Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Naše úspechy

Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú do školských športových súťaží poriadaných Slovenskou asociáciou športu na školách účasťou i poriadaním okresných-OK alebo vyšších športových súťaží. Pravidelne reprezentujeme školu v hádzanej, volejbale, futbale a v basketbale chlapcov a dievčat. Sporadicky-podľa výkonnosti žiakov aj v atletike, stolnom tenise alebo v iných športoch.

Významnejšie výsledky:

Šk.r.2004-5
1. miesto v OK  hádzanej chlapci
2. miesto v krajskom kole -KK hádzanej chlapci
2.miesto v OK hádzanej chlapci
4.miesto v OK volejbal dievčatá
3.miesto v OK volejbal chlapci
3.miesto v OK mixvolejbal
3.miesto v OK basketbal chlapci

Šk.r.2005-6:

1.miesto v cezpoľnom behu chlapci
3.miesto v OK futbal chlapci i dievčatá
1.miesto v OK volejbal chlapci
1.miesto v OK hádzanej chlapci
1.miesto v KK hádanej chlapci
4.miesto v celoslovenskom finále hádzanej chlapci

Šk.r.2006-7:

4.miesto v OK volejbal dievčatá
2.miesto v OK volejbal chlapci
3.miesto v OK hádzaná chlapci
3.miesto v OK basketbal chlapci
3.miesto v OK mixvolejbal

V tomto školskom roku sa chceme zapojiť do volejbalu chlapcov i dievčat, mixvolejbalu,

hádzanej chlapcov, futbale chlapcov i dievčat, súťaže v stolnom tenise družstiev i jednotlivcov a pravidelnej ligy okresu Pezinok v basketbale stredných škôl.

Školský rok 2013/2014

3. miesto OK volejbal chlapci

 

Školský rok 2014/2015

1. miesto OK florbal chlapci

3. miesto OK volejbal chlapci

1. miesto OK futsal chlapci

1. miesto Európsky týždeň športu v rámci BSK

 

Školský rok 2015/2016

2. miesto OK volejbal chlapci

1. miesto OK florbal chlapci

3. miesto OK stolný tenis chlapci

3. miesto OK stolný tenis dievčatá

2. miesto v rámci Slovenských olympijských festivalov

 

Školský rok 2016/2017

1.miesto OK florbal chlapci

2. miesto KK Silná ruka

5. a 6. miesto KK Silná ruka

2. miesto KK Atletická súťaž – beh  800 m chlapci

3. miesto KK Atletická súťaž – beh 600 m dievčatá

3. miesto OK stolný tenis – chlapci

3. miesto OK stolný tenis – dievčatá

3. miesto OK volejbal chlapci

3. miesto KK florbal – chlapci

3. miesto OK futsal  - chlapci

1. miesto NK trojboj

 

Školský rok 2017/2018

1.miesto OK futsal

3.miesto OK florbal chlapci

3.miesto OK florbal dievčatá

3.miesto OK stolný tenis chlapci

4.miesto v skupine A v KK - futsal

3.miesto OK volejbal chlapci

1.miesto v silovom trojboji na ME - Jaroslav Halač

 

 

OK – okresné kolo

KK – krajské kolo

NK – národné kolo