• Predmetové komisie

     • Predmetové komisie

     • Vedenie a členovia predmetových komisií v školskom roku 2021/2022

       

       

      1. PK prírodovedných predmetov

      Predseda:              Igor Vitek                                           MAT, TEV

       

      Členovia:               Mgr. Jozef Matejovič                           ABI,

                                  Mgr. Jarmila Sodomová                       ABI

                                  Ing. Alžbeta Benková                          CHE, ABI                

                                  Ing. Anton  Čípel                                CHE

                                  Mgr. Peter Slamka                              TEV

                                  Ing. Vladimír Doktorík                         TEV

       

      2. PK predmetov humanitného zamerania

      Predseda:               Ing. Mgr. Jarmila Kočišová                 NEJ, OBN, USP, PRN

                                                                                     

      Členovia:               Mgr. Kristína Mesková                         SJL, SPK

                                  Mgr. Jarmila Sodomová                       ETV, OBN, DEV, DEJ  

                                  Mgr. Peter Slamka                              ANJ

                                 Ing. Alžbeta Benková                           ANJ              

         

                      

      3. PK odborných predmetov ekonomického zamerania

      Predseda:              Ing. Ľudmila Nemčeková                     EKO, MAG, MAN, INF, ZBP, VAP, 

                                                                                        

      Členovia:               Ing. Ida Matuškovičová                       EKO,UCT, AEK, PSK, ePRX,                                                                            

                                  Ing. Vladimír Doktorík                         MOV, STZ

                                  Ing. Monika Kisová                             INF, iPRX

                                  Ing. Mgr. Jarmila Kočišová                   PSK

       

      4. PK odborných predmetov vinársko-ovocinárskeho zamerania

      Predseda:              Ing. Agáta Dudová                              VIN, SOM, PRX, sPRX

       

      Členovia:               Ing. Rastislav Schőn                             PRX, iPRX

                                  Ing. Jarmila Volovárová                       OVO, NON, PRX, iPRX

                                  Ing. Jana Novotná                               OVO, OCR, HOZ, TRP, SVA, RGA, PRX,   

                                                                                           iPRX

                                 Ing. Jozef Kováč, PhD.                          TVN

                                  Ing. Mariana Ivaničková                      STO, TPJ, TOB

                                  Ing. Anton  Čípel                                 TVN, VAG, PRX, NON 

                                  Mgr. Jarmila Moravčíková                    PJS, RNK, TUV

                                  Ing. Peter Íro                                   PRX