Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Stránky predmetovej komisie hospodársky zemepis

O predmetoch

Poznať svoj kraj, štát, blízke či vzdialené krajiny, rozširuje obzor žiakov. Zvyšuje ich túžby spoznávať, porovnávať a v neposlednej miere ich aj vidieť.