• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Exkurzia Modra

      September v škole predstavuje pre prvákov náročné obdobie. Adaptácia na nových pedagógov, spolužiakov a celkovo na nové prostredie. Keďže máme žiakov z celého Slovenska, v rámci vyučovania absolvovali žiaci 1.A a B exkurziu, kde sme spojili príjemné s užitočným. Zoznámili sa navzájom, a aj s Modrou. V sprievode pedagógov J.Novotnej a M. Hanúska spoločne navštívili Múzeum Ľ. Štúra, Galériu I. Bizmayera . Okrem názorného videa o výrobe porcelánu, sa žiaci sa mohli prejsť po izbe, kde Ľ. Štúr žil. Žiaci ocenili najmä zaujímavý výklad o Štúrovom živote. Veríme, že exkurzia bola pre žiakoch po všetkých stránkach prínosná.

     • Modranské vinobranie 2022

      Modranské vinobranie je najdôležitejšou mestskou udalosťou roka. Tradičné oberačkové slávnosti a oslava tvrdej práce malokarpatských vinárov a vinohradníkov. Úcta k tradíciám zmiešaná s modernými prvkami v programe spolu s vynikajúcim burčiakom a vínom vás očarí. Srdce vinobrania s pravou mestskou viechou a autentickými ukážkami prešovania hrozna, kde burčiak tečie potokom, harmonika hrá a pivnica ponúka degustačné zážitky. Na vinobraní sa taktiež zúčastnili študenti Strednej odbornej školy vinársko - ovocinárskej v Modre, kde mohli uplatniť svoje vedomosti získané na odborných predmetoch. Žiaci sa takto mohli naučiť niečo nové o samotných odrodách ako aj vinárstvach a vínach podávaných na tomto podujatí, spolu s vínami vyrobenými v pivnici našej školy.

     • Odborná degustácia

      Dňa 26.augusta 2022 sa v našej školskej pivnici konala odborná degustácia vín, pod záštitou Strednej odbornej školy vinársko - ovocinárskej v Modre, ktorá sa koná každý rok pred Modranským vinobraním. Na degustácii prezentovali žiaci 4.A pod vedením pani profesorky Ing. Dudovej hlavne naše študentské vína zo školskej pivnice. Vedomosti získané na predmete Somelierstvo sme týmto mohli prakticky uplatniť na odbornej degustácii.

     • Výstava

      V dňoch 9. - 11.9.2022 sa uskutočnila v priestoroch Starej radnice v Modre výstava: Vinohradníctvo a vinárstvo v Modre a regióne v minulosti a súčasnosti. Cieľom výstavy bolo priblížiť návštevníkom Modranského vinobrania slávnu minulosť modranských vín. Ako spoluautor výstavy bola aj SOŠVO. Naši žiaci pod vedením Mgr. K. Meskovej vytvorili veľmi zaujímavú expozíciu zameranú na 100.výročie presídlenia vinársko-ovocinárskej školy z Bratislavy do Modry. Pri otvorení výstavy vítala návštevníkov v modranskom kroji naša žiačka Kristína Čabounová.

     • Návšteva divadelného predstavenia

      V utorok 13.septembra sme sa celá trieda 2.A zúčastnili na divadelnom predstavení Pomalý svet Roberta Cestlea v trnavskom divadle Jána Palárika. Hra sa nám veľmi páčila. Pobavila, no aj dojala. Niektoré scény nám vtisli slzy do očí. Predstavenie nám pripomenulo, aby sme nikdy neprestali veriť v dobro ľudí.V mene celej triedy ďakujem nášmu triednemu učiteľovi prof. Čípelovi, že sme mohli celá 2.A spolu stráviť pekný večer.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 16. 9. 2022 (piatok) riaditeľka školy udeľuje žiakom Strednej odbornej školy vinársko- ovocinárskej, Kostolná 3 Modra z technických dôvodov riaditeľské voľno.

     • AGROKOMPLEX Nitra 2022

      V dňoch 18. – 21.8.2022 sme prezentovali našu školu na výstave Agrokomplex 2022 v Nitre. Študentky Natália Bilčíková a Mária Červená z 2.B triedy a Hanka Tvarošková z 3.A triedy podávali informácie o možnostiach štúdia na SOŠVO v Modre, ubytovaní na Školskom internáte, školskej pivnici a pripravovali degustáciu hrozna a rôznych druhov ovocia. Študentky záujemcom poskytovali štúdiom získané vedomosti o pestovaní ovocných druhov, o prácach vo vinohrade a v školskej pivnici.

     • Milí študenti!

      Nový školský rok 2022/23 sa začína v pondelok 5. septembra 2022 o 8.00 hod v spoločenskej miestnosti školy.

      Po slávnostnom otvorení a privítaní prvákov pôjdu študenti do tried.

      Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (bez víkendov a sviatkov) je v záujme ochrany zdravia na škole potrebné odoslať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka". Elektronicky cez EduPage, prváci v tlačenej forme.

     • Exkurzia Viedeň

      V predposledný deň školského roka sme sa vybrali na exkurziu do Viedne.

      Autobus pristavil pán šofér na dvore školy a úderom 8. hodiny sme vycestovali. Cesta v klimatizovanom autobuse ubehla veľmi rýchlo, aj vďaka pani prof. Kočišovej, ktorá si vzala mikrofón a podávala cenné informácie.

      Prvou zastávkou vo Viedni bolo Umelecko-historické múzeum, v ktorom sa nachádzali zbierky dávno vyhynutých zvierat, ale aj súčasných. Fantastická zbierka minerálov a vzácnych kameňov, dokonca sa tam nachádzali aj vzácne minerály zo Slovenska. Na druhom poschodí boli vystavené umelecké obrazy od majstrov – maliarov.

     • VINÁRI V ELESKU

      Novinky v školskom roku 2021/22 ukončíme celoročným pôsobením študentov našej vinárky v Elesku. Ako prví boli získavať skúsenosti študenti 4.A triedy, postupne prichádzali do Eleska žiaci 1. A,B, 2.A,B a nakoniec 3.A. Pýtate sa čo tam robili? Agroturisti získavali zručnosti v príprave jedál v kuchyni a someliéri pripravovali stoly na rôzne aktivity, oboznamovali sa so správnymi postupmi pri degustácií vín a obsluhovali návštevníkov reštaurácie. Všetci šikovní, zruční študenti pripravovali Banket pre 85 zahraničných hostí. Zhostili sa tejto dôležitej úlohy výborne a tak pekne reprezentovali aj našu školu.

     • Exkurzia 2.A Dobré Jablká Dunajská Lužná

      Dňa 22.6.2022 sa žiaci 2.A zúčastnili na odbornej exkurzii.

      V prvej časti sme v sadoch Dobré jablká v Dunajskej Lužnej videli rôzne spôsoby pestovania čerešní, čučoriedok, jahôd, ríbezlí... Žiaci videli aj prebierku jabĺk. Všetko im vysvetlili vedúci jednotlivých sekcií, tak odborne a pútavo, že sme ani nedýchli. Všetky spomínané produkty sme ochutnali a na záver sme videli aj triedičku čerešní.

     • Exkurzia 3.A Plantex Veselé a Víno Sabo Vrbové

      Dňa 16.6.2022 sa žiaci 3.A zúčastnili exkurzie v Bučanoch v ovocných škôlkach Plantex. Dozvedeli sme sa o podpníkoch ovocných rastlín, o systéme fungovania ovocných škôlok, základov vyškôlkovania stromčekov a meristémového rozmnožovania rastlín. Informácie sme dostali z prvej ruky od odborníkov.
      Taktiež sme navštívili Vinárstvo Sabo vo Vrbovom na západe Slovenska. Navštívili sme samotné vinohrady ako aj pivnicu priamej výroby vín. Dozvedeli sme sa o technológiách, ktoré vinárstvo využíva v praxi. Na koniec sme absolvovali degustáciu vín z tohto vinárstva, pri ktorej sme sa dozvedeli niečo viac o daných odrodách.

     • Exkurzia 2.B Dobré Jablká Dunajská Lužná

      Dňa 21.júna 2022 sa žiaci 2.B zúčastnili na odbornej exkurzii. V sadoch Dobré Jablká Dunajská Lužná žiaci videli spôsoby pestovania čerešní, jabloní, ríbezlí, čučoriedok a jahôd s použitím moderných postupov pestovania a obhospodarovania. Dostali prednášku od troch odborníkov, ktorí zodpovedali všetky ich otázky. Videli množstvo rôznych priestorov sadov. V PD Tvrdošovce im najprv bola predstavená výroba a produkty z rakytníka, ako aj jeho skladovanie v mraziacich boxoch. Následne sa dozvedeli, ako sa rakytník pestuje. V rakytníkovom sade dostali aj ukážku čo rakytník potrebuje, ako sa má sadiť a ako sa zberajú jeho plody.

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Školská vinotéka

   • Hubert J.E.Sereď
   • Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku
   • Malokarpatská vínna cesta ®
   • ELESKO a.s.
   • Malokarpatské múzeum v Pezinku
   • OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.
   • JASR, n.o.
   • Mesto Modra turistký portál
   • Autobazár Peter Šafár