Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Projekty na škole

Projekt „Otvorená škola BSK 2015 – oblasť športu“

V zmysle výzvy Bratislavského samosprávneho kraja Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska podala projekt „Otvorená škola BSK 2015 – oblasť športu.

Projekt vypracoval Mgr. Martin Dovičák, učiteľ školy.

Projekt bol hodnotiacou komisiou a vedením BSK akceptovaný, listom zo dňa 25. 5. 2015.  Škole boli schválené finančné prostriedky vo výške 1.800.- €, ako bežné výdavky z rozpočtu BSK.

Názov projektu :

Posilňovanie ako prostriedok na získanie energie pre bežný život a iné športy.

Cieľom projektu je

  • Tvorba a úprava vonkajšieho športoviska a súčasne rekonštrukcia a modernizácia školskej posilňovne pre žiakov a zamestnancov školy

  • Vzbudiť u žiakov záujem o teoretické znalosti v oblasti posilňovania a jeho správne praktizovanie s aplikáciou do rôznych športov

  • Osloviť žiakov do pohybových krúžkov a programu Olympijských podujatí detí a mládeže

Finančné prostriedky je treba vyčerpať a zúčtovať v termíne do 30. 10. 2015.