• Naše úspechy do roku 2020

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Študenti SVOŠ  úspešne reprezentujú našu školu aj na súťažiach  SOČ, nielen v oblasti poľnohospodárstva, ale aj v iných odborných odvetviach – zdravotníctve, ekonomike, histórii...

      Úspechy v 33. ročníku krajského kola SOČ

      1. miesto - Matúš Fekete 3.A, Učebnica a vzorkovnica včelárstva

      Konzultant: Mgr. Jarmila Moravčíková

      3. miesto - Matej Molnár,Tomáš Bednár 4.B,

                         Vplyv typu rezu na kvalitu úrody u odrody  Rulandské šedé

      Konzultant: Ing. Agáta Duduvá

      Preberanie víťazných ocenení si pozrtite vo fotoalbume.

      27. ročník:

      téma: Zistenie afinity odrody Dievčie hrozno s rôznymi krížencami podpníka.
      autor: Daniel Lovas a Kamil Gajdošík
      konzultant: Ing. Rastislav Schön
      umiestnenie: krajské kolo – 1.miesto
                           celoslovenské kolo – 2.miesto


      téma: Diagnostika menej známych hubových chorôb viniča, bielej a čiernej hniloby a použitie ochrany proti nim.
      autor: Peter Horváth
      konzultant: Ing. Ján Mihalkovič
      umiestnenie: krajské kolo – 3.miesto

       

      téma: Podnikateľský plán vo vidieckej turistike a agroturistike v Malokarpatskom regióne - v obci  Dubová
      autor: Jana Polkorábová
      konzultant: Ing. Jana Novotná
      umiestnenie: účasť v krajskom kole


      28. ročník:

      téma: Storočie – izmov
      autor: Matúš Hornáček
      konzultant: Mgr. Jarmila Sodomová
      umiestnenie: účasť v krajskom kole

       

      téma: Milan Rastislav Štefánik
      autor: Igor Stupavský
      konzultant: Mgr. Jarmila Sodomová
      umiestnenie: účasť v krajskom kole

       

      téma: Návrh založenia intenzívneho jabloňového sadu a celkové zhodnotenie ekonomických ukazovateľov podniku.
      autor: Jana Polkorábová
      konzultant: Ing. Jana Novotná
                         Ing. Ida Matuškovičová
      umiestnenie: krajské kolo – 3.miesto

       

      téma: Diagnostika menej známych hubovitých chorôb viniča, bielej a čiernej hniloby a použitie ochrany proti nim.
      autor: Peter Horváth
      konzultant: Ing. Ján Mihalkovič
      umiestnenie: krajské kolo – 2. miesto
                           celoslovenské kolo – zvláštne ocenenie

       

      téma: Chov včiel a jeho význam
      autor: Lucia Satková
      konzultant: Mgr. Jarmila Moravčíková
      umiestnenie: krajské kolo – 1.miesto
                        celoslovenské kolo – zvláštne ocenenie

       


      29. ročník:

      téma: Bunka, bunkové jadro a možnosti mikroskopického výskumu
      autor: Matúš Hornáček
      konzultant: Mgr. Jarmila Sodomová
      umiestnenie: účasť v krajskom kole

       

      téma:História modranského školstva
      autor: Marianna Jakubíková
      konzultant: Mgr. Jarmila Sodomová
      umiestnenie: účasť v krajskom kole