Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Naše úspechy

Stredoškolská odborná činnosť

Študenti SVOŠ  úspešne reprezentujú našu školu aj na súťažiach  SOČ, nielen v oblasti poľnohospodárstva, ale aj v iných odborných odvetviach – zdravotníctve, ekonomike, histórii...

Úspechy v 33. ročníku krajského kola SOČ

1. miesto - Matúš Fekete 3.A, Učebnica a vzorkovnica včelárstva

Konzultant: Mgr. Jarmila Moravčíková

3. miesto - Matej Molnár,Tomáš Bednár 4.B,

                   Vplyv typu rezu na kvalitu úrody u odrody  Rulandské šedé

Konzultant: Ing. Agáta Duduvá

Preberanie víťazných ocenení si pozrtite vo fotoalbume.

27. ročník:

téma: Zistenie afinity odrody Dievčie hrozno s rôznymi krížencami podpníka.
autor: Daniel Lovas a Kamil Gajdošík
konzultant: Ing. Rastislav Schön
umiestnenie: krajské kolo – 1.miesto
                     celoslovenské kolo – 2.miesto


téma: Diagnostika menej známych hubových chorôb viniča, bielej a čiernej hniloby a použitie ochrany proti nim.
autor: Peter Horváth
konzultant: Ing. Ján Mihalkovič
umiestnenie: krajské kolo – 3.miesto

 

téma: Podnikateľský plán vo vidieckej turistike a agroturistike v Malokarpatskom regióne - v obci  Dubová
autor: Jana Polkorábová
konzultant: Ing. Jana Novotná
umiestnenie: účasť v krajskom kole


28. ročník:

téma: Storočie – izmov
autor: Matúš Hornáček
konzultant: Mgr. Jarmila Sodomová
umiestnenie: účasť v krajskom kole

 

téma: Milan Rastislav Štefánik
autor: Igor Stupavský
konzultant: Mgr. Jarmila Sodomová
umiestnenie: účasť v krajskom kole

 

téma: Návrh založenia intenzívneho jabloňového sadu a celkové zhodnotenie ekonomických ukazovateľov podniku.
autor: Jana Polkorábová
konzultant: Ing. Jana Novotná
                   Ing. Ida Matuškovičová
umiestnenie: krajské kolo – 3.miesto

 

téma: Diagnostika menej známych hubovitých chorôb viniča, bielej a čiernej hniloby a použitie ochrany proti nim.
autor: Peter Horváth
konzultant: Ing. Ján Mihalkovič
umiestnenie: krajské kolo – 2. miesto
                     celoslovenské kolo – zvláštne ocenenie

 

téma: Chov včiel a jeho význam
autor: Lucia Satková
konzultant: Mgr. Jarmila Moravčíková
umiestnenie: krajské kolo – 1.miesto
                  celoslovenské kolo – zvláštne ocenenie

 


29. ročník:

téma: Bunka, bunkové jadro a možnosti mikroskopického výskumu
autor: Matúš Hornáček
konzultant: Mgr. Jarmila Sodomová
umiestnenie: účasť v krajskom kole

 

téma:História modranského školstva
autor: Marianna Jakubíková
konzultant: Mgr. Jarmila Sodomová
umiestnenie: účasť v krajskom kole