• Projekty na škole

     • COMENIUS Bilaterálny marketing na školách Wieselburg FJ a Modra SOŠVO

     • Bilaterálny marketing na školách Wieselburg FJ a Modra SOŠVO

      S návrhom projektu prišla Ing. Agáta Dudová, ktorá sa hneď stala tvárou projektu. Prvá komunikácia so školou vo Wieselburgu prebehla vo februári roku 2010, kedy sa začala intenzívnejšia spolupráca medzi našimi školami a vytváraní plánov do budúcnosti, ktorých hlavným bodom mala byť návšteva školy Francisco Josephinum vo Wieselburgu. Cieľom bola spolupráca pri rozvoji výrobkov, prezentácia vlastnej inštitúcie a práca na projekte, zlepšenie komunikácie v cudzích jazykoch, účasť na vyučovaní marketingu, praktickom vyučovaní, vyučovaní v laboratóriách, vytvorenie spoločného produktu, jeho prezentácia a predaj. Rozvoj projektu prebieha na vyučovacom predmete Projektový manažment. Dĺžka spolupráce na tomto projekte je 2 roky.

       

       

      Realizácia partnerstva

      V tomto roku v dňoch 22. – 26. februára, sme navštívili v rámci projektu podľa harmonogramu školu FJ vo Wieselburgu. Na projekte sa zúčastnilo 20 žiakov zo 4.B a 3.B triedy.

      Prvý deň našej návštevy, po príchode do Wieselburgu, sme mali prehliadku školy Francisco Josephinum, kde sme boli rozdelení do skupín. Potom nám podrobne predstavili ich cvičnú firmu a neskôr sme videli aj jej priestory, kde sme mohli vidieť chod firmy. Každý deň sme sa zúčastňovali na vyučovacom procese na predmetoch Slovenského jazyka, Anglického jazyka, Biológie, Kvantitatívneho manažmentu, Poľnohospodárskej výroby a na praktickom cvičení v laboratóriách na spracovanie syrov, jogurtov a mäsových výrobkov. Veľkým pozitívom a prínosom bolo to, že sme mohli komunikovať nielen v anglickom, nemeckom ale aj slovenskom jazyku. Každá škola si pripravila prezentáciu o vlastnej škole a ich produktoch.

      Celý projekt sa niesol v priateľskej atmosfére, kde vznikli nové priateľstvá. Tešíme sa na ich návštevu u nás na Slovensku, ktorá by sa mala uskutočniť v júni.

      Aby sme si uchovali v pamäti naše zážitky, prikladáme fotky z Rakúska.