• Anglický jazyk: Web stránka

     • O predmete

     •  Vývoj výuky anglického jazyka na našej STREDNEJ VINÁRSKO-OVOCINÁRSKEJ ŠKOLE  je za posledné obdobie totožné so smermi a tendenciami vo výučbe cudzích jazykov vo všeobecnosti. Vďaka podpore vedenia školy, Rady rodičov a  realizacií zahraničných projektov máme k dispozícií vynikajúce učebné podmienky, ktoré sú ukážkou našeho snaženia, že sme nezamrzli v čase. Nové jazykové učebne, nové knižné publikácie umožňujú našim žiakom rovnomerne rozvíjať všetky jazykové zručnosti zamerané na uspešné zvládnutie maturitnej skúšky. S pribúdajúcimi vedomosťami a konverzačnými zručnosťami sa každoročne zúčastnujú  jednotlivých kôl olympiad v anglickom jazyku.Výuka na zdokonalenie konverzačných schopností je dostupná žiakom každy týždeň vrámci krúžku.
      Svet sa nam otvoril nielen obrazne. Vďaka študíjnemu zameraniu maju naši študenti možnosť zúčastniť sa celoročneho vzdelávania v Amerike, a tak spoznať nielen krajinu ale aj zdokonaliť jazyk v pravidelnej vyuke.
       K spokojnosti nám stačí, keď naši maturanti uspešne zvládnu prijímacie pohovory na mnohých vysokých školách aj v zahraničí, prípadne iní sa uplatnia v bežnom pracovnom pomere.
       „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom,“ je zaužívanú frázu, ale v súčasnosti môžeme mladým ľuďom úprimne závidieť možnosti jej plnenia.