Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia
Začal sa 124 školský rok Môj život - moja komunita Zlaté nožnice 2007 Imatrikulácia prvákov Vinočná Viedeň Dejepisný krúžok v Hainburgu Divadlo Spomienka Vernisáž Výsadba ovocného sadu Ochutnávka vín mladých vinárov Exkurzia Osvienčim Zlaté nožnice 2008 Exkurzia Praha Návšteva predsedu BSK Mauthausen Kráľovná vína 2008 Celoslovenská súťaž v tvorbe webových stránok Veľká Homola Zlaté nožnice - 2008 ovocné stromy Praha 2009 II. ročník ochutnávky vín mladých vinárov Zlaté nožnice 2009 OTVORENÁ PIVNICA MLADÝCH VINÁROV 2009 Darcovia krvi Olympiáda vedomostí Vyhodnotenie najlepších vín 2010 Vianočné posedenie pre zamestnancov školy Textová podstrana Príprava na súťaž NAJ

Naše úspechy II.

Mauthausen

Dňa 18.5.2008 navštívili študenti našej školy koncentračný tábor Mauthausen v Rakúsku pri príležitosti 63. výročia jeho oslobodenia americkou armádou. Exkurziu sprevádzal Ing. Oto Magner,bývalý väzeň tábora, ktorý prežil v Mauthausene obdobie od r.1944 do oslobodenia. Žiaci sa zúčastnili pietnej spomienky pred našim pamätníkom, zhromaždenia na Apelplatzi a prehliadky múzea s priľahlým kameňolomom. S úctou sme si pripomenuli osudy ľudí, z ktorých mnohí zahynuli vo veku našich študentov. Preto v záplave kvetín nechýbal ani veniec, ktorý uvili šikovné ruky našich žiakov.