• Služby

     • Stravovanie

     • Cenník stravovania podnikateľskej činnosti      platný od 1.3.2021

       

      STRAVOVANIE :                    bez DPH       DPH 20%       SPOLU

       

      Raňajky :                                             2,50 €            0,50 €             3,00 €

      Obed :                                                  5,00 €           1,00 €              6,00 €

      Večera :                                               4,17 €           0,83 €              5,00 €