Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Naše úspechy

Somelieri

Novinka od somelierov

Dňa 14.6.2011 naši somelieri degustovali

Sekt Crémant d´Alsace - Brut

 

Druh:

biele

 

Pinot Blanc, Riesling, Pinot Noir

Výrobca:

Mochel Lorentz

Ročník:

2009

Akosť:

sekt

Vináská oblasť:

Alsasko, Francúzsko

Ing. Klaudia Tretinová predviedla sabrage- elegantný spôsob sekania šumivého vína šabľou. Viac uvidíte vo fotoalbume.

 

Wine Fest by Wine Planet

Somelieri našej školy - žiaci 3.ročníka ponúkali vína svetových prodeucentov na festivale vín od 27.5.2011-29.5.2011. Organizátorom akcie bolo spoločnosť CORNER.

Akcia je zdokumentovaná vo fotoalbume. Presvedčte sa sami, akcia bola úspešná!

Somelier – povolanie budúcnosti

  

   Víno, ako najstarší kultúrny nápoj ľudstva je od nepamäti spojené s civilizáciou a kultúrou. V histórii ľudstva nás víno sprevádza ako nápoj obradný, s ktorým spájame vítanie nového života, zdôrazňujeme životné úspechy – promócie, ohraničujeme životné etapy – sobáše, ale býva aj svedkom lúčenia sa so životom.

    

Pitie vína sa dnes začína vnímať ako integrácia súčasného moderného štýlu života a do istej miery aj ako symbol spoločenského postavenia.

    

Už 127 rokov vychováva modranská „Vinárka“ tých, ktorí sú schopní dopestovať kvalitné hrozno a z neho vyrobiť prvotriedne víno. Dôkazom toho je aj úspech mnohých absolventov školy, ktorí tvoria slovenskú, ale aj európsku vinohradnícku a vinársku špičku.

    

V školskom roku 2011/2012 budú študenti tejto jedinej vinohradníckej školy na Slovensku študovať v troch odborných zameraniach.

     V zameraní podnikaniebudú študovať tí, ktorí majú bližšie k ekonomickým predmetom, ako sú účtovníctvo, marketing, manažment, aplikovaná ekonómia, základy bankovníctva a poisťovníctva.

     Agroturistika je zameranie vhodné pre tých uchádzačov, ktorých zaujíma poskytovanie služieb v cestovnom ruchu. Špeciálne predmety tohto zamerania sú turistika na vidieku, víno v gastronómii, služby v agroturistike, náuka o nápojoch, príprava jedál a stolovanie, regionálny národopis. Je len samozrejmé, že vo všetkých zameraniach študenti obsahujú základné odborné predmety – vinohradníctvo, ovocinárstvo, technológia vína a nápojov, motorové vozidlá, právna náuka a iné.

    Novinkou, ktorú škola od budúceho školského roku zavádza je zameranie somelier.Somelier je povolanie budúcnosti. Toto povolanie je známe vo Francúzsku už v 14.  storočí. Bol to sluha francúzskej šľachty, ktorý sa staral o celú domácnosť, mimo iného aj o nákup, skladovanie a servírovanie vína. Rozvoj tejto profesie nastal v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Úloha someliera v dnešnej gastronómii  je oveľa komplexnejšia a neobmedzuje sa iba na správny servis vína a ostatných ušľachtilých nápojov. Somelier musí správne prezentovať víno a iné nápoje. Preto musí ovládať technológiu výroby vína, vinohradnícku a vinársku legislatívu. Samozrejmosťou je i prehľad a vedomosti o ostatných ušľachtilých nápojoch (pivo, destiláty, miešané nápoje, minerálne vody, prírodné šťavy, káva, čaj). Somelier musí vedieť opísať pôvod a senzorické vlastnosti vín a ostatných ušľachtilých nápojov a vedieť ohodnotiť ich kvalitu. Moderný somelier by mal ovládať aj ponuku, servis a vhodné uskladnenie cigár, ktoré sa chápu ako ušľachtilý tabakový výrobok.

     Jedna z najdôležitejších úloh someliera je správne zladiť jedlá s jednotlivými druhmi vín (enogastronómia) preto musí poznať suroviny a ich technologické spracovanie pri príprave rôznych jedál.  Skúsený somelier musí vedieť vytvoriť vínny a nápojový lístok.  V neposlednom rade musí ovládať zásady spoločenského správania, gastronomické pravidlá a protokol. Všetky tieto zručnosti, vedomosti a návyky budúci somelier, absolvent  odborného zamerania „somelierstvo“ získa štúdiom špeciálnych odborných predmetov – príprava pokrmov, regionálna gastronómia, technológia prípravy jedál, náuka o nápojoch, technika obsluhy, somelierstvo, spoločenská komunikácia a protokol.

  

   Stredná odborná škola vinársko - ovocinárstva v Modre pôsobí v peknom prostredí, študenti študujú v nových odborných učebniach (1996), športujú v zrekonštruovanej telocvični, stravujú sa v školskej jedálni a bývajú v internáte. Prax vykonávajú v stredisku odbornej praxe, ktoré obhospodaruje 3,5 ha vinohradov a 1 ha ovocných sadov. Hrozno sa spracováva na najmodernejšej spracovateľskej linke a degustuje sa v peknej degustačnej miestnosti.

 

Mgr. Slavomír Zoch, riaditeľ školy

SOŠVO Modra

 

Degustácia vín

Dňa 16.2.2011 sa v spoločenskej miestnosti školy konala "odborná degustácia vín " vrámci predmetov Technológia vína a nápojov a Základy someliérstva.

Degustáciu viedla Ing. Klaudia Tretinová (vyučuje predmet someliérstvo) a vzorky vín venovala študenstká spoločnosť Vinárka pod vedením Ing. Idy Matuškovičovej (vyučuje ekonomické predmety a Aplikovanú ekonómiu).

Garantom celej akcie bol pán riaditeľ Mgr. Slavomír Zoch.

Vo fotoalbume nájdete túto príjemnú akciu zdokumentovanú.