• Hospodársky zemepis: Web stránka

          • O predmetoch

          • Poznať svoj kraj, štát, blízke či vzdialené krajiny, rozširuje obzor žiakov. Zvyšuje ich túžby spoznávať, porovnávať a v neposlednej miere ich aj vidieť.