Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Prijímacie skúšky - kritériá pre školský rok 2020/2021

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Študijný odbor 4227 M 01 vinárstvo a ovocinárstvo - prevádzka

Poradie

Kód

Spolu bodov

Prijatý/Neprijatý

1

ELICNDVOBOBC

271

P

2

ZP6BMZEA50C7

220

P

3

5TMCFPE6GJ0D

181

P

4

AR0SW13ZEX4A

131

P

5

CIV26GKS1359

126

P

6

57YV1VR50GMK

123

P

7

U3B9BTF42FAZ

99

P

8

JOE2HGV62A59

80

P

 

Študijný odbor 4227 M 02 vinárstvo a ovocinárstvo - podnikanie

Poradie

Kód

Spolu bodov

Prijatý/Neprijatý

1

R63J7Z9EYWNO

430

P

2

GD6MWI1P7995

385

P

3

0CNC5KB0D2NN

331

P

4

AK6XJKBV0KT4

280

P

5

MVOA1ZP7BDKF

199

P

6

A5GH20ATEF60

192

P

7

LMPMKMIHGZ8C

183

P

8

S3TZ7W7NAI7X

182

P

9

DUYHFMYMZE9N

171

P

10

AU7DM77KNC11

117

P

 

Študijný odbor 4227 M 03 vinárstvo a ovocinárstvo - agroturistika

Poradie

Kód

Spolu bodov

Prijatý/Neprijatý

1

BK4JBCV0JE3W

256

P

2

4LKOCMN7TRFJ

235

P

3

OX5IOSE6F55T

220

P

4

S1HHGAZLYSRY

215

P

5

8K9KUXKO3WSR

162

P

6

WFF0472LI9K1

156

P

7

O7YW1LAR0857

143

P

8

R53FEGGIKDOL

121

P

9

VM06DZVZCCGK

63

P

 

 

 

 

Študijný odbor 4227 M 05 vinárstvo a ovocinárstvo - someliérstvo

Poradie

Kód

Spolu bodov

Prijatý/Neprijatý

1

AX7D2FUMJ017

386

P

2

Y11KPTFZCAFX

370

P

3

B8ZKA7LCU8BW

320

P

4

5DMA00ZWUAPD

256

P

5

8KCDYA1UFTA1

240

P

6

1F6S54HCWNT0

235

P

7

2JNV36F4K60W

225

P

8

HBY0NE8DL0WH

216

P

9

39U7064ACCR1

191

P

10

GDSY1UR9XP2J

185

P

11

HI9S7DR0AAH4

171

P

12

WRXMXHRATLPI

167

P

13

S0T2F2SZX6L1

154

P

14

80TLJRY7S0OF

153

P

15

TAD20W0KN1T4

150

P

16

CTYBCNPCNNGN

149

P

17

K567IL9ZTDCZ

143

P

18

VVAK35SXIGG9

83

P

19 -20

0ZTNZM7LF0TC

82

P

19-20

FY87W9TRKBMW

82

P

21

E9XIMJ0DB37W

75

P

22

NV8Y299RUJZB

62

p