Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Prijímacie skúšky - kritériá pre školský rok 2020/2021

Zverejnenie počtu voľných miest

Počet obsadených a voľných miest v jednotlivých odboroch

Kód

Odbor

Možnosť prijať na jednotlivé odbory

Obsadené miesta

Voľné miesta

4227M01

 

vinohradníctvo a ovocinárstvo - prevádzka

9

4

5

4227M02

 

vinohradníctvo a ovocinárstvo - podnikanie

9

6

3

4227M03

 

vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika

5

4

1

4227M05

vinohradníctvo a ovocinárstvo - somelierstvo

20

15

5

Spolu

 

43

29

14