• Chémia: Web stránka

          • O predmete

          • Chémia sa u nás na škole vyučuje v prvých dvoch ročníkoch. Učivo naväzuje na látku zo základnej školy.Teoretické vvyučovanie prebieha v učebni, praktické v chemickom laboratóriu, ktorého súčasťou je váhovňa, sklad chemikálií a prípravná miestnosť. Prvý ročník sa zameriava na anorganickú a organickú chémiu, v druhom ročníku sa preberá učivo z analytickej chémie, fyzikálnej chémie a biochémie. Vyučovanie je po stránke materiálnej dobre zabezpečené, v odbornej učebni sa nachádza televízia s videom, v laboratóriu je dostatok chemického skla, chemikálií a ďaľších pomôcok, ktoré sú potrebné k úspešnému priebehu chemických pokusov.Mnohé poznatky z chémie sa ďalej využívajú  v 3.a 4. ročníku v  predmete technológia vín a nápojov. Predmet chémia je potrebný aj pre tých žiakov, ktorí ďalej pokračujú v štúdiu na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre.