• Naše úspechy do roku 2010

     • Začal sa 124 školský rok

     • Už toľko rokov vychováva jediná stredná škola na Slovensku vinárskych, vinohradníckych ale aj ovocinárskych odborníkov. Vinohradníctvo má na Slovensku niekoľko tisícročnú históriu. Cieľavedomou výchovou odborníkov sa však začala „až“ v roku 1884. Slovensko, hoci okrajová vinohradnícka oblasť má vhodné podmienky na pestovanie viniča. Boli časy, kedy slovenskí vinohradníci obrábali 25 – 30 tisíc ha a vínom zásobovali Slovensko, Čechy, ba vyvážali ho aj do iných krajín.
          Je pravda a hovorí to aj slovenské príslovie „Keď sa chceš narobiť, kúp si vinohrad.“ Práca vo vinohradoch nebola ľahká, avšak pokiaľ boli úrodné roky, nezostávala bez odmeny. Majitelia vinohradov boli vážení, bohatí občania.
           V dnešných dobách ťažkú drinu vystriedala mechanizácia, práca vo vinohradoch sa už nedá porovnať s tou pred pár desaťročiami. Technický pokrok, informačné technológie zasiahli aj do tohto odvetvia. Modernú vinársku pivnicu s fermentačnou linkou, pneumatickými lismi, celou plejádou filtrov obsluhovať nemôže každý. Ak sa v minulosti hovorilo, že remeslo má zlaté dno, v budúcnosti to vo vinohradníctve a vinárstve bude platiť dvojnásobne. Vinohradníctvo a vinárstvo už dávno nie je profesia s prevahou fyzickej práce, ale vyžaduje si dávku rozumu a srdca. Začína sa veľmi aktuálne prejavovať nedostatok nových absolventov, ktorí by nahradili tých, ktorí odchádzajú do dôchodku. Sťažujú sa investori do tohto odvetvia, plačú majitelia ovocných sadov, vlastníci vinoték, je nedostatok pivničných majstrov. Z tohto pohľadu je pre mladých ľudí toto povolanie perspektívne a atraktívne.
           Stredná vinársko-ovocinárska škola je ako máloktorá iná veľmi dobre pripravená na výchovu odborníkov po každej stránke. Poskytuje široké penzum odborných vedomostí, praktických zručností, otvára dvere do vinohradníckeho sveta. Vyučovanie prebieha v moderných priestoroch pod vedením odborných učiteľov. Praktická príprava v stredisku odbornej praxe v mladých udržiavaných vinohradoch, v novom ovocnom sade, v pivnici v ktorej je najmodernejšia technologická linka a produkty práce (vína) žiaci ponúkajú  v najväčšej degustačnej miestnosti na okolí.
           Absolvent mimo vedomostí a odborných zručností vo vinohradníctve, vinárstve a ovocinárstve získava poznatky z manažmentu, marketingu, prípravy pokrmov, víno v gastronómii a základov somelierstva. Žiak má možnosť naučiť sa dokonale ovládať výpočtovú techniku – Word, Excel, Power Point.
           Z projektových peňazí, aktivitou učiteľov boli pripravené dve multimediálne učebne, jazyková učebňa. Škola je zapojená do celej rady projektov, ktoré prinášajú finančný efekt a pre žiakov nenahraditeľné skúsenosti a možnosti porovnania s absolventmi iných škôl. Bol ukončený trojročný projekt Comenius – Socrates, kde spolupracovali štyri školy – SVOŠ Modra, Rakúsko – Eisenstadt, Francúzsko Bommes a Maďarsko – Balaton Füred. V mesiacoch november a december 2006 prebiehal projekt cezhraničnej spolupráce kde hlavným cieľom bola trojtýždenná výmena 6 študentov našej a rakúskej školy v Holabrune.
           Žiaci sa každoročne zapájajú do súťaží odborníkov charakteru  - SOČ, Zlaté nožnice, Ekofilm. Súťaž o Kráľovnú vína je súťaž ako spoločenského, tak aj odborného charakteru, v ktorej naša škola zatiaľ nenašla premožiteľa.
           Vyučovanie a výchova prebieha v moderných, čistých, kultúrnych priestoroch. Študenti z ďalších vzdialeností bývajú v domove mládeže, v ktorom panuje disciplína a poriadok. Stravujú sa v modernej, čistej a kultúrnej jedálni, kde sa podávajú chutné, domácky pripravené jedlá.
           Škola je osadená v areáli plnom zelene.

      Aké je uplatnenie absolventov?

           Neustále máme požiadavky na prácu absolventov v pivniciach, vinotékach, ovocných sadoch, nie len na Slovensku, ale aj v Rakúsku a Amerike. Odporúčať však môžeme iba tých o ktorých sme presvedčení, že majú dostatočné vedomosti, manuálne zručnosti a vzťah k odboru. Každoročne máme troch žiakov štvrtých ročníkov na ročnej platenej praxi vo vinohradoch v Amerike – Pensylvánii. Vracajú sa  s bohatými skúsenosťami, znalosťou anglického jazyka a hlavne iným postojom k životu a zvolenému odboru.
           Realita trhu práce je taká, že trh práce je našimi absolventmi nenasýtený. S tým úmerne bude stúpať aj cena ich práce. Veľa našich absolventov odchádza študovať na vysoké školy, čo spôsobuje že do praxe odchádza len málo.
           A čo výchovné a južné Slovensko? Už celé desaťročie z týchto oblastí u nás neštudoval žiaden žiak. Deficit odborníkov sa musí zákonite prejaviť a už sa aj začína. Ten, kto si to uvedomí včas a bude medzi prvými, bude mať veľkú výhodu.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie