• Naše úspechy do roku 2020

     • Športové súťaže

     • Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do školských športových súťaží poriadaných Slovenskou asociáciou športu na školách účasťou i poriadaním okresných-OK alebo vyšších športových súťaží. Pravidelne reprezentujeme školu v hádzanej, volejbale, futbale a v basketbale chlapcov a dievčat. Sporadicky-podľa výkonnosti žiakov aj v atletike, stolnom tenise alebo v iných športoch.

      Významnejšie výsledky:

      Šk.r.2004-5
      1. miesto v OK  hádzanej chlapci
      2. miesto v krajskom kole -KK hádzanej chlapci
      2.miesto v OK hádzanej chlapci
      4.miesto v OK volejbal dievčatá
      3.miesto v OK volejbal chlapci
      3.miesto v OK mixvolejbal
      3.miesto v OK basketbal chlapci

      Šk.r.2005-6:

      1.miesto v cezpoľnom behu chlapci
      3.miesto v OK futbal chlapci i dievčatá
      1.miesto v OK volejbal chlapci
      1.miesto v OK hádzanej chlapci
      1.miesto v KK hádanej chlapci
      4.miesto v celoslovenskom finále hádzanej chlapci

      Šk.r.2006-7:

      4.miesto v OK volejbal dievčatá
      2.miesto v OK volejbal chlapci
      3.miesto v OK hádzaná chlapci
      3.miesto v OK basketbal chlapci
      3.miesto v OK mixvolejbal

      V tomto školskom roku sa chceme zapojiť do volejbalu chlapcov i dievčat, mixvolejbalu,

      hádzanej chlapcov, futbale chlapcov i dievčat, súťaže v stolnom tenise družstiev i jednotlivcov a pravidelnej ligy okresu Pezinok v basketbale stredných škôl.

      Školský rok 2013/2014

      3. miesto OK volejbal chlapci

       

      Školský rok 2014/2015

      1. miesto OK florbal chlapci

      3. miesto OK volejbal chlapci

      1. miesto OK futsal chlapci

      1. miesto Európsky týždeň športu v rámci BSK

       

      Školský rok 2015/2016

      2. miesto OK volejbal chlapci

      1. miesto OK florbal chlapci

      3. miesto OK stolný tenis chlapci

      3. miesto OK stolný tenis dievčatá

      2. miesto v rámci Slovenských olympijských festivalov

       

      Školský rok 2016/2017

      1.miesto OK florbal chlapci

      2. miesto KK Silná ruka

      5. a 6. miesto KK Silná ruka

      2. miesto KK Atletická súťaž – beh  800 m chlapci

      3. miesto KK Atletická súťaž – beh 600 m dievčatá

      3. miesto OK stolný tenis – chlapci

      3. miesto OK stolný tenis – dievčatá

      3. miesto OK volejbal chlapci

      3. miesto KK florbal – chlapci

      3. miesto OK futsal  - chlapci

      1. miesto NK trojboj

       

      Školský rok 2017/2018

      1.miesto OK futsal

      3.miesto OK florbal chlapci

      3.miesto OK florbal dievčatá

      3.miesto OK stolný tenis chlapci

      4.miesto v skupine A v KK - futsal

      3.miesto OK volejbal chlapci

      1.miesto v silovom trojboji na ME - Jaroslav Halač

       

       

      OK – okresné kolo

      KK – krajské kolo

      NK – národné kolo

       

       

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie