• Predmetové komisie

     • Predmetové komisie

     • Vedenie a členovia predmetových komisií v školskom roku 2022/2023

       

       

      1. PK prírodovedných predmetov

      Predseda:              Igor Vitek                                         MAT, TEV

       

      Členovia:               Mgr. Jozef Matejovič                           ABI,

                                  Mgr. Jarmila Sodomová                       ABI

                                  Mgr. Jozef Izakovič                             CHE, ABI                

                                  Ing. Anton  Čípel                                CHE

                                  Ing. Miroslav Ďurčo                            TEV

                                  

       2. PK predmetov humanitného zamerania

      Predseda:               Ing. Mgr. Jarmila Kočišová                 NEJ, OBN, USP, PRN

                                                                                     

      Členovia:               Mgr. Kristína Mesková                         SJL, SPK

                                  Mgr. Jarmila Sodomová                       ETV, OBN, DEV, DEJ  

                                  Mgr. Peter Slamka                              ANJ

                                  Mgr. Jozef Izakovič                             ETV                            

                      

      3. PK odborných predmetov ekonomického zamerania

      Predseda:              Ing. Mgr. Jarmila Kočišová                   PIS

                                                                                        

      Členovia:               Ing. Ida Matuškovičová                       EKO,UCT, AEK, PSK, ePRX,                                                    

                                  Ing. Katarína Vavríková                       USP, ZPU, MAG, MAN, PRN, VAP, PIS, EKO, SPK                                                Ing. Miroslav Ďurčo                            INF

       

      4. PK odborných predmetov vinársko-ovocinárskeho zamerania

      Predseda:              Ing. Agáta Dudová                              VIN, SOM, PRX, sPRX

       

      Členovia:               Ing. Rastislav Schőn                            PRX, iPRX

                                  Ing. Jarmila Volovárová                       OVO, NON, PRX

                                  Ing. Jana Novotná                              OVO, OCR, TRP, SVA, RGA, PRX, iPRX

                                  Ing. Vladimír Doktork                          MOV, STZ

                                  Mgr. Jozef Izakovič                             STZ

                                  Ing. Martin Hanúsek                           TVN, PRX, NON

                                  Ing. Mariana Ivaničková                      STO, TPJ, TOB

                                  Ing. Anton  Čípel                                PRX

                                   Mgr. Jarmila Moravčíková                     HOZ, RNK, TUV

                                  Ing. Peter Íro                                     PRX