Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia
Začal sa 124 školský rok Môj život - moja komunita Zlaté nožnice 2007 Imatrikulácia prvákov Vinočná Viedeň Dejepisný krúžok v Hainburgu Divadlo Spomienka Vernisáž Výsadba ovocného sadu Ochutnávka vín mladých vinárov Exkurzia Osvienčim Zlaté nožnice 2008 Exkurzia Praha Návšteva predsedu BSK Mauthausen Kráľovná vína 2008 Celoslovenská súťaž v tvorbe webových stránok Veľká Homola Zlaté nožnice - 2008 ovocné stromy Praha 2009 II. ročník ochutnávky vín mladých vinárov Zlaté nožnice 2009 OTVORENÁ PIVNICA MLADÝCH VINÁROV 2009 Darcovia krvi Olympiáda vedomostí Vyhodnotenie najlepších vín 2010 Vianočné posedenie pre zamestnancov školy Textová podstrana Príprava na súťaž NAJ

Naše úspechy II.

Exkurzia Osvienčim

Žiaci dejepisného krúžku SVOŠ Modra sa zapojili do projektu Zabudnuté príbehy, ktorý realizovalo občianske združenie Ľudia proti rasizmu. Nakoľko naši žiaci výborne vypracovali svoj projekt, boli za odmenu vybraní na exkurziu do Osvienčimu v Poľsku v dňoch 8. - 9. 2. 2008. Tejto exkurzie sa zúčastnilo 40 najlepších riešiteľov z celého Slovenska, z toho 10 žiakov našej školy pod vedením Mgr. Jarmily Sodomovej. Obrázky tu:http://picasaweb.google.com/SvosModra/Oswiecim