• Profil školy

     • ŠTUDIJNÉ ODBORY

     •   4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo - prevádzka - je určený pre tých, ktorí sa chcú naučiť umeniu výroby kvalitných vín, spoznať najnovšie vinárske technológie, spôsoby ošetrenia vín a získať základy zručností v podnikaní s vínom.

        4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo -
      podnikanie - je určený pre tých, ktorí majú podnikavého ducha, radi sa púšťajú do vlastných projektov, chcú sa vzdelávať v  oblasti vinohradníctva a ovocinárstva a aj v ekonomike, účtovníctve, marketingu a manažmente.

        4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika - je  vhodný  pre  uchádzačov,  ktorých zaujíma turistika na vidieku, víno v gastronómii, služby v agroturistike a ľudová kultúra. Štúdium v tomto odbore je vhodné pre tých, ktorí chcú v budúcnosti kvalifikovane pracovať v rodinnej firme, poľnohospodárskych podnikoch či v podnikoch cestovného ruchu. Perspektívy vidieckej turistiky na Slovensku, ale aj v zahraničí dávajú aj tomuto odboru dobré vyhliadky na uplatniteľnosť.

        4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo - someliérstvo -  štúdium v odbore ponúka  komplexné vedomosti z vinohradníctva, vinárstva, technológie výroby vína, ale aj z iných potravinárskych  odvetví,  ktoré  musí  someliér  poznať. Someliér  ovláda  zásady  spoločenského správania, protokol, servis a degustáciu vína. Svoje uplatnenie nájde tak v tradičnej, ako aj v experimentálnej modernej gastronómii.

                                                                      

      Tieto študijné odbory  sú určené pre chlapcov i dievčatá.

      Dĺžka štúdia  je 4 roky.

      Podmienkou pre prijatie na školu je úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ a  zdravotná spôsobilosť uchádzača.

      Poskytnutý stupeň vzdelania  >>> úplné stredné odborné vzdelanie

      Spôsob ukončenia štúdia        >>> maturitná skúška

      Získaný doklad o vzdelaní       >>> maturitné vysvedčenie

                                                      >>> certifikát someliéra

      Absolventi našej školy majú široké možnosti uplatnenia sa v štátnych a súkromných vinohradníckych, vinárskych a  ovocinárskych podnikoch, v agroturistickom sektore, v gastronómii či vinotékach.

      Po získaní maturitnej skúšky má absolvent otvorenú cestu ku štúdiu na vysokej škole ľubovoľného zamerania.

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie