• O školskom internáte

          • Školský internát (ŠI)

          • TLAČIVO žiadosť-o-prijatie-do-internátu.doc

             

            Školský internát pri SOŠVO

            V školskom internáte sú ubytovaní žiaci z dvoch stredných škôl:

            • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
            • Stredná odborná škola pedagogická Modra

            Ubytovanie poskytujeme v 2-3 posteľových izbách bunkového systému. Na každej bunke je samostatné WC, 2 umývadlá a sprchový kút.

            Suma za ubytovanie je od 45,00 EUR 

            Žiakom sa v ŠI poskytuje celodenná strava. Celodenná stravná jednotka je 3,68 EUR.

            Zmena platby za ubytovanie a stravovanie je zmenená a aktuálna od 01. 09. 2018 v zmysle VZN 4/2018 zo dňa 15. 06. 2018.

            Bankové spojenie k úhrade poplatkov:

            - strava:

            IBAN: SK59 8180 0000 0070 0047 4275

            Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa

            Špecifický symbol: mesiac / rok

            Konštantný symbol: 0558

            Do správy pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa.

            - ubytovanie:

            IBAN: SK56 8180 0000 0070 0047 4232

            Variabilný symbol: mesiac / rok

            Špecifický symbol: výchovná skupina

            Konštantný symbol: 0558

            Do správy pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa.

            Školský internát sa nachádza v tichom parkovom prostredí na okraji mesta, v blízkosti autobusových spojení smer Bratislava, Pezinok, Šenkvice, Trnava, Senica.

            Z finančných prostriedkov BSK bol v lete 2015 ŠI zateplený a zrenovovaný novou fasádou, na celom objekte boli vymenené okná za plastové so žalúziami a sieťkami proti hmyzu.

            Výchovno-vzdelávaciu prácu zabezpečujú 3 vychovávateľky na plný pracovný úväzok a jedna vychovávateľka na čiastočný pracovný úväzok. Základom úspechu našej výchovnej činnosti je predovšetkým záujem vychovávateliek o prácu s mládežou. V dnešnej dobe sa každý žiak môže ľubovoľne  rozhodnúť pre zapojenie sa do takej záujmovej činnosti, z ktorej má radosť a vynikne jeho kreativita. Všetky výchovnovzdelávacie akcie v školskom internáte vyhodnocujeme nielen pochvalami aktívnych žiakov, ale aj vecnými odmenami. Finančné prostriedky na zakúpenie odmien pre aktívnych žiakov získavame z príspevkov rodičovského združenia obidvoch škôl. Pestrá výchovná činnosť je zdokumentovaná fotografiami na nástenke pri vstupe do ŠI. Teší nás skutočnosť, že sa nám darí primäť žiakov ku kultúrnemu a zmysluplnému využitiu ich voľného času prežitého v školskom internáte.

            Čo ponúkame našim ubytovaným žiakom:

            • Pravidelné návštevy divadelných predstavení v Trnave a Bratislave
            • Súťaže, zábavné večierky
            • Zapájanie sa do aranžovania výzdoby ŠI k rôznym sviatkom
            • Kurzy zdravej výživy a príprava jednoduchých pokrmov a jedál
            • Spoločné posedenia pri prezentácii umeleckej tvorby našich žiakov
            • Športové vyžitie v telocvični, posilňovni a na školskom ihrisku
            • Možnosť korčuľovania sa na kolieskových korčuliach v priestranstve okolo ŠI
            • Stolnotenisovú miestnosť
            • Biliardovú miestnosť
            • Internetovú miestnosť
            • Televízne miestnosti
            • Žiacku knižnicu
            • Kuchynky vybavené riadom, mikrovlnkou, dvojplatničkami a varnou kanvicou

            V dnešnej dobe je určite prvoradý záujem zo strany rodičov, aby vybrali pre svoje dieťa taký študijný odbor, s ktorým sa dá dobre uplatniť na trhu práce. Pomerne náročná finančná situácia núti rodičov zamyslieť sa aj nad tým, koľko peňazí budú musieť zaplatiť mesačne za náklady spojené so štúdiom ich dieťaťa. Budeme rady, ak rodičia, ktorí nám zveria svoje deti, nadobudnú presvedčenie, že vychovávateľky dokážu rozumieť svojim zvereným žiakom, vedia ich motivovať a správne usmerňovať. Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe je naša práca náročná. Vynaložíme všetky svoje schopnosti a pedagogický prístup, aby sme vytvárali žiakom v ŠI také podmienky, by nemali možnosť unikať k aktivitám ako sú drogy, záškoláctvo, šikana, ktoré sú z hľadiska osobného i spoločenského neželateľné a škodlivé.

            „Ak si z ďaleka, vitaj a bývaj s nami na intráku.“  Táto veta je napísaná na informačnej nástenke pre novoprijatých žiakov ako odkaz od ich starších kamarátov.

            Kolektív vychovávateliek k nej pridáva odkaz pre rodičov, ktorí sa rozhodnú ubytovať svoje dieťa v ŠI pri Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre:

            Sme tu pre vaše dieťa. Vždy si pre neho nájdeme čas, či už na rozhovor, pochvalu a usmernenie.

             

            Aktualizované o VZN 4/2018 - poplatok za ubytovanie VZN_4-2018_pdf.pdf

            Jarmila Bútorová, vedúca vychovávateľka v ŠI

             

             

             

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
      • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
      • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
      • 000162311
    • Prihlásenie