Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia
Začal sa 124 školský rok Môj život - moja komunita Zlaté nožnice 2007 Imatrikulácia prvákov Vinočná Viedeň Dejepisný krúžok v Hainburgu Divadlo Spomienka Vernisáž Výsadba ovocného sadu Ochutnávka vín mladých vinárov Exkurzia Osvienčim Zlaté nožnice 2008 Exkurzia Praha Návšteva predsedu BSK Mauthausen Kráľovná vína 2008 Celoslovenská súťaž v tvorbe webových stránok Veľká Homola Zlaté nožnice - 2008 ovocné stromy Praha 2009 II. ročník ochutnávky vín mladých vinárov Zlaté nožnice 2009 OTVORENÁ PIVNICA MLADÝCH VINÁROV 2009 Darcovia krvi Olympiáda vedomostí Vyhodnotenie najlepších vín 2010 Vianočné posedenie pre zamestnancov školy Textová podstrana Príprava na súťaž NAJ

Naše úspechy II.

Olympiáda vedomostí

6. mája 2009 sa žiaci školy zúčastnili dejepisnej súťaže pod názvom Olympiáda vedomostí. Súťaž organizovalo Turisticko-informačné centrum Modra-Harmónia. Spomedzi troch družstiev stredoškolákov mesta Modra získali prvé miesto. Tím našej školy súťažil v zložení: Lucia Kopčíková 2.B, Matúš Fekete 1.A, Braňo Gavorník 3.A, Pavol Kučera 1.A, Marek Wirth 2.B. Blahoželáme