Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia
??? Osobný plán profesijného rastu Tematicko výchovno - vzdelávací plán - vzor Hodnotenie a klasifikácia žiakov 21/2011 od 1.5.2011 RUP pre vzdelávací program od 1.9.2013 - vzor Dokumenty na publikovanie Sumarizácia vybavenia

Predmetové komisie

Hodnotenie a klasifikácia žiakov 21/2011 od 1.5.2011

Metodický pokyn č. 21/2011

na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl od 1.5.2011

21_metodicky_pokyn_2011_klasifikacia_SS.pdf