• Naše úspechy do roku 2020

     • Somelieri

     • Novinka od somelierov

      Dňa 14.6.2011 naši somelieri degustovali

      Sekt Crémant d´Alsace - Brut

       

      Druh:

      biele

       

      Pinot Blanc, Riesling, Pinot Noir

      Výrobca:

      Mochel Lorentz

      Ročník:

      2009

      Akosť:

      sekt

      Vináská oblasť:

      Alsasko, Francúzsko

      Ing. Klaudia Tretinová predviedla sabrage- elegantný spôsob sekania šumivého vína šabľou. Viac uvidíte vo fotoalbume.

       

      Wine Fest by Wine Planet

      Somelieri našej školy - žiaci 3.ročníka ponúkali vína svetových prodeucentov na festivale vín od 27.5.2011-29.5.2011. Organizátorom akcie bolo spoločnosť CORNER.

      Akcia je zdokumentovaná vo fotoalbume. Presvedčte sa sami, akcia bola úspešná!

      Somelier – povolanie budúcnosti

        

         Víno, ako najstarší kultúrny nápoj ľudstva je od nepamäti spojené s civilizáciou a kultúrou. V histórii ľudstva nás víno sprevádza ako nápoj obradný, s ktorým spájame vítanie nového života, zdôrazňujeme životné úspechy – promócie, ohraničujeme životné etapy – sobáše, ale býva aj svedkom lúčenia sa so životom.

          

      Pitie vína sa dnes začína vnímať ako integrácia súčasného moderného štýlu života a do istej miery aj ako symbol spoločenského postavenia.

          

      Už 127 rokov vychováva modranská „Vinárka“ tých, ktorí sú schopní dopestovať kvalitné hrozno a z neho vyrobiť prvotriedne víno. Dôkazom toho je aj úspech mnohých absolventov školy, ktorí tvoria slovenskú, ale aj európsku vinohradnícku a vinársku špičku.

          

      V školskom roku 2011/2012 budú študenti tejto jedinej vinohradníckej školy na Slovensku študovať v troch odborných zameraniach.

           V zameraní podnikaniebudú študovať tí, ktorí majú bližšie k ekonomickým predmetom, ako sú účtovníctvo, marketing, manažment, aplikovaná ekonómia, základy bankovníctva a poisťovníctva.

           Agroturistika je zameranie vhodné pre tých uchádzačov, ktorých zaujíma poskytovanie služieb v cestovnom ruchu. Špeciálne predmety tohto zamerania sú turistika na vidieku, víno v gastronómii, služby v agroturistike, náuka o nápojoch, príprava jedál a stolovanie, regionálny národopis. Je len samozrejmé, že vo všetkých zameraniach študenti obsahujú základné odborné predmety – vinohradníctvo, ovocinárstvo, technológia vína a nápojov, motorové vozidlá, právna náuka a iné.

          Novinkou, ktorú škola od budúceho školského roku zavádza je zameranie somelier.Somelier je povolanie budúcnosti. Toto povolanie je známe vo Francúzsku už v 14.  storočí. Bol to sluha francúzskej šľachty, ktorý sa staral o celú domácnosť, mimo iného aj o nákup, skladovanie a servírovanie vína. Rozvoj tejto profesie nastal v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Úloha someliera v dnešnej gastronómii  je oveľa komplexnejšia a neobmedzuje sa iba na správny servis vína a ostatných ušľachtilých nápojov. Somelier musí správne prezentovať víno a iné nápoje. Preto musí ovládať technológiu výroby vína, vinohradnícku a vinársku legislatívu. Samozrejmosťou je i prehľad a vedomosti o ostatných ušľachtilých nápojoch (pivo, destiláty, miešané nápoje, minerálne vody, prírodné šťavy, káva, čaj). Somelier musí vedieť opísať pôvod a senzorické vlastnosti vín a ostatných ušľachtilých nápojov a vedieť ohodnotiť ich kvalitu. Moderný somelier by mal ovládať aj ponuku, servis a vhodné uskladnenie cigár, ktoré sa chápu ako ušľachtilý tabakový výrobok.

           Jedna z najdôležitejších úloh someliera je správne zladiť jedlá s jednotlivými druhmi vín (enogastronómia) preto musí poznať suroviny a ich technologické spracovanie pri príprave rôznych jedál.  Skúsený somelier musí vedieť vytvoriť vínny a nápojový lístok.  V neposlednom rade musí ovládať zásady spoločenského správania, gastronomické pravidlá a protokol. Všetky tieto zručnosti, vedomosti a návyky budúci somelier, absolvent  odborného zamerania „somelierstvo“ získa štúdiom špeciálnych odborných predmetov – príprava pokrmov, regionálna gastronómia, technológia prípravy jedál, náuka o nápojoch, technika obsluhy, somelierstvo, spoločenská komunikácia a protokol.

        

         Stredná odborná škola vinársko - ovocinárstva v Modre pôsobí v peknom prostredí, študenti študujú v nových odborných učebniach (1996), športujú v zrekonštruovanej telocvični, stravujú sa v školskej jedálni a bývajú v internáte. Prax vykonávajú v stredisku odbornej praxe, ktoré obhospodaruje 3,5 ha vinohradov a 1 ha ovocných sadov. Hrozno sa spracováva na najmodernejšej spracovateľskej linke a degustuje sa v peknej degustačnej miestnosti.

       

      Mgr. Slavomír Zoch, riaditeľ školy

      SOŠVO Modra

       

      Degustácia vín

      Dňa 16.2.2011 sa v spoločenskej miestnosti školy konala "odborná degustácia vín " vrámci predmetov Technológia vína a nápojov a Základy someliérstva.

      Degustáciu viedla Ing. Klaudia Tretinová (vyučuje predmet someliérstvo) a vzorky vín venovala študenstká spoločnosť Vinárka pod vedením Ing. Idy Matuškovičovej (vyučuje ekonomické predmety a Aplikovanú ekonómiu).

      Garantom celej akcie bol pán riaditeľ Mgr. Slavomír Zoch.

      Vo fotoalbume nájdete túto príjemnú akciu zdokumentovanú.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie