• Projekty na škole

     • Víno a kultúra

     • Hlavným cieľom programu je podporovať medzinárodnú spoluprácu účastníckych krajín prostredníctvom projektovej spolupráce a mobilít.  Projektová spolupráca je založená na multilaterálnej spolupráci minimálne troch partnerských účastníckych krajín.
      Okrem týchto cieľov sa veľký dôraz kladie na podporu európskej dimenzie vo vzdelávaní, podpora kvalitatívneho a kvantitatívneho zdokonaľovania jazykov, podpora spolupráce a mobilít v oblasti vzdelávania prostredníctvom výmeny medzi vzdelávacími inštitúciami a podpora rozvoja výmenných informácií.
      Naša škola je do programu zapojená tretí rok. Na projekte boli zúčastnené školy s podobným zameraním. Z Rakúska sa zúčastnila škola BHAK/BHAS Neusiedl am See LFK Eisenstadt. Z Francúzka škola EPLEA LA TOUR BLANCHE in Bommes. Z Maďarska škola Szechenyl Ferenc Kerteszeti Szakkepzo Iskola in Balatonfured.
      V treťom roku projektu bolo ako výsledný produkt dokončené video. Video na DVD obsahuje prezentácie zúčastnených škôl a priebeh prác  vo vinici počas celého roka v jednotlivých krajinách.  Dňa 6.3.2007 sa uskutočnila on-line degustácia vín. Vína boli rozdelené do troch kategórií a hodnotené tridsať bodovým francúzskym systémom. Na degustácií sa zúčastnilo z každej školy šesť študentov. Jednotlivé výsledky boli prezentované cez počítač na internete.
      Tiež  sa uskutočnili dve projektové stretnutia v Eisenstadte v Rakúsku, počas ktorých sme navštívili výrobcov vína v rakúskych regiónoch. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 16.-21.10.2006 a druhé 20.-26.5.2007. Počas stretnutí sme si vymieňali skúsenosti s partnermi, poznávali kultúru v jednotlivých regiónoch, zlepšovali komunikáciu s cieľom rozvinúť medzi mladými ľuďmi a pedagógmi poznanie a chápanie rozmanitosti európskych   kultúr ich jazykov a hodnôt.