Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Naše úspechy

Jablko roka

Jablko roka

Zástupcovia žiakov všetkých ročníkov s učiteľkami ovocinárstva sa zúčastnili dňa 27.10.2010 súťaže"Jablko roka 2010" v Trenčíne v kategórii " Najkrajšia kompozícia vystaveného ovocia -Mladí ovocinári".S tématikou " 4 - ročných období a produktami mladých ovocinárov"  získali 2. miesto - strieborné jablko.

Kolegyne Ing. Novotná a Ing. Volovárová získali 2. miesto s expozíciou.

Gratulujeme!