný múr, baštu v ktorej sídlila keramika i dom pivnice pána Lajdu. V minulosti sa hovorilo:Niet lepšej silnice jak Laudovej pivnice.Sodomová

     • Predvianočné ovocinárske dni

      Po dvoch rokoch sa znovu stretli ovocinári na „Predvianočných ovocinárskych dňoch„ v Piešťanoch, kde si vymieňali svoje skúsenosti. Popritom im OÚS zabezpečila zaujímavé prednášky . Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch nezabudli pozvať študentov stredných odborných škôl. Desiati naši žiaci vybraní z jednotlivých tried si mohli rozšíriť svoje vedomosti z ovocinárskej výroby priamo od významných firiem, výskumu (automatizácia výroby – využitie robotov, ekológia závlahy, bio ochrana rastlín, pestovanie orecha kráľovského a pod). Týmto aj v mene našich študentov by sme radi poďakovali vedeniu OÚS a hlavne predsedovi Ing. Mariánovi Vargovi, že nezabúdajú na mladú generáciu, možno aj ovocinárov.

     • Program Body image

      14. decembra 2022 žiaci druhého ročníka pracovali v rámci primárnej prevencie na programe body image. Aktivity boli zamerané na sebaúctu, sebahodnotenie, sebadôveru a vzťah k vlastnému telu.

      Mgr. Sodomová

     • Valné zhromaždenie na VINÁRKE

      Dňa 9.12.2022 sa na našej škole uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie našej študentskej firmy Vinárka. Členovia firmy v sále školy odprezentovali základné údaje o spoločnosti, stanovy spoločnosti, svoj podnikateľsky plán, plánovaný marketing, podrobný finančný plán, či školenia, na ktorých sa manažment firmy mohol zúčastniť.

     • Burza informácií Senica

      Dňa 24.11. 2022 sme sa zúčastnili Burzy informácií a prezentácií stredných škôl v Senici. Akciu zastrešoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica. O odboroch, ktoré sa študujú na našej škole sme informovali ôsmakov a deviatakov z okresov Senica a Skalica.

     • Stredoškolský Modra cup 2022 vo florbale

      Dňa 2.decembra 2022 sa uskutočnil v ŠH ZŠ Ľ. Štúra Modra STREDOŠKOLSKÝ MODRA CUP 2022 zmiešaných družstiev vo florbale. Organizátorom turnaja bolo Gymnázium Karola Štúra v Modre v spolupráci so Športovým klubom Modra.

      Turnaja sa zúčastnili už ostrieľaní žiaci z našej školy, ale aj nováčikovia, teda naši prváci a prváčky, hlavne z I. B triedy. Žiaci a žiačky húževnato bojovali o každú loptičku a nepovolili ani po rôznych nepríjemných zrážkach so súpermi. Po dramatických zápasoch nakoniec vybojovali 3. miesto (Druhé miesto im uniklo iba o skóre).

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Školská vinotéka

   • Hubert J.E.Sereď
   • Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku
   • Malokarpatská vínna cesta ®
   • ELESKO a.s.
   • Malokarpatské múzeum v Pezinku
   • OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.
   • JASR, n.o.
   • Mesto Modra turistký portál
   • Autobazár Peter Šafár
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie